EduXL
Verhaal

Lerarenopleidingen Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel en CVO COOVI lanceren met EduXL hernieuwde en versterkte samenwerking

De lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel, partners van de Universitaire Associatie Brussel en CVO COOVI hebben vandaag in het Brussels parlement hun hernieuwde samenwerking gelanceerd. Deze versterkte samenwerking onder de koepel van EduXL – Brussels Excellerend Onderwijs (www.eduxl.be) is een alternatief op de expertisenetwerken die eind 2015 ophielden met bestaan. Het past ook in de hertekening van het landschap van de lerarenopleidingen, die momenteel volop gaande is.

De focus van EduXL ligt op de professionalisering van de leraren en de professionalisering van de huidige en toekomstige lerarenopleiders, met bijzondere aandacht voor de grootstedelijke context. Daarnaast zal er ingezet worden op de initiële opleiding van toekomstige leraren en de professionalisering van de docenten hoger onderwijs. De scope van deze samenwerking en de vertaling ervan in operationele en strategische doelen zijn opgenomen in een intentieverklaring die vandaag, 3 maart 2016, werd ondertekend door de initiatiefnemers Luc Van de Velde (algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel), Caroline Gennez (voorzitter UAB), Paul De Knop (rector VUB) en Jacky Goris (algemeen directeur Scholengroep Brussel, GO!).

Na de ondertekening volgde een druk bijgewoonde studiedag met lezingen van Bram Spruyt, Anton Derks, Christian Vandermotten en Lieve Van den Brande. Zij hadden het over het onderwijs en de leraar van de toekomst, onderwijs in een grootstedelijke (Brusselse) context en de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vervolgens werden de nieuw opgerichte leergemeenschappen voorgesteld, werkgroepen rond de thema’s diversiteit, democratie en samenleving, digitalisering en blended learning, didactiek in urban education en visie rond stage en levenslang leren van de leraar. De hernieuwde samenwerking is er volledig op gericht om de leraar van morgen excellent op te leiden.

Foto’s van de ondertekening van de intentieverklaring en het logo van EduXL zijn (vrij van rechten) hieronder beschikbaar.

 

Kick Off EDUXL 3/3/2016

 

Meer info

Universitaire Associatie Brussel

Kelly Snoeck

tel.: 02/507 14 32
e-mail: kelly.snoeck@vub.ac.be