U bent hier

Management, Media & Maatschappij

gepubliceerd in:

Heropening EhB - Reopening EhB on 24/3/2016

De Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om vanaf morgen, 24 maart 2016, haar onderwijsactiviteiten (inclusief stages) te herstarten.

We zullen onze uiterste doen om de ongerustheid die bij velen van jullie leeft op te vangen met maatregelen die de veiligheid op de campussen verhogen, dit al zeker zolang dreigingsniveau 4 van kracht is. Nog steeds geldt trouwens dat er geen onderwijsinstellingen geviseerd worden.

Concreet houden deze maatregelen in:

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Hotelmanagement EhB wint EMCup voor beste paper

De EMCup (European Mise en Place Cup) is een wedstrijd voor de beste Europese Hotelmanagement-scholen. Het is een initiatief van HotelloTOP, de internationale netwerkorganisatie voor afgestudeerden en van co-creator Mise en Place. De wedstrijd richt zich, aldus de omschrijving, tot  ‘I-do-dare students’, studenten die zich onderscheiden van de menigte en moed tonen en kiezen voor ondernemerschap met een grote mate van betrokkenheid. 

Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding

Het departement Onderwijs & Pedagogie van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) stelden op dinsdag 21 februari het project ‘Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding’ voor. Dat deden ze samen met Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en schepen Faouzia Hariche, bevoegd voor Openbaar Onderwijs in de Stad Brussel.

Idea & Innovation Management nodigt uit

De opleiding Idea & Innovation Management herneemt dit voorjaar de 'Idea & Innovation Cafés', om topsprekers, enthousiaste starters en andere vernieuwers samen te brengen. Hiervoor werkt de opleiding samen met Start it @KBC, locatie is het grote auditorium van de KBC, op de Havenlaan in Brussel. Het eerstvolgende Café gaat door op maandag 24 april, het tweede op dinsdag 9 mei. 

Maandag 24 april 2017: Thierry Geerts, CEO van Google Belgium (thema wordt nog bepaald)

Pagina's