U bent hier

Design & Technologie

gepubliceerd in:

Heropening EhB - Reopening EhB on 24/3/2016

De Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om vanaf morgen, 24 maart 2016, haar onderwijsactiviteiten (inclusief stages) te herstarten.

We zullen onze uiterste doen om de ongerustheid die bij velen van jullie leeft op te vangen met maatregelen die de veiligheid op de campussen verhogen, dit al zeker zolang dreigingsniveau 4 van kracht is. Nog steeds geldt trouwens dat er geen onderwijsinstellingen geviseerd worden.

Concreet houden deze maatregelen in:

Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding

Het departement Onderwijs & Pedagogie van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) stelden op dinsdag 21 februari het project ‘Naar een Brusselse tweetalige lerarenopleiding’ voor. Dat deden ze samen met Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en schepen Faouzia Hariche, bevoegd voor Openbaar Onderwijs in de Stad Brussel.

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Alumnus Multec genomineerd voor Student Startup of the Year

ZetaPulse, de startup van Ruben Miessen (Multec 2016) is één van de vijf genomineerden voor Student Startup of the Year ter gelegenheid van de Tech startup Day. ZetaPulse is een app die bedrijven rechtstreeks in contact brengt met consumenten.

De conferentie vindt plaats op 9 maart en wordt georganiseerd door startups.be. Er worden meer dan 1000 aanwezigen verwacht. 

HBO5-aanbod van EhB en haar partners alweer uitgebreid

Sinds 2014 werkt EhB samen met een aantal partners in Brussel en Vlaanderen om samen HBO5-opleidingen (Hoger Beroepsonderwijs niveau 5)  aan te bieden. De partners, CVO COOVI (Anderlecht), CVO Volt (Leuven-Landen-Tienen) en het Busleyden Atheneum (Jette) vormen samen HBO5 Erasmus. HBO5-opleidingen bestaan uit 90 of 120 studiepunten (bacheloropleidingen tellen 180 studiepunten) en zijn zeer praktijkgericht. Het behaalde diploma is een ‘graduaat’.

Pagina's