U bent hier

Onderzoeker Bart Claes bestuurder in Europese organisatie Herstelrecht

Dr. Bart Claes, verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel, werd afgelopen dinsdag 22 juni verkozen als bestuurder van de Europese organisatie die zich toelegt op de uitwisseling en ondersteuning van herstelgerichte praktijken in alle Europese lidstaten.  Het European Forum for Restorative Justice (www.euforumrj.org), met hoofdzetel in Leuven, ondersteunt via internationale workshops, summerschool's, studiedagen en trainingen de uitbouw van het herstelgericht werken in het justitieel en sociale veld. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op het in verbinding brengen van beleidsmensen, academici en praktijkwerkers. 

Zo werd van dinsdag 22 juni tot vrijdag 24 juni aan de universiteit van Leiden (Nederland) het 9de Internationale Congres "Realising Restorative Justice: human rights and personal realities" georganiseerd. Bijna 300 praktijkwerkers, beleidsmensen en academic wisselden in workshops, presentaties en discussiegroepen expertise en methodieken uit over herstelgericht werken. Bijzondere aandacht was er voor herstelgericht werken in interculturele settings, scholen en rond thema's als radicalisering, asielzoekers en gemeenschapsvorming in kwetsbare buurten. 

Thema

Departement

Deel dit artikel