U bent hier

Student

gepubliceerd in:

Heropening EhB - Reopening EhB on 24/3/2016

De Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om vanaf morgen, 24 maart 2016, haar onderwijsactiviteiten (inclusief stages) te herstarten.

We zullen onze uiterste doen om de ongerustheid die bij velen van jullie leeft op te vangen met maatregelen die de veiligheid op de campussen verhogen, dit al zeker zolang dreigingsniveau 4 van kracht is. Nog steeds geldt trouwens dat er geen onderwijsinstellingen geviseerd worden.

Concreet houden deze maatregelen in:

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Onderzoeksevent Brussels Integrated Care voor de eigen studenten

Kenniscentrum Brussels Integrated Care (BIC) organiseerde voor de tweede maal een onderzoeksevent voor studenten. Ditmaal namen een 90-tal studenten van de opleiding Verpleegkunde deel. Kenniscentrum BIC werkt rond de rol van verpleegkundigen, vroedvrouwen en diëtisten in de geïntegreerde zorg in grootstedelijke context. Het opzet van dit onderzoeksevent was om de studenten te laten kennismaken met lopend onderzoek binnen de opleiding. Daarnaast kregen de studenten ook informatie over mogelijke onderzoeksonderwerpen voor hun afstudeerproject.

Hotelmanagement EhB wint EMCup voor beste paper

De EMCup (European Mise en Place Cup) is een wedstrijd voor de beste Europese Hotelmanagement-scholen. Het is een initiatief van HotelloTOP, de internationale netwerkorganisatie voor afgestudeerden en van co-creator Mise en Place. De wedstrijd richt zich, aldus de omschrijving, tot  ‘I-do-dare students’, studenten die zich onderscheiden van de menigte en moed tonen en kiezen voor ondernemerschap met een grote mate van betrokkenheid. 

Pagina's