Coronavirus: FAQ Studenten

Op deze pagina beantwoorden de veelgestelde vragen van studenten over de maatregelen omtrent coronavirus/covid-19 op onze hogeschool. 

We updaten deze pagina regelmatig, dus blijf deze pagina in de gaten houden. Heb je toch nog vragen? Mail naar corona@ehb.be

covid-19

Ik ben besmet met het Coronavirus. Hoe informeer ik de hogeschool?

Volg hierbij het stappenplan bij melding van besmetting. We vragen daarbij om alle nodige informatie door te sturen naar corona@ehb.be.

Ik kom terug uit een risicogebied. Wat moet ik doen?

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid), en ben je in de afgelopen 14 dagen in een land met het coronavirus geweest of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en die in een land met het coronavirus geweest is, bel dan naar jouw huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen.

Wat met lessen, hoor- en/of werkcolleges?

Update 27/03

Op canvas vind je vanaf nu per opleiding hoe en wanneer we de lessen, de stages en/of de evaluaties dit academiejaar verder zullen organiseren. 

Update 23/03: alle campussen blijven gesloten tot 18 mei

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven alle campussen van onze hogeschool tot 18 mei gesloten.

 • Deze week wordt er gewerkt aan een nieuwe planning die zal gelden tot het einde van het academiejaar in september
 • Vrijdag 27 maart krijgt elke student per opleiding een update
 • De lessen gaan online gewoon verder

De diensten van de hogeschool, zoals STUVO, de studiebegeleiding en de studentenadministratie blijven ook online voor jou bereikbaar. Aarzel niet op hen beroep te doen als je met vragen zit.

UPDATE 18/03:

Vanaf heden zijn alle campussen van onze hogeschool gesloten. Dit betekent dat campus Kaai en het Koninklijk Conservatorium Brussel, die tot nu toe nog open waren, nu ook gesloten zijn. Deze maatregel geldt t.e.m. 3 april, waarna evaluatie volgt. 

UPDATE 16/03:

De genomen maatregelen worden verlengd tot en met 3 april 2020.

Sinds maandag 16/03 wordt maximaal ingezet op afstandsleren, en dit wordt nu verlengd tot en met 3 april 2020. Tijdens de paasvakantie is er gewoon verlof, maar uiteraard wordt van studenten verwacht dat zij bijvoorbeeld eventuele vervangopdrachten afwerken. De hieronder vermelde sluitingen van campussen is onveranderd.

UPDATE 12-03

Op 13/03 worden alle lessen opgeschort. Docenten krijgen de tijd om het digitaal afstandsleren voor te bereiden.

Vanaf maandag 16/03 worden alle lessen via digitaal afstandsleren verder gezet en dit alvast tot 27-03. Uitzonderingen worden gecommuniceerd door het desbetreffende departement of opleidingshoofd. Het digitaal afstandsleren gaat al zeker tot de paasvakantie door. Instructiefilmpjes voor het volgen van verschillende soorten digitale leeractiviteiten vind je terug in de cursus ‘Canvas voor studenten’.

De campussen Jette, Bloemenhof, Kanal, RITCS, Leuven (Volt) en Oranjerie (Diest en Leuven) worden vanaf maandag gesloten voor studenten en docenten. De campussen Kaai en KCB blijven open met minstens permanentie aan het onthaal.

Lessenroosters worden aangehouden zoals voorzien. Op de momenten dat gewone lessen voorzien waren, zullen er digitale leeractiviteiten gepland worden. Je docent zal tijdens de voorziene lestijd digitaal lesgeven, digitale opdrachten en discussies voorzien, groepswerk zal digitaal verlopen, … Deadlines voor opdrachten, tussentijdse digitale toetsen, … blijven gewoon doorlopen of zullen nog extra toegevoegd worden en meetellen voor het eindresultaat voor het vak. Je docent zal hier duidelijk over communiceren.

Je deelname aan de digitale leeractiviteiten wordt opgevolgd en is verplicht. Wat practica of vaardigheidslessen betreft zal je docent eveneens duidelijk communiceren.

Ben je niet in de mogelijkheid om via digitaal leren thuis de onderwijsactiviteiten te volgen, dan ben je welkom op campus Kaai waar een aantal (computer)lokalen worden ingericht voor het individueel volgen van digitale leeractiviteiten (koptelefoon/oortjes meebrengen!). Campus Kaai zal hiervoor geopend zijn van 8u tot 18u (de studentenresto biedt een beperkt aanbod).

Ik ben op stage in het buitenland. Wat moet ik doen?

UPDATE 14-03

We vragen je met aandrang om zo snel mogelijk contact op te nemen met het consulaat of de ambassade in het land waar je verblijft en volgende gegevens door te mailen:

 • Naam & voornaam
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • GSM-nummer
 • Geplande verblijfsperiode
 • Beknopte stand van zaken van je stage of studie (kan je nog stage lopen of werd de stage opgeschort, wordt er nog lesgegeven,...)

Gelieve international.office@ehb.be in kopie te zetten van je mailtje! Contactgegevens vind je hier.

De hogeschool is in contact met Buitenlandse Zaken en communiceerde een overzicht van de studenten die zich momenteel in het buitenland bevinden. Vermijd aub dat je familie ongerust is door hen op de hoogte te stellen van de toestand ter plekken. Laat hen weten dat we naar oplossingen zoeken, samen met Buitenlandse zaken. Zodra we verdere instructies krijgen zullen we die ook communiceren.

Intussen herinneren we je er nog eens aan de lokale richtlijnen van je stageplek/hogeronderwijsinstelling en van de lokale autoriteiten op te volgen.

Houd contact met de lokale ambassade/consulaat om te weten of je moet of kan terugkomen. Het advies daarover hangt af van verschillende factoren (de veiligheidssituatie in het gastland, de situatie op je stage of aan de gastinstelling, ….). We houden je op de hoogte. 

Ik vertrek binnenkort op stage naar het buitenland

Update 14/03: studenten vertrekken niet op stage naar het buitenland

Buitenlandse Zaken raadt momenteel alle reizen af, cf. https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland. Dat betekent dat niemand nog op stage naar het buitenland kan vertrekken zolang dit advies van kracht blijft.

 • Neem contact met je opleidingshoofd om te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn voor je stage.
 • Bekijk wat de mogelijkheden zijn i.v.m. je vlucht, je verblijf, …. (annuleren, uitstellen, …)
 • Kreeg je beurs voor je verblijf in het buitenland, neem dan ook contact op met het international.office@ehb.be.

De hogeschool staat in permanent contact met het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken om de instructies over verblijf in of terugkeren uit het buitenland te monitoren.

Ik volg een stage binnen België

Hierbij volgen we de richtlijnen van de stageplaats. Als een stage wordt stopgezet door de stageplaats, neem je als student contact op met je opleidingshoofd of stagecoördinator om te bekijken hoe het verdere verloop van de stage geregeld wordt.

Wat met studentenuitstappen- en/of reizen?

Voorlopig worden alle studentenreizen en -uitstappen uitgesteld tot een latere datum. We houden de studenten hiervan verder op de hoogte.>

Wat met evenementen?

Alle evenementen op onze campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek worden/zijn geannuleerd of uitgesteld. Aan de organisatoren van activiteiten die niet doorgaan op een campus, raden we aan om dit uit te stellen. Hierbij kunnen de richtlijnen van de federale overheid als leidraad dienen. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.

Heb je nog vragen?

Mail naar corona@ehb.be