U bent hier

Onderwijs & Pedagogie

gepubliceerd in:

Heropening EhB - Reopening EhB on 24/3/2016

De Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om vanaf morgen, 24 maart 2016, haar onderwijsactiviteiten (inclusief stages) te herstarten.

We zullen onze uiterste doen om de ongerustheid die bij velen van jullie leeft op te vangen met maatregelen die de veiligheid op de campussen verhogen, dit al zeker zolang dreigingsniveau 4 van kracht is. Nog steeds geldt trouwens dat er geen onderwijsinstellingen geviseerd worden.

Concreet houden deze maatregelen in:

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding

Het departement Onderwijs & Pedagogie van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) stelden op dinsdag 21 februari het project ‘Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding’ voor. Dat deden ze samen met Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en schepen Faouzia Hariche, bevoegd voor Openbaar Onderwijs in de Stad Brussel.

Geef je stem aan de 'Beste Leraar van Brussel'

De Brusselse ketjes krijgen elke dag les van gemotiveerde en dynamische leraren. Lesgeven in het grootstedelijke Brussel vraagt immers om een andere aanpak. Of beter: het vraagt om een andere leraar. Eentje die gemotiveerd en geëngageerd is en die hen de stad leert ontdekken, zowel in het klaslokaal als op de Grote Markt. De beste leraar van Brussel wil nergens anders lesgeven én ziet Brussel als de leerplek bij uitstek!

Volg de blogs van de studenten uit de Lerarenopleiding in het verre buitenland

Sofia volgt de bachelor Lager Onderwijs en start deze week met haar buitenlandse stage in... Gambia! Dat is op zich al heel bijzonder natuurlijk, maar nog meer als je weet dat Sofia werkstudente is, en haar man en kinderen een paar weken achterlaat om haar hart te volgen. Ze vertelt immers op haar blog dat ze een honger naar andere culturen en naar avontuur heeft, dus solliciteerde ze voor deze buitenlandse stageplaats.

Grote onderwijstruck op weg naar onze lerarenopleidingen

Op dinsdag 14 maart krijgen de studenten van de lerarenopleidingen les in een tientonner die een dag lang de campus zal aandoen. Het zijn EPOS (het samenwerkingsverband tussen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, VDAB en Syntra Vlaanderen) en de Europese Commissie die achter het opvallende project staan. Dit jaar staat immers in het teken van de viering van de 30ste verjaardag van het internationaliseringsprogramma Erasmus+ en van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome.

Pagina's