Brussel
Verhaal

Helft Brusselse studenten wil na studie in het Brusselse blijven wonen

Studenten die in Brussel naar een hogeschool of kunstschool gaan, zijn in het algemeen zeer te spreken over de stad. Zowat de helft (48%) ziet er zichzelf na de studie blijven wonen. Bij universitairen ligt dit aandeel zelfs hoger, namelijk 56%. Deze en andere cijfers vallen te lezen in het rapport van de tweede fase in het onderzoek naar de kwaliteit van het studentenleven, dat werd uitgevoerd in opdracht van ATO, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van Brussel.

De resultaten van het onderzoek moeten dienen als leidraad om het studentenleven in Brussel te verbeteren. Uiteindelijke bedoeling is ervoor te zorgen dat studenten uit het hele land voor Brussel kiezen voor hun hogere opleiding, waardoor de kansen ook verhogen dat ze er blijven wonen na de voltooiing van hun studie.

Internationaal, geanimeerd en vol toekomstperspectieven

Als redenen om na de studie in Brussel te blijven, halen studenten de internationale, cosmopolitische en multiculturele dimensie van de stad aan. Ook het rijke jobaanbod speelt een belangrijke rol. Verder verwijzen ze naar de vele activiteiten die er plaatsvinden, de nabijheid van voorzieningen en het vlotte openbaar vervoer.

Brussel is overigens de grootste studentenstad van België, en neem een kwart van alle studenten die in ons land hoger onderwijs volgen voor haar rekening. De stad staat met de 61ste plaats ook hoog gerangschikt in de gerenommeerde QS-lijst van beste studentensteden van de wereld.

Bron: Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling vzw