Coronavirus: FAQ personeel

Ik ben besmet met het coronavirus. Hoe informeer ik mijn werkgever? 

Volg hierbij het stappenplan bij melding van besmetting. Dit kan je opvragen via corona@ehb.be.

Wat bij vermoeden van een besmetting?

Volg hierbij het stappenplan ‘vermoeden van besmetting’. Dit kan je opvragen via corona@ehb.be.

Ik kom terug uit een risicogebied. Wat moet ik doen?

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid), en ben je in de afgelopen 14 dagen in een land met het coronavirus geweest of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en die in een land met het coronavirus geweest is, bel dan naar jouw huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen.

Sluit mijn campus?

Update 23/03: alle campussen blijven gesloten tot 18 mei

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven alle campussen van onze hogeschool tot 18 mei gesloten.

UPDATE 18/03

Vanaf heden zijn alle campussen aan onze hogeschool gesloten. Dit betekent dat campus Kaai en het Koninklijk Conservatorium Brussel, die tot nu toe nog open waren, nu ook gesloten zijn. Deze maatregel geldt t.e.m. 3 april, waarna evaluatie volgt. 

UPDATE 12/03

De campussen Jette, Bloemenhof en Kanal en de EhB-campussen in Leuven en Diest sluiten voor personeel en studenten vanaf 13-03. Campus Kaai blijft tot nader order open voor studenten die thuis geen faciliteiten hebben om online activiteiten te volgen. Afspraken omtrent de RITCS- en KCB-campussen worden meegedeeld door de betrokken directeurs.

Gaan de lessen door?

Update 27/03

Op canvas vind je vanaf nu per opleiding hoe en wanneer we de lessen, de stages en/of de evaluaties dit academiejaar verder zullen organiseren. De campussen blijven alvast gesloten tot 18 mei.

UPDATE 18/03

Vanaf heden zijn alle campussen aan onze hogeschool gesloten. Dit betekent dat campus Kaai en het Koninklijk Conservatorium Brussel, die tot nu toe nog open waren, nu ook gesloten zijn. Deze maatregel geldt t.e.m. 3 april, waarna evaluatie volgt. 

UPDATE 16/03

De genomen maatregelen worden verlengd tot en met 3 april 2020. Sinds maandag 16/03 wordt maximaal ingezet op afstandsleren, en dit wordt nu verlengd tot en met 3 april 2020. Tijdens de paasvakantie is er gewoon verlof, maar uiteraard wordt van studenten verwacht dat zij eventuele vervangopdrachten afwerken. De hieronder vermelde sluitingen van campussen is onveranderd.

UPDATE 12-03

Vrijdag 13-03 gaan er op onze campussen geen lessen door. Vanaf maandag 16-03 wordt er maximaal ingezet op afstandsleren. Specifieke richtlijnen en eventuele uitzonderingen worden meegedeeld aan de betrokkenen. Instructiefilmpjes voor het uitwerken van digitale leeractiviteiten vind je terug in de cursus ‘Canvas voor docenten’.

Wat met flexwerken?

Update 23/03: alle campussen blijven gesloten tot 18 mei

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven alle campussen van onze hogeschool tot 18 mei gesloten.

UPDATE 16/03

De genomen maatregelen worden verlengd tot en met 3 april 2020.  

UPDATE 12-03
  • Onderwijzend personeel zet maximaal in op afstandsleren en volgt daarbij de richtlijnen van de departementale directie, ondersteund door de dienst onderwijs.
  • Zowel onderwijzend personeel als administratief & technisch personeel werkt vanaf 13-03 thuis, tenzij dat anders wordt afgesproken.
  • Voor sommige zaken is permanentie nodig. Dat zal rechtstreeks worden geregeld met de betrokken medewerkers en hun leidinggevenden.
  • Voor alle vragen, contacteer je als personeelslid jouw leidinggevende.

Wat met vergaderen?

Vergaderingen en overlegmomenten kunnen blijven doorgaan mits naleving van de hygiënerichtlijnen. Communicatie via Skype for Business is een alternatieve oplossing.

Wat met evenementen?

Alle evenementen op onze campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek worden/zijn geannuleerd of uitgesteld. Aan de organisatoren van activiteiten die niet doorgaan op een campus, raden we aan om dit uit te stellen.

Hierbij kunnen de richtlijnen van de federale overheid als leidraad dienen. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.

Heb je nog vragen? Mail naar corona@ehb.be