U bent hier

Multi Culti op leeftijd: Ouderenzorg in Brussel

De samenleving vergrijst in snel tempo en ook de toegenomen diversiteit bij zowel ouderen als bij zorg- en hulpverleners, vormt een grote uitdaging voor de ouderenzorg. Nog al te vaak horen we van zorg- en hulpverleners dat ze net de praktische tools missen om in hun dagelijkse werkrelatie met de ouderen en hun netwerk aan de slag te kunnen. Het praktijkgericht onderzoeksproject over cultuursensitieve ouderenzorg in Brussel heeft tot doel concrete cultuursensitieve tools en tips aan te reiken op maat van de praktijk van de zorg- en hulpverlener.

Vergrijzing met culturele verschillen

Niet alleen vergrijzing maar ook de toegenomen diversiteit bij ouderen vormt grote uitdagingen voor de zorg- en hulpverlening. Zo weten we dat één derde van de Brusselse 65-plussers van vreemde herkomst is en deze grote groep wordt elk jaar groter. Bij ouderen met een migratiegeschiedenis bestaat er een grotere terughoudendheid dan bij autochtone ouderen om in te gaan op het professionele zorgaanbod en er treden ook drempels op bij het inschakelen van professionele zorg. Het zorg- en dienstverleningsaanbod is bij deze ouderen vaak onbekend en er blijkt vaak sprake te zijn van een moeilijke wederzijdse communicatie.

Meer nog, net de hulp- en zorgverleners actief in de ouderenzorg ervaren een grote moeilijkheidsgraad om een adequate, kwaliteitsvolle dienstverlening aan deze doelgroep aan te bieden. Zorg- en hulpverleners geven aan op zoek te zijn naar concrete praktische handvaten of tools, die hen in het werkveld ondersteunen in hun dagelijks aanbod en dienstverlening naar de ouderen toe. Concrete voorbeelden zijn: “hoe moet ik mijn zorgvrager begroeten?” of “hoe stel ik een vraag over zijn geloof? of “hoe betrek ik de oudste zoon in de zorg?”.

Om die problemen aan te pakken financierde het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid in 2015 praktijkgericht onderzoek onder de titel ‘Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel’, uitgevoerd in de schoot van opleidingen sociaal werk en verpleegkunde van de Erasmushogeschool Brussel. Dat wil concrete tips en tools voor hulp- en zorgverleners inventariseren om op een meer cultuursensitieve manier ouderenzorg te verstrekken.

Lees het volledige artikel op wtnschp.be, de wetenschapssite van EhB en VUB.

Interesse in de studiedag op 28 juni in de gebouwen van de VGC in Brusseli ? Lees hier het programma.

 

Thema

Departement

Kenniscentrum

Deel dit artikel