Kinderen werken samen aan een bouwstuk.
Verhaal

Proefproject toont aan dat thuistaal spreken in de les loont

Kinderen uit het vijfde en zesde jaar in het lager onderwijs kregen vorig schooljaar de kans om tijdens enkele groepswerken hun thuistaal te spreken. Met dit proefproject, onder leiding van onderzoekster Anouk Vanherf, werd aangetoond dat de spreekdurf om Nederlands te spreken daardoor toenam. "De kinderen zijn betrokken, gemotiveerd en trots," zegt Vanherf. Bruzz publiceerde hierover een bericht. 

Het pilootproject werd op poten gezet in twee basisscholen in Anderlecht: De Vijvers en Goede Lucht. Leerlingen op deze scholen zijn voornamelijk Franstalig, maar op school is de voertaal enkel Nederlands. "Voor de leerlingen is dat een schizofrene situatie," aldus Anouk Vanherf. Een groot deel van de leerlingen bleek een achterstand voor Nederlands te hebben. Hen onderdompelen in een taalbad bleek ook niet te helpen. 

Maar niet enkel het spreken van de thuistalen van de leerlingen uit de lagere school werden ingezet. Op Erasmushogeschool Brussel lopen heel wat meertalige studenten rond die onder meer Frans, Arabisch, Russisch en Turks praten. Tijdens hun eindstage gingen deze studenten met de leerlingen aan de slag en mochten hun thuistalen af en toe gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een groepswerk of opdracht. De presentatie ervan gebeurde wel in het Nederlands. "Het Nederlands is en blijft de voertaal op school," benadrukt Vanherf. "Het doel was dan ook het versterken van de taalvaardigheid Nederlands. Thuistalen worden enkel ingezet als ze het leerproces van de leerlingen kunnen ondersteunen. Hun spreekdurf in het Nederlands nam effectief toe."

Voor leraren kan het evenwel vervelend zijn omdat ze de gesprekken niet altijd kunnen volgen. Maar kinderen die bijvoorbeeld een groepswerk in het Turks voorbereiden, praten effectief over de leerstof. Dat blijkt uit een onderzoek op vier scholen in Gent, waar de Nederlandstalige onderzoekers de gesprekken opnamen en later lieten vertalen. Of kinderen kregen de opdracht om een kaartje voor moederdag te schrijven in zowel het Nederlands als hun thuistaal. Hierdoor leggen ze verbanden met de woorden in het Nederlands en wordt ook tegelijk hun woordenschat in hun thuistaal verrijkt. Essentieel om een andere taal aan te leren. 

Maar ook voor de Nederlandstalige kinderen is deze aanpak een pluspunt. Ze komen hierdoor in contact met andere talen en verbreden hun blik op de wereld. En onze meertalige studenten zien hun talenkennis dan weer gewaardeerd en zijn tegelijk een rolmodel voor heel wat leerlingen. 

Het project loopt nog niet op zijn einde. Bedoeling is om het uit te breiden naar andere klassen en leraren die nu nog argwanend zijn te overtuigen van de meerwaarde. 

Lees hier het artikel over het proefproject in Bruzz. 

"Als je lagereschoolkinderen een groepswerk in het Turks laat voorbereiden, praten die meestal effectief over de leerstof"

Anouk Vanherf, onderzoekster 'Meertaligheid (als) troef'
onderzoekster Anouk Vanherf

Meer weten over meertaligheid?

Wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Anouk Vanherf geeft op donderdag 31 januari 2019 de nascholing 'Meertaligheid (als) troef' waarin meertaligheid en diversiteit in het onderwijs aan bod komen. Deze vorming is gericht naar leraren kleuter- en lager onderwijs, zorgleraren en pedagogen. 

Deel dit