Stap 4: Bestand(en) opladen

Bestandsformaat

Je dient je eindwerk als één bestand in PDF/A-formaat te uploaden:

Dit ene PDF/A-bestand bevat dus je hele eindwerk (titelpagina, inhoudstafel, voorwoord, inleiding, hoofdstukken en besluit). Enkel eventuele bijlagen mogen afzonderlijk opgeladen worden, maar dit is geen verplichting. Voor de bijlage(n) zijn ook andere bestandsformaten dan PFD/A toegestaan (bvb. rekenbladen, databases, presentaties, …). Video, audio en uitvoerbare bestanden (bvb. .exe) zijn voorlopig echter niet toegelaten. Neem contact op met de bibliotheek van je departement indien je dergelijke bestanden zou willen uploaden.

Werkwijze

Via het veld "Bestanden" (onderaan de pagina) kan je de tekst van je eindwerk en eventuele bijlagen opladen.

Hierbij ga je als volgt te werk:

  1. Klik op [Bladeren] 
  2. Selecteer het gewenste bestand
  3. Klik op [Openen]
  4. Geef in het subveld "Bestand: specificatie" aan of het opgeladen bestand je [Eindwerk] of een [Bijlage] betreft

Je kan maar één bestand per keer opladen. Indien je meerdere bestanden (eindwerk en een of meerdere bijlagen) wenst op te laden, klik je op [Herhaal] en voer je bovenstaande procedure voor elk bestand opnieuw uit. Het is niet de bedoeling dat je voor het opladen van de bijlagen een nieuw record aanmaakt. Alle bestanden moeten in één record opgeladen worden door gebruik te maken van de knop [Herhaal].