Studentenvertegenwoordiging: een overzicht van de raden

Studentenraad

 • Behandelt onderwijs- en studentengerichte onderwerpen. Kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen, die dan besproken worden in de andere raden van de hogeschool.
 • Telt 24 studenten.
 • De studentenvertegenwoordigers worden jaarlijks verkozen door de studenten van hun departement of School of Arts.
 • Studenten stellen zich kandidaat in koppel. Elk koppel bestaat uit een man en een vrouw.
 • De Erasmushogeschool Brussel telt 4 departementen en 2 Schools of Arts. Per departement / School of Arts worden dus twee koppels verkozen.
 • Elk koppel maakt deel uit van de Studentenraad. De leden van de Studentenraad bepalen onderling wie van hen een mandaat opneemt in de overige raden.
 • Voor de Raad van Toezicht, de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts duidt de Studentenraad telkens 1 koppel aan. 
 • Je kan verschillende mandaten combineren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zetelen in de Studentenraad, de Raad van Toezicht, de Departementsraad en de Stuvo-Raad.

 

Raad van Toezicht

 • Keurt onder meer de missie, de strategische doelstellingen, het strategisch meerjarenplan en de begroting goed.
 • Bepaalt ook mee het pedagogisch project van de hogeschool en de rechtspositieregeling van de student.
 • 1 koppel (man / vrouw) wordt door de Studentenraad aangeduid om te zetelen in de Raad van Toezicht.

 

Departementsraad

 • De Departementsraad neemt beslissingen over alle onderwijskundige aspecten van het departement, zoals onderwijs-, examen- en onderzoeksprogramma’s. Daarnaast buigt de raad zich over de interne organisatie van het departement, inclusief de aanwending van de personele en materiële middelen, het wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de departementale bestuurstaken.
 • Vanuit de Studentenraad wordt 1 koppel (man / vrouw) aangeduid om te zetelen in de Departementsraad. 
 • Je kan enkel deel uitmaken van de Departementsraad als je studeert aan het betrokken departement.

 

Raad van de School of Arts

 • De Raden van de Schools of Arts (Koninklijk Conservatorium Brussel en RITS) nemen beslissingen over alle onderwijskundige aspecten van het departement, zoals onderwijs-, examen- en onderzoeksprogramma’s. Daarnaast buigt de raad zich over de interne organisatie van de School of Arts, inclusief de aanwending van de personele en materiële middelen, het wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de departementale bestuurstaken.
 • De studentenvertegenwoordigers van elke School of Arts duiden 1 koppel (man / vrouw) aan als studentenvertegenwoordiger in de Raad van de School of Arts. 
 • Je kan enkel deel uitmaken van de Raad van de Schools of Arts als je studeert aan het betrokken departement.

 

Stuvo-Raad

 • De leden van de Stuvo-Raad bepalen mee het beleid van de Studentenvoorzieningen Erasmushogeschool Brussel. Je beslist mee over het gebruik van de middelen voor voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking.
 • 1 student (vrouw of man) per departement of School of Arts. In totaal zetelen dus 6 studenten in de Stuvo-Raad.
 • De leden worden aangeduid door de Studentenraad.

 

UAB-Studentenraad (BAST)

 • De Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel zijn partners in de Universitaire Associatie Brussel (UAB). De UAB-Studentenraad verbindt de Studentenraad van de EhB met die van de VUB. De raad verdiept zich ook in onderwerpen als verder studenten en heroriënteren.
 • 5 vrouwen of mannen van de Studentenraad krijgen een mandaat in de UAB-Studentenraad.
 • De leden worden aangeduid door de (EhB-)Studentenraad.

Zit je nog met vragen?

Neem gerust contact op met de studentencoach Mathilde Huysmans!