EHB restaurant
Verhaal

Erasmushogeschool Brussel bindt strijd aan met ongezonde voeding Primaire tabs

Het hoeft geen uitvoerig betoog: wereldwijd dijt de obesitasepidemie verder uit. In 1980 had 29% van de volwassen mannen overgewicht, in 2010 was dit 37%. Voor vrouwen was dit respectievelijk 30% en 38%. Ook onze jeugd ontsnapt niet aan deze trend: gedurende dezelfde periode evolueerden gewichtsproblemen bij jongens van 17% naar 24%; bij meisjes van 16% naar 23%. Voldoende reden voor de Erasmushogeschool Brussel (EhB) om de strijd aan te gaan met deze epidemie. Doelstelling is studenten te stimuleren om stil te staan bij hun voedingsgewoontes en hen te sensibiliseren dat het makkelijk gezonder kan.

Een reportage op Panorama (VRT, ‘Gemakkelijk Gezond’, uitgezonden op 05/03/15) toonde aan dat een aanpassing van de omgeving ervoor zorgt dat gezond gedrag gestimuleerd wordt. Door een herschikking van bijvoorbeeld frisdranken in drankautomaten, daalde de verkoop van gesuikerde frisdranken met 10% en steeg de verkoop van spuitwater met 15%.

Prof. dr. Patrick Mullie, docent bij de opleiding Voedings- & Dieetkunde van de Erasmushogeschool Brussel, die eerder deze aanpassingen doorvoerde binnen de VRT, werd aangesproken vanuit de dienst Studentenvoorzieningen van EhB om een gezond milieu te creëren voor studenten en personeel.

Sinds de start van dit academiejaar werden daarom volgende maatregelen doorgevoerd:

  • de volgorde van de dranken in drankautomaten (die ook geen reclameboodschap meer dragen) werd gewijzigd: water bovenaan, nadien light- en zero-dranken, en gesuikerde frisdranken onderaan;
  • bereide broodjes krijgen een kleurencode: groen voor broodjes van 300 tot 400 kcal, oranje voor 400 tot 500 kcal en rood voor meer dan 600 kcal;
  • personeel en studenten worden via informatiecampagnes gestimuleerd om een gezond gedrag aan te houden;
  • een onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheden om gezond te eten bij kotstudenten. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de voedselvoorziening voor deze studenten te optimaliseren.

Uiteraard is deze campagne het resultaat van een vruchtbare samenwerking, met volgende essentiële partners in het verhaal:

  • de dienst Studentenvoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel;
  • het cateringbedrijf ISS dat de studentenrestaurants uitbaat;
  • de firma SA Coca-Cola Services NV, die onmiddellijk inging op de vraag om de drankautomaten aan te passen;
  • de directie van de Erasmushogeschool Brussel, alsook de docenten Voedings- & Dieetkunde.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo EhB)

Joeri Van den Brande

tel.: 02/559 15 79
e-mail: joeri.van.den.brande@ehb.be

of

Erasmushogeschool Brussel
bachelor Voedings- & Dieetkunde

Patrick Mullie

tel.: 02/472 52 00
e-mail: patrick.mullie@ehb.be