U bent hier

Inschrijvingen EhB stijgen met ruim 10%

Twee weken na het begin van het academiejaar kunnen we stellen dat de inschrijvingscijfers aardig definitief zijn. En met grote tevredenheid kunnen we meedelen dat er 11% meer generatiestudenten gestart zijn tegenover vorig jaar. Bovendien zijn er ook meer niet-generatiestudenten, wat de totale stijging eerstejaars op 10% brengt. Bekijken we zowel eerstejaars als hogerejaars, dan zien we een stijging van bijna 8%. Alle opleidingen doen het dus goed. Enkele uitschieters zijn Toegepaste Informatica, Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde, Sociaal Werk, Leraar Secundair Onderwijs en Muziek. 

Op 10 jaar tijd steeg het studentenaantal van EhB met bijna 50% (van 4.062 in 2005 tot (vermoedelijk) bijna 6.000 in 2015). Te betreuren is daarom dat de financiering die evolutie niet is gevolgd. Zo had EhB in 2015 3 miljoen euro minder werkingsmiddelen. Het verhoogde inschrijvingsgeld kan de verhoogde kosten én de verminderde inkomsten maar voor 1/3 opvangen. De vermindering van 3 miljoen euro werkingsmiddelen is het gevolg van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Door deze discrepantie tussen studentenaantallen en werkingsmiddelen is de werkdruk en de taakbelasting op de personeelsleden ernstig toegenomen.

Thema

Departement

Deel dit artikel