kinderen
Verhaal

Lerarentekort dreigt in Brussel, zegt Brio

Brio, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum kwam in september met een aantal interessante artikels over onderwijs in Brussel. Zo gaat het over de  nood aan onderwijzend personeel in de Brusselse Nederlandstalige scholen tegen 2020. De toename van de jonge bevolking weegt immers niet enkel op de capaciteit van de scholen, maar vergroot ook de behoefte aan leerkrachten. 

Maar ook hebben ze gekeken naar de studentenhuisvesting in de stad. Het aantal studenten ingeschreven in het hoger onderwijs in Brussel wordt geschat op 90.000 (ADT/ATO, 2016). Dat maakt van Brussel de grootste studentenstad van België, al wordt dat zelden zo aangevoeld. Een 50-tal vestigingen van universiteiten en hogescholen ligt immers sterk verspreid over het gewest, in tegenstelling tot de universiteiten in de andere steden, en de studentenpopulatie valt er door de grotere schaal ook minder op. De fiche van BRIO brengt de krachtlijnen samen van bevragingen van ADT/ATO (2015) en Br(ik (2016).

Brio

De basisdoelstelling van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de rand te vergroten door wetenschappelijk onderzoek te initiëren, uit te werken en te verspreiden en door samenwerking en uitwisseling van onderzoek en informatie te bevorderen. Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten, ontwikkelt BRIO zich ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.