erfgoedondernemer
Verhaal

Nieuw Postgraduaat Erfgoedondernemerschap voorgesteld

In een klimaat waar subsidies dalen, schaarser of specifieker worden wordt de nood aan ondernemen in erfgoed alsmaar groter. Erfgoedbeheerders moeten zich steeds verder professionaliseren en steeds ondernemender gaan denken en handelen om het voortbestaan van hun erfgoed te verzekeren. Alleen is dit makkelijk gezegd dan gedaan. Niet elke erfgoedorganisatie heeft marketeers en ondernemers aan boord. De Erasmushogeschool Brussel, Uitgeverij Politeia en het erfgoedmarketinggenootschap de Bardijnen slaan de handen in elke en lanceren het gloednieuwe postgraduaat Erfgoedondernemerschap. De Bardijnen zorgen voor de samenstelling van de opleiding, Uitgeverij Politeia realiseert het handboek Erfgoedondernemer en de Erasmushogeschool Brussel - Bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement staat in voor de praktische organisatie van de opleiding alsook voor alle onderwijsverplichtingen.

 

Erfgoedondernemerschap voorstelling 17 3 2016

 

In de erfgoedsector beseft men dat ondernemen een noodzaak wordt. Vandaag zijn er nog subsidieprogramma's vanuit de overheid maar die worden steeds meer afgestemd op de beleidsplannen. Daardoor vallen er helaas veel organisaties (vooral de kleinere erfgoedactoren) tussen de mazen van het net. Medewerkers van erfgoedprojecten en organisaties weten maar al te goed wat ze kunnen doen (de boeken over cultuurmarketing en management zijn legio) maar lang niet hoe ze dit concreet kunnen aanpakken. Het is die behoefte die De Bardijnen als erfgoedmarketeers helpen invullen door hun eigen ervaring en knowhow te delen.

Uit tal van gesprekken met erfgoedactoren stelde Johan Vencken van De Bardijnen vzw vast dat de nood aan kennis van ondernemen in erfgoed als maar groter werd en hij bracht de grote Vlaamse erfgoedactoren rond de tafel om zijn idee voor een postgraduaat Erfgoedondernemer te lanceren. En met succes. Speciaal voor deze opleiding ontwikkelde hij een erfgoed business canvas dat in de komende maanden nog verder verfijnd wordt in samenwerking met FARO, Herita, Flanders DC en Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Dit erfgoed business canvas, bestaande uit 9 bouwstenen, laat de cursisten door een ondernemersbril naar alle facetten van hun organisatie te kijken en leert hen zo een ondernemingsplan te schrijven voor hun erfgoedlocatie. De opleiding start in het schooljaar 2016-17 aan Erasmushogeschool Brussel Bachelor Toerisme- & recreatiemanagement (20 studiepunten) en richt zich op personen actief in de erfgoedsector en studenten die zich willen specialiseren en een specifiek erfgoedproject voor ogen hebben. Op het einde van het traject heeft de cursist een getuigschrift van postgraduaat, een ondernemingsplan en alle know-how op zak om er in te vliegen. De resultaten zullen worden gepresenteerd op de studiedag Erfgoedondernemer in april 2017.

Het bijhorende boek Handboek Erfgoedondernemer, geschreven door Johan Vencken, wordt uitgegeven door uitgeverij Politeia en geeft alle actoren in de erfgoedsector de kans om hun project, site, museum of organisatie beter bestand te maken tegen onzekere financiële ondersteuning en zo toekomstproof te maken. Het wordt een doe-boek en geen zoveelste theorieboek, met tal van praktijkvoorbeelden om stapsgewijs het Vlaams erfgoedveld ondernemend te maken zonder te raken aan en met veel respect voor de intrinsieke waarde van ons erfgoed.

Deel dit