Coronavirus: richtlijnen voor personeel

Niet vergeten: altijd mailen naar corona@ehb.be als je 

 • ziek bent
 • in quarantaine moet
 • vragen hebt!

Carine Meeus, onze coronacoördinator, reageert zo snel mogelijk.

Update 15/4

Dit is de beslissing van onze overheid op 14 april 2021: Hoger onderwijs: vanaf 19/4 één dag per week fysieke aanwezigheid toegestaan op de campus. Examens mogen fysiek plaatsvinden. Zorg dat Canvas altijd de laatste stand van zaken over jouw vak bevat.

Thuiswerk is bovendien nog steeds de regel (ATP). 

Campusregistratie nog steeds verplicht: Voorlopig doen we verder met de verplichte registratie van personeel dat op de campus aanwezig is. Lees meer hier. 

Update 26/3

Deze regels gelden minstens tot en met 18 april 2021.

 

 • Thuiswerk wordt verplicht van 29 maart tot 18 april 2021, tenzij aanwezigheid op de campus uiterst noodzakelijk is. Wie naar de campus moet komen, registreert die aanwezigheid vooraf, met motivering. Een tool daarvoor wordt nog ontwikkeld. Deze registratieplicht wordt ons opgelegd door de overheid.
 • We schakelen volledig over op afstandsonderwijs. ENKEL reeds geplande evaluaties en praktijkactiviteiten die absoluut niet tot na de paasvakantie kunnen worden uitgesteld mogen live doorgaan. In die gevallen worden de gangbare veiligheidsnormen (en in het geval van de kunsten de sectorprotocollen) strikt gerespecteerd. Informeer je studenten: pas dagelijks Canvas aan met de meest recente informatie.
 • Er worden study spaces voorzien: 
  • Op campus Kleine Zavel (voor KCB-studenten, ook tijdens paasvakantie)
  • Op campus RITCS-Dansaert (voor alle studenten, ook tijdens de paasvakantie)
  • Door BRIK
 • Volg de regels van de Federale Overheid, het Brussels Gewest en/of Vlaams Brabant
 • Moet je in quarantaine, ben je positief getest of ben je ziek? Dat moet je melden via corona@ehb.be.


 

17/2

•    De campuscapaciteit wordt opgetrokken van 10% naar 20%.
•    Het grote deel van de lessen blijven digitaal.
•    Voor de studenten van de School of Arts zullen de praktijkvakken doorgaan zoals gepland, geheel in regel met de huidige sector protocollen.
Zorg dat Canvas altijd de laatste stand van zaken over jouw vak bevat.

Update 21/12: strengere regels ivm. reizen

Er zijn nieuwe, strenge regels in verband met internationale reizen. Breng de examenperiode van je studenten niet in gevaar en lees vooraf wat de gevolgen zijn van reizen naar het buitenland en terugkeren naar België (bv. de verplichte quarantaine) op de site van de overheid www.info-coronavirus.be.

Update 7/12: verlenging huidige maatregelen tot eind februari 2021

 • De maatregelen die hieronder worden opgesomd blijven in voege tot eind februari 2021. 
 • De studyspaces op de campus gaan dicht tijdens het kerstverlof, we werken echter samen met Brik. Studenten kunnen hiervoor op deze site terecht.
 • Voor KCB-studenten worden er tijdens de kerstvakantie oefenruimtes voorzien op campus Kleine Zavel en campus Kaai. 

Update 23/11: vanaf 30 november weer praktijklessen @ campus 

De overheid geeft ons toestemming om vanaf 30 november weer meer contactonderwijs aan te bieden. 

 • Contactonderwijs: lessen in de auditoria zijn toegelaten tot max. 10% bezettingsgraad. Onderwijs in kleine groepen is eveneens toegestaan met een bezettingsgraad van 10%. Altijd geldt een mondmaskerplicht. Individueel onderwijs is nog steeds mogelijk.
 • Onze kunstopleidingen volgen de sectorprotocollen.
 • Examens mogen op de campus doorgaan.
 • Je vindt steeds alle details over je lessen en examens op Canvas.
 • Thuiswerken is verplicht voor ATP. 
 • Toegang tot de campus is enkel mogelijk indien je niet kan thuiswerken. Dit is enkel mogelijk met toestemming van je opleidingshoofd/diensthoofd. 
 • Het is cruciaal dat studenten op de hoogte zijn van veranderingen in hun lessenroosters. Wees dus zeker dat Canvas ten alle tijde de meest actuele info aanbiedt. 

Deze regeling geldt tot het einde van het eerste semester.

UPDATE 04/11 - tijdelijke lockdown t.e.m. 30/11

In navolging van de algemene lockdown moeten we helaas ook onze onderwijsactiviteiten aanpassen. We evolueren van een code rood naar een tijdelijke lockdown t.e.m. 30 november. 

 • Digitaal onderwijs en thuiswerken verplicht tot 1 december. 
 • Toegang tot de campus is enkel mogelijk indien je niet kan thuiswerken. Dit is enkel mogelijk met toestemming van je opleidingshoofd/diensthoofd. 
 • Het is cruciaal dat studenten op de hoogte zijn van veranderingen in hun lessenroosters. Wees dus zeker dat Canvas ten alle tijde de meest actuele info aanbiedt. 
Internationalisering

Eind oktober werden de regels voor mobiliteit verstrengd. Je vindt alle aanpassingen via deze pagina.

Vanaf 1 december

Vanaf 1 december kunnen we hopelijk, als de regering het toelaat, opnieuw overgaan tot contactonderwijs. Onze prioriteit is praktijkonderwijs: practica, labo's en ateliers laten doorgaan op de campus. We informeren je hierover via Canvas. 

Algemene info 

Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen

Hygiëne en tracing
 • Het dragen van een mondmasker op de campus is verplicht, ook tijdens de les. Zit je in het leslokaal ver genoeg van elkaar (> 1,5m) dan mag je je masker afnemen. Bij voldoende afstand mogen docenten een faceshield dragen. Staat de docent op meer dan 4m van de eerste rij studenten, dan hoeft dit niet.
 • Er zijn plexischermen voorzien bij 1-op-1 gesprekken, bv. met studentenbegeleiders.
 • Met oog op tracing, zullen we via lijsten bijhouden wie in de les aanwezig is. Deze gegevens worden 2 weken bewaard. Indien iemand uit je les besmet blijkt met COVID, zullen we je informeren.
 • Elke covidbesmetting dient nog steeds gemeld te worden aan corona@ehb.be zodat de studenten en personeelsleden in de bubbels waartoe je behoorde kunnen geïnformeerd worden.
 • Een door EhB ontwikkelde app zal de reiniging van de lokalen opvolgen. Zo ben je zeker dat je telkens een hygiënisch veilige ruimte betreedt.
Veilig gebruik van gebouwen en lokalen

Wat volgt is een beknopte samenvatting van de richtlijnen. Volg zeker ook de extra richtlijnen die de facilitair coördinatoren geven op basis van een risicoanalyse die per campus uitgevoerd wordt.

Richtlijnen bij gebruik van lokalen en bureau’s
 • Per lokaal moet het maximaal aantal personen gerespecteerd worden, berekend op de oppervlakte en eventuele andere eigenschappen van het lokaal. Vuistregel is één persoon per 7m².
 • Medewerkers gebruiken bij voorkeur een vaste plaats.
 • Praktijklessen kunnen slechts in (zeer) kleine groepen doorgaan.
 • Organiseren van lessen in open lucht wordt waar mogelijk aanbevolen. Waar dat niet kan moeten lokalen maximaal verlucht worden.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens de les. Bij voldoende afstand mogen docenten een faceshield dragen.
Planning van de studenten- en personeelsactiviteiten
 • Bekijk steeds de updates voor de laatste regels.
 • Werken op de campussen is niet toegestaan, tenzij de aanwezigheid van een medewerker strikt noodzakelijk is. Wie thuis contact heeft met risicopatiënten bijvoorbeeld mag niet verplicht worden om te komen.
 • Per verdieping wordt indien mogelijk slechts een beperkt aantal lokalen opengesteld.
 • Bij planning van aanwezigheid van personeel wordt rekening gehouden met de afstandsregels.
 • Bij het roosteren van studentenactiviteiten wordt rekening gehouden met de nodige extra tijd om de lokalen te ontsmetten en zich veilig van en naar de lokalen te verplaatsen.
Restauratie op de campus (vanaf 21/9/20)
 • Sluiting van de restaurants tot volgend academieraar '21-'22.
Circulatie in de gebouwen
 • Bekijk steeds de updates voor de laatste regels.
 • De in- en uitgangen op de campussen worden beperkt.
 • We voeren zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer in.
 • We laten de (niet-brandwerende) deuren zo veel als mogelijk open staan, mits rekening te kunnen houden met mogelijk lawaai voor naburige lokalen.
 • De campussen worden in zones ingedeeld afhankelijk van risico en doelgroep(en). De instructies (bv. over persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen per zone via affiches en/of signalisatie meegedeeld worden.
 • De EhB voorziet plexiglas aan de ontvangstbalie(s).
 • Ventilatie: zorg voor zo veel mogelijk verse lucht
  • Ventilatiesystemen worden niet volledig uitgeschakeld, ook al is het gebouw niet in gebruik
  • Het ventilatiesysteem (dagregime) zal vroeger en langer draaien dan normaal
  • We voorzien extra manuele ventilatie via ramen, zeker bij het betreden van een lokaal dat eerder bezet was
  • We voorzien (extra) manuele ventilatie via ramen met een frequentie van 2 à 3 keer per dag
 • Studentenstromen:
  • Studenten wachten in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één de ruimte.
  • Studenten nemen van achter naar voor plaats in de lokalen en van voor naar achter het lokaal bij het verlaten.
  • Voorzie de nodige tijd voor deze verplaatsingen
Onderhoud
 • De EhB heeft samen met de externe kuisfirma alsook voor het eigen kuispersoneel een hygiëneplan opgesteld. Hierin zijn de middelen en materialen opgenomen, met bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart.
 • Een door EhB ontwikkelde app zal de reiniging van de lokalen opvolgen. Zo ben je zeker dat je telkens een hygiënisch veilige ruimte betreedt.

Gaan de lessen door?

Alle info kan teruggevonden worden in de updates bovenaan de pagina.

Wat met flexwerken?

Alle info kan teruggevonden worden in de updates bovenaan de pagina.

Wat met vergaderen?

Alle info kan teruggevonden worden in de updates bovenaan de pagina.

Wat met evenementen?

Alle info kan teruggevonden worden in de updates bovenaan de pagina.

De organisatie van de activiteiten die aanwezigheid op de campussen vereisen gebeurt op basis van risicoanalyses per locatie.

 • De EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE. De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB bestuur in samenwerking met de interne preventiedienst en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn hierbij betrokken.

Mag ik naar het buitenland (met mijn studenten)?

We hebben een uitgebreide webpagina met informatie over mobiliteit naar het buitenland in 2020-2021. Je vindt er alles over wat moet en wat mag. Zit je toch nog met vragen, neem dat contact op met international.office@ehb.be.

Ik ben besmet met het coronavirus. Hoe informeer ik mijn werkgever? 

Bij een bevestigde besmetting met het coronavirus: zie dit stappenplan. Na contact opgenomen te hebben met jouw huisarts stuur je een melding van besmetting naar corona@ehb.be. Niet zeker? Raadpleeg dan deze flowchart.

Wat bij vermoeden van een besmetting?

 Na contact opgenomen te hebben met jouw huisarts stuur je een melding van vermoeden van besmetting naar corona@ehb.be.

Niet zeker? Raadpleeg dan deze flowchart.

Ik kom terug uit een risicogebied. Wat moet ik doen?

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid), en ben je in de afgelopen 14 dagen in een land met het coronavirus geweest of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en die in een land met het coronavirus geweest is, bel dan naar jouw huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen.