Coronavirus: richtlijnen voor studenten

Wat met lessen, hoor- en/of werkcolleges?

Update 07/05: richtlijnen voor bezoekers aan een campus

De basisregel blijft dat alles zo veel mogelijk online gebeurt, en onze studenten en medewerkers enkel naar de campussen komen als er geen alternatieve werkwijze mogelijk is. Voor wie wél naar onze campussen moet komen, gelden de algemene regels die uitgevaardigd worden door de overheid en na te lezen zijn op www.info-coronavirus.be. De richtlijnen kan je terugvinden op deze pagina.

Belangrijke aandachtspunten

Circulatie in de gebouwen

Met betrekking tot de studentenstroom, geven we volgende aandachtspunten mee:

 • Studenten wachten in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één de ruimte.
 • Studenten nemen van achter naar voor plaats in de lokalen en van voor naar achter het lokaal bij het verlaten.
 • Er is circulatie mogelijk in klaslokaal.
 • We voorzien de nodige tijd voor deze verplaatsingen
 • De in- en uitgangen op de campussen worden beperkt.
 • We voeren zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer in.
Lunchpauzes
 • Er is geen aanbod van maaltijden of broodjes. Dus studenten dienen indien nodig zelf eten te voorzien.
 • Respecteer ook daar de 7m²-regel (wat neerkomt op een cirkel van 1,5m rondom)
Sanitair
 • Het aantal gebruikers per sanitaire ruimte wordt beperkt tot het aantal wastafels (of minder indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is).
 • De EhB voorziet in extra mogelijkheden voor handhygiëne (gels).
 • We gebruiken uitsluitend wegwerphanddoekjes.
 • Handendrogers worden buiten dienst gesteld.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair, …) worden vermeden.
 • We informeren de gebruikers door affiches met richtlijnen op te hangen in het sanitair.
 • Indien mogelijk wordt per verdieping slechts een beperkt aantal wc-blokken of toiletten opengesteld.

Wat met activiteiten op de campus?

Alle evenementen op onze campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek worden/zijn geannuleerd of uitgesteld. Aan de organisatoren van activiteiten die niet doorgaan op een campus, raden we aan om dit uit te stellen. Hierbij kunnen de richtlijnen van de federale overheid als leidraad dienen. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.

Update 07/05

De organisatie van de activiteiten die aanwezigheid op de campussen vereisen gebeurt op basis van risicoanalyses per locatie.

 • De EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE. De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB bestuur in samenwerking met de interne preventiedienst en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.

 

Ik ben op stage in het buitenland. Wat moet ik doen?

UPDATE 14-03

We vragen je met aandrang om zo snel mogelijk contact op te nemen met het consulaat of de ambassade in het land waar je verblijft en volgende gegevens door te mailen:

 • Naam & voornaam
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • GSM-nummer
 • Geplande verblijfsperiode
 • Beknopte stand van zaken van je stage of studie (kan je nog stage lopen of werd de stage opgeschort, wordt er nog lesgegeven,...)

Gelieve international.office@ehb.be in kopie te zetten van je mailtje! Contactgegevens vind je hier.

De hogeschool is in contact met Buitenlandse Zaken en communiceerde een overzicht van de studenten die zich momenteel in het buitenland bevinden. Vermijd aub dat je familie ongerust is door hen op de hoogte te stellen van de toestand ter plekken. Laat hen weten dat we naar oplossingen zoeken, samen met Buitenlandse zaken. Zodra we verdere instructies krijgen zullen we die ook communiceren.

Intussen herinneren we je er nog eens aan de lokale richtlijnen van je stageplek/hogeronderwijsinstelling en van de lokale autoriteiten op te volgen.

Houd contact met de lokale ambassade/consulaat om te weten of je moet of kan terugkomen. Het advies daarover hangt af van verschillende factoren (de veiligheidssituatie in het gastland, de situatie op je stage of aan de gastinstelling, ….). We houden je op de hoogte. 

Ik vertrek binnenkort op stage naar het buitenland

Update 14/03: studenten vertrekken niet op stage naar het buitenland

Buitenlandse Zaken raadt momenteel alle reizen af, cf. https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland. Dat betekent dat niemand nog op stage naar het buitenland kan vertrekken zolang dit advies van kracht blijft.

 • Neem contact met je opleidingshoofd om te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn voor je stage.
 • Bekijk wat de mogelijkheden zijn i.v.m. je vlucht, je verblijf, …. (annuleren, uitstellen, …)
 • Kreeg je beurs voor je verblijf in het buitenland, neem dan ook contact op met het international.office@ehb.be.

De hogeschool staat in permanent contact met het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken om de instructies over verblijf in of terugkeren uit het buitenland te monitoren.

Ik volg een stage binnen België

Hierbij volgen we de richtlijnen van de stageplaats. Als een stage wordt stopgezet door de stageplaats, neem je als student contact op met je opleidingshoofd of stagecoördinator om te bekijken hoe het verdere verloop van de stage geregeld wordt.

Wat met studentenuitstappen- en/of reizen?

Voorlopig worden alle studentenreizen en -uitstappen uitgesteld tot een latere datum. We houden de studenten hiervan verder op de hoogte.>

 

  Heb je nog vragen?

  Mail naar corona@ehb.be