affiche onze onderwijsvisie
Verhaal

Onderwijsvisie EhB wil verbinden

Samen met de missie en visie van de EhB is de algemene onderwijsvisie het fundament van het onderwijsproces en een verbindende factor tussen departementen en opleidingen. Geïnspireerd door het dagelijkse werken met studenten door docenten en medewerkers, werden deze praktijken vertaald naar vier grote krachtlijnen die samen de instellingsbrede onderwijsvisie vormen. Deze werden gebundeld in een handige fiche en staan op deze webpagina.

Deze onderwijsvisie is ook een centraal gegeven in de aankomende instellingsreview. EhB verwacht in januari 2017 het bezoek van een reviewcommissie. Deze commissie zal onder meer onderzoeken in welke mate de missie, visie en algemene onderwijsvisie breed gekend en gedragen zijn in alle geledingen van onze organisatie. Daarom gaan we komende maanden in de opleidingen actief aan de slag met deze visietekst zodat we met vertrouwen naar de instellingsreview kunnen gaan.

Kan het beter?

Het personeel van EhB ontvangt een persoonlijk exemplaar van de algemene onderwijsvisie aansluitend op het lopende strategische beleidsplan SPE². Laat ons weten of het beter kan! Heb je vernieuwende ideeën voor een sterke en toekomstgerichte visie op onderwijs en studenten? Stuur jouw reactie naar onderwijsvisie@ehb.be. Zo starten we geïnspireerd met  het opstellen van het nieuw Strategisch Plan 2017-2021.