spreker
Verhaal

Innovatieve tools voor multiculturele ouderenzorg

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) stelt op dinsdag 28 juni 2016 het boek Cultuursensitieve Zorg voor. Het boek geeft concrete tools en tips aan zorg- en hulpverleners over hoe om te gaan met diversiteit in de ouderenzorg. Het vloeit voort uit het praktijkgericht onderzoeksproject over cultuursensitieve ouderenzorg dat EhB voerde.

Hoe moet ik mijn zorgvrager begroeten? Hoe stel ik een vraag over zijn of haar geloof? En hoe betrek ik de oudste zoon in de zorg? De toegenomen diversiteit bij ouderen vormt een grote uitdaging voor de zorg- en hulpverlening, zeker als je weet dat één derde van de Brusselse 65-plussers van vreemde herkomst is. Bij ouderen met een migratiegeschiedenis bestaat er een grotere terughoudendheid dan bij autochtone ouderen om in te gaan op het professionele zorgaanbod en er treden ook drempels op bij het inschakelen van professionele zorg. Het zorg- en dienstverleningsaanbod is bij deze ouderen vaak onbekend en er blijkt vaak sprake te zijn van een moeilijke wederzijdse communicatie.

Zorg- en hulpverleners geven aan op zoek te zijn naar concrete praktische handvaten of tools. De Erasmushogeschool Brussel helpt hen nu op weg met het boek Cultuursensitieve Zorg, dat is ontstaan uit het praktijkgericht onderzoek ‘Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel’. Dit onderzoek werd gevoerd in de schoot van de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde van EhB, met de financiering van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.

Onderzoekers Ann Claeys, Bart Claes en Arzu Yentür hebben concrete tips en tools voor hulp- en zorgverleners geïnventariseerd om op een meer cultuursensitieve en pluralistische manier ouderenzorg te verstrekken. Onderzoekster Ann Claeys: “Het gaat om goed kunnen luisteren, de juiste vragen stellen, kunnen onderhandelen, respect hebben, met verschillen kunnen omgaan, een empathisch vermogen hebben, zichzelf in vraag stellen … Een dergelijke houding overstijgt het culturele aspect zelf en omvat meer dan basiskennis over enkele aspecten, tradities en gewoontes binnen een bepaalde cultuur. De mens moet in zijn geheel, met al zijn aspecten en kenmerken, als uitgangspunt worden gezien.”

De boekvoorstelling is gekoppeld aan een studiemiddag, die een zeer grote toeloop kent.

Studiedag en voorstelling boek Cultuursensitieve Zorg

Het werkboek Cultuursensitieve Zorg wordt uitgegeven door Uitgeverij Politeia, (winkelprijs €19,95). De studiedag vindt plaats in de gebouwen van de VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Meer info bij de auteurs

Bart Claes, bart.claes@ehb.be
Bart Claes is doctor in de Criminologische Wetenschappen en is als onderzoeker verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel

Ann Claeys, ann.claeys@ehb.be
Ann Claeys is verpleegkundige, gerontologe en als onderzoeker verbonden aan de opleiding Verpleegkunde en het kenniscentrum Brussels Integrated Care van de Erasmushogeschool Brussel

Arzu Yentür, arzu.yentur@ehb.be
Arzu Yentür is klinisch psychologe; ze is als dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmushogeschool Brussel