U bent hier

Koninklijk Conservatorium Brussel | School of Arts

gepubliceerd in:

Heropening EhB - Reopening EhB on 24/3/2016

De Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om vanaf morgen, 24 maart 2016, haar onderwijsactiviteiten (inclusief stages) te herstarten.

We zullen onze uiterste doen om de ongerustheid die bij velen van jullie leeft op te vangen met maatregelen die de veiligheid op de campussen verhogen, dit al zeker zolang dreigingsniveau 4 van kracht is. Nog steeds geldt trouwens dat er geen onderwijsinstellingen geviseerd worden.

Concreet houden deze maatregelen in:

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding

Het departement Onderwijs & Pedagogie van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) stelden op dinsdag 21 februari het project ‘Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding’ voor. Dat deden ze samen met Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en schepen Faouzia Hariche, bevoegd voor Openbaar Onderwijs in de Stad Brussel.

Musicalstudenten showen talent in Van Gils & Gasten

Donderdag 2 februari werd KCB-alumna Ann Van den Broeck geïnterviewd in Van Gils & Gasten naar aanleiding van haar nieuwe musical Norma Jeane. Ook ging het over de succesvolle film Lala Land. Toen onze huidige musicalstudenten dat hoorden, nodigden ze gewoon zichtzelf uit. Voor Van Gils geen probleem, maar in ruil moesten we wel zingen. En het resultaat van die deal tonen we jullie graag.

Musicalopleiding in De ochtend (Radio 1)

U las het wellicht: 'La la land', de musicalfilm met Ryan Gosling en Emma Stone kaapte maar liefst veertien Oscarnominaties weg en evenaart zo het absolute record. Naar aanleiding hiervan komt Radio 1-reporter Ward Bogaert (VRT) vandaag langs bij de opleiding Musical van EhB. Morgenochtend, donderdag 26 januari, hoort u het verslag.

Bent u geen ochtendmens, geen probleem. U kunt De ochtend herbeluisteren via www.radioplus.be.

 

Pagina's