Stap 3: Metadata invullen

Nadat je bent aangemeld, dien je een aantal velden met metadata (identificatiegegevens over je eindwerk) in te vullen. De inhoud van deze velden wordt getoond in de bibliotheekcatalogus zodat potentiële lezers je eindwerk kunnen opzoeken en beoordelen.

Metadata invullen

Hieronder vind je een omschrijving van de metadata die in de verschillende velden ingevuld moeten worden. Je kan sommige velden herhalen door naast het betreffende veld op [Herhaal] te klikken.

Overzicht van beschikbare velden

Veld

Datatype

Omschrijving

Titel

Vrije tekst

De titel van je eindwerk bestaat uit een hoofdtitel en eventueel een ondertitel. Een ondertitel is niet verplicht. Indien je eindwerk geen ondertitel heeft, vul je enkel de hoofdtitel in.

Auteur

Vrije tekst

Jij bent de auteur van je eindwerk. Vul hier dus je naam en voornaam in. Indien het eindwerk het resultaat is van een samenwerking tussen twee of meer studenten, moeten de namen en voornamen van alle auteurs vermeld worden. Het veld kan zo vaak als nodig herhaald worden.

Promotor

Vrije tekst

De promotor is de lector of docent die je begeleidde bij het maken van je eindwerk. Vul hier de naam  en voornaam van je promotor in. Indien twee of meer promotoren je eindwerk begeleidden, moeten de namen en voornamen van alle promotoren vermeld worden. Indien je naast de interne promotor (lector of docent) ook een externe promotor uit de stage-instelling of het werkveld had, dient zijn of haar naam en voornaam hier ook vermeld te worden. Het veld kan zo vaak als nodig herhaald worden.

Stage-instelling

Vrije tekst

Dit veld is enkel in te vullen indien je eindwerk tot stand kwam in het kader van een stage in een organisatie of bedrijf. Vul de naam van de organisatie of het bedrijf waar je stage liep in, alsook de afdeling (of dienst) indien van toepassing (bvb. Naam=UZ Brussel, afdeling=Spoedgevallen). In het veld adres vermeld je straat, huisnummer, postcode, gemeente en land van je stageplaats (bvb. Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel (België) ).

Eindwerk : details 

Categorie

Selecteer het type verhandeling en de graad van je diploma, je opleiding en departement. Let er op dat je de juiste afstudeerrichting kiest indien je een opleiding met verschillende afstudeerrichtingen volgt.

Samenvatting

Vrije tekst

Typ een korte samenvatting van je eindwerk in maximum 150 woorden. Dit veld wordt in de catalogus weergegeven zodat geïnteresseerden snel kunnen oordelen of ze je eindwerk willen lezen.

Taal 

Categorie

 Selecteer de taal waarin je eindwerk geschreven is.