studenten
Verhaal

Project 'Moeder en Kind' bij tweede jaar Verpleegkunde

Dit najaar 2015 vond het project Moeder en Kind plaats voor de tweedejaars studenten Verpleegkunde. Het doel van dit project was dat studenten Verpleegkunde gezondheidsvoorlichting over een bepaald topic geven aan jonge kansarme moeders of moeders die wachten op een asielaanvraag.  Deze gezondheidsvoorlichting kan gaan over gezonde voeding, zindelijkheid, hygiëne, … of andere relevante thema’s voor verzorging of opvoeding van een kind.

Coördinator van het project Leen Eyckmans stelt dat de opleiding op die manier de studenten in contact wil brengen met kwetsbare doelgroepen om zo hun blik te verruimen op de maatschappij van vandaag. Bij de start van het project kwan een spreker van Vluchtelingenwerk spreken over asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning, en wat dit voor deze mensen betekent.

Er kwam ook nog een medewerker van het  regionaal integratiecentrum Foyer uitleggen op welke manier je best omgaat met anderstaligen als je gezondheidsvoorlichting wil geven. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur en kritische vragen werden de studenten aangezet om even stil te staan bij deze doelgroep en hun eigen visie hierop. Vervolgens werkten ze hun voorlichtingsactie uit en presenteerden ze dit bij externe partners, zoals het asielopvangcentrum van Croix Rouge in Ukkel, het asielopvangcentrum van het Rode Kruis in Alsemberg, dienstencentrum Nasci in Schaarbeek en buurthuis ’t Motje in Grimbergen. 

De studenten gingen zeer creatief te werk bij dit project: van goodie bags tot grote voedingsdriehoeken en een quiz met gekleurde kaartjes. De taalbarrière bij de kwetsbare doelgroepen maakte het niet altijd gemakkelijk om de opdracht uit te voeren, maar de studenten gingen hier met veel respect mee om. 

De externe partners en de opleiding danken hen voor deze vlotte en leerrijke samenwerking.