Hoe zal academiejaar 2020-2021 verlopen?

Hoe zal het academiejaar 2020-2021 verlopen, dat is een terechte vraag die veel studenten en ouders zich zeker stellen. We leggen het je even uit. 

Hogescholen verschillen van universiteiten in dat het praktijkgericht is en dus veel meer hands-on momenten heeft. Dat maakt dat wij zoveel mogelijk inzetten op 'gewoon' contactonderwijs, dus lessen in onze leslokalen en auditoria - uiteraard met de nodige veiligheidsvereisten. Komen er toch nog andere regels van de overheid? Dan passen we ons weer aan en lees je het hier!

We vinden het trouwens heel belangrijk dat jij een fijne studententijd kan meemaken in Brussel. Dus ook qua sfeer zetten we in op een zo normaal mogelijk campusleven. 

 

Is er een inschrijvingsstop voor opleidingen, om de afstandsregels te kunnen respecteren? 

Nee, het onderwijs wordt zo aangepast dat alle studenten zich kunnen inschrijven voor de opleiding van hun keuze. Om de afstandsregels toch te kunnen respecteren, werken we met contactbubbels voor het contactonderwijs op de campus (met maximaal 50 studenten per bubbel), bijvoorbeeld meerdere lokalen per lesgroep. Ook wordt een gedeelte van het onderwijs digitaal georganiseerd (zie verder).

Zullen er lessen zijn op de campus? 

Jazeker! Net als de meeste andere hogescholen kan EhB onmogelijk énkel op digitaal leren of afstandsonderwijs voortgaan. Het onderwijsconcept van de hogeschool bestaat immers uit een evenwaardige mix van theoretisch onderwijs, praktijkonderwijs en werkplekleren.  

We zullen volgend academiejaar werken met ‘hybride’ onderwijs. Dit betekent dat er contactonderwijs wordt ingezet waar het nodig en haalbaar is en digitaal onderwijs waar dit het beste werkt of waar het in de planning past.  

Concreet zal het praktijkonderwijs (vakken die werken aan vaardigheden, communicatie en sociale skills, labo’s, projectwerk, ateliers, …) hoofdzakelijk op de campus worden georganiseerd. We kiezen dan voor gescheiden bubbels van maximaal 50 studenten en alle corona-maatregelen (afstand houden, mondmaskers waar nodig, …) worden gerespecteerd.  

Daarnaast zal ook een gedeelte van het meer theoretisch onderwijs op de campus plaatsvinden, maar dit gebeurt ook deels digitaal. Voor het theoretisch onderwijs op de campus voorzien we extra tijd en aandacht voor de eerstejaarsstudenten. Het digitaal leren zal nooit volledige zelfstudie zijn, maar altijd op een begeleide manier via instructiefilmpjes, oefeningen, online discussies, webinars, digitale lessen, zelftests, …   

Indien door de corona-maatregelen contactonderwijs op de campus een tijdje niet meer mogelijk zal zijn, zijn we er klaar voor om tijdelijk opnieuw naar kwaliteitsvol digitaal onderwijs over te schakelen.

Bekijk hieronder hoe we ons voorbereid hebben op blended learning en afstandsonderwijs.

 

Krijgen we iets van steun voor die momenten van afstandsonderwijs?

Jawel, net zoals andere jaren hebben wij interessante afspraken met leveranciers om je een kwalitatief goede en betaalbare laptop aan te bieden. Je leest meer op deze pagina. 

Wat met stages en werkplekleren?  

Werkplekleren vormt een essentieel onderdeel van onze graduaats- en bacheloropleidingen en daar kan Covid-19 niets aan veranderen. Niet enkel de hogeschool, maar ook al onze werkveldpartners (bedrijven en organisaties) hebben de voorbije maanden geleerd hoe dat werkplekleren ook op een hybride en flexibele manier kan worden georganiseerd. En dat biedt heel wat mogelijkheden. 
Dus:  

 • Ja, we passen de stages en het werkplekleren aan de situatie aan en stellen veiligheid voorop.  
 • Nee, we vervangen de authentieke werkplek niet zomaar door simulaties of vervangopdrachten. Je zal je tijd als student zo veel mogelijk verdelen tussen de campus, je huis/kot en de werkplek.  

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd bij het onderwijs op de campus?  

Natuurlijk hanteren wij de algemene veiligheidsregels zoals je ze nu wel kent: social distancing, gels, hoesten in je elleboog, extra poetsbeurten, ontsmettingsgels, enzovoort.

In al onze in leslokalen, van de kleinste vergaderruimte tot de grootste aula, worden de afstandsregels van 1,5m gegarandeerd. Waar dat niet mogelijk is, bv. in praktijklokalen voor labo-werk of in de artistieke ateliers, kiezen we uiteraard voor mondmaskers en/of contactbubbels. Je wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

In de gangen wordt gezorgd voor eenrichtingsverkeer en het spreiden van de contactbubbels.  
 

  Kan ik hulp bij mijn studiekeuze krijgen?

  Uiteraard, we staan het hele jaar voor je klaar. Tijdens het zomerverlof verwijzen we je door naar onze website, bijvoorbeeld op deze pagina voor studiekiezers. Als je specifieke vragen hebt, kun je altijd terecht bij de studentenbegeleider of de trajectbegeleider van je opleiding. Hier vind je een overzicht. 

  Misschien heb je al een andere opleiding (deels) afgewerkt of wil je vrijstellingen aanvragen? Dan gaat het om 'maatwerk'. Dat geldt ook als je een statuut van werkstudent, topsporter of student-ondernemer wil aanvragen. Dan neem je best contact op met de trajectbegeleider van je opleiding om je studieprogramma te bespreken.

  Hoe ziet mijn campus er eigenlijk uit?

  Helaas was het voor heel wat nieuwe studenten onmogelijk om onze campus te bezoeken door de lockdown. Tot 11 juli en opnieuw vanaf 17 augustus kun je de campus op afspraak bezoeken en ook voor het afronden van je inschrijving - mocht de online tool niet lukken - kun je op afspraak langskomen. Dat doe je door via de opleidingspagina of via deze overzichtspagina een afspraak te maken. Op deze pagina vind je ook foto's van je campus. Trouwens, met een beetje coronageluk kunnen we in september de deuren openen voor onze laatste twee infomomenten

   

  docent student
  kanal
  masker
  kaai