U bent hier

Opleiding Drama van RITCS bij de beste van Vlaanderen

Tijdens het voorjaar van 2015 ontvingen alle academische bachelor- en masteropleidingen Drama in Vlaanderen bezoek van 'de visitatiecommissie'. Dus ook het RITCS (Drama-spel en Drama-regie) werd op basis van een aantal vaste rubrieken doorgelicht. Starten deden we met een zelfevaluatierapport. Nadat dit grondig bestudeerd werd door de commissie, volgde het eigenlijke bezoek in april 2015. Tijdens dit bezoek heeft de commissie gesprekken met opleidingsverantwoordelijken, studenten, docenten, alumni het werkveld en ook de opleidingsgebonden ondersteuners zoals trajectbegeleiders. Voorstellingen van eindwerken vervolledigen het plaatje dat de commissie van de opleiding dient te maken.

Goed over de hele lijn

De bachelor- en masteropleiding van het RITCS krijgt op alle onderzochte elementen de hoogst gegeven score: "Goed". Samen met HoGent vormt ze hiermee de top van de drama-opleidingen in Vlaanderen. 

Enkele citaten uit het rapport:

"De opleiding aan de EhB heeft volgens de commissie een heldere visie op de rol van onderzoek in de opleiding en heeft daaraan gekoppeld een eigen visie ontwikkeld op het
“academische” karakter van de opleiding. Eén van de beoogde leerresultaten van zowel de bachelor- als de masteropleiding is om ‘bewustzijn en consequente interesse te ontwikkelen voor de socio-geografische realiteit van Brussel als grootstedelijke werkomgeving’. Daarnaast zetten verschillende beoogde leerresultaten in op de interculturalisering en internationalisering van de opleiding. Deze zeer duidelijke oriëntatie wordt door de commissie als een grote meerwaarde beschouwd waarmee de opleiding zich kan onderscheiden."

"De opleiding aan de EHB slaagt er in om in het onderwijsproces enkele elementen in te brengen die er voor zorgen dat de opleiding een goed samenhangende leeromgeving vormt die de verwachte basiskwaliteit kan overstijgen. Zo beschouwt de commissie de samenwerking tussen Drama en Podiumtechnieken en het in de praktijk brengen van een
gezelschapsmodel als een grote meerwaarde. De integratie van de Brusselse grootstedelijke context in het onderwijsproces is een meerwaarde voor de internationalisering en de interculturalisering van de opleiding."

"De masterproeven zijn aan alle masteropleidingen degelijk. De insteek en inhoud verschillen. Zo kiest de EHB er resoluut voor om geen schriftelijk onderdeel aan de masterproef te koppelen, daar waar alle andere opleidingen dit wel doen. Wel is EHB er in geslaagd om onderzoek, zowel in de masterproef als in de opleiding een opleidingseigen identiteit te geven."

"Aan de EHB zijn de huidige materiële voorzieningen een troef voor deze opleiding met gezelschapsmodel: studenten beheren het gebouw en haar materialen zelf, maar de huidige behuizing is aan vernieuwing toe." Aan dat laatste wordt trouwens gewerkt!

"De arbeidsmarkt voor afgestudeerden is niet groot. Toch stelt de commissie vast dat waar de tevredenheid van het werkveld in het verleden al groot was, dit nog steeds zo is en dat in de opleidingen waar dat in het verleden minder het geval was, de tevredenheid van de stakeholders in stijgende lijn is."

"Op basis van gesprekken met de alumni en het werkveld blijkt een grote tevredenheid over de opleiding. [...] De studenten komen in een breed werkveld gerelateerd aan hun genoten
opleiding terecht."

Lees hier het hele rapport.

Binnenkort op deze pagina meer info over de toelatingsproeven 2016-2017.

Departement

Deel dit artikel