U bent hier

Terug naar niveau 3 in Brussel - Back to level 3 in Brussels

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond het dreigingsniveau voor de Brusselse regio verlaagd naar 3. Vanaf maandag 30 november ’15 zullen we daarom de werking van EhB weer normaliseren. De campussen kunnen weer na 17u open blijven, alle toegangen worden weer zoals voorheen beschikbaar.

Vandaag (vrijdag) en morgen word je nog gevraagd te vertrekken voor 17u. Na overleg met de departementsdirecteur en/of de facilitair verantwoordelijke, kunnen vanaf 30/11 ook evenementen ingepland worden.

Aangezien dreigingsniveau 3 betekent dat we nog altijd waakzaam dienen te zijn, geven we dit mee:

  • Zie je iets verdachts, contacteer dan je studentensecretariaat
  • Nog steeds staat EhB ter beschikking als je nood hebt aan een gesprek
  • Wees aandachtig op plaatsen waar veel mensen samenkomen
  • Er blijft een verhoogde aanwezigheid van veiligheidsdiensten in het straatbeeld, met name rond onderwijsinstellingen en in de metro’s.

Hierbij willen we ook iedereen bedanken voor de correcte en kalme manier waarop jullie met deze situatie zijn omgegaan (en nog steeds omgaan). Samen met jullie hopen we dat we het snel achter ons kunnen laten.

___

Dear student

Dear staff member

Last night, the National Security Council lowered the threat level for the Brussels region to 3. As of Monday November 30th, 2015 we will therefore normalize the situation at EhB. Campuses may remain open again after 17h and all entrances  will be available as before. Today (Friday) and tomorrow, you are expected to leave before 17h.

After consultation with the department director and/or the facility manager, as of November 30th, events can also be scheduled.

As threat level 3 means that we still need to be vigilant, please follow this advice:

  • Do you see anything suspicious, contact the student administration office
  • Do contact a EhB-staff member when in need of support
  • Stay alert in crowded areas and public spaces for the safety of all
  • There remains an increased presence of security services in the streets, especially around schools and in the subways.

We also want to thank all of you for the correct and calm manner in which you all have dealt (and still deal) with this situation. Together, we hope that we can quickly leave this period behind us.

 

Thema

Departement

Deel dit artikel