U bent hier

Hogeschool start met eerste vak toekomstonderzoek in België

De derdejaarsstudenten Idea & Innovation Management van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) gaan op vrijdag 7 oktober van start met de cursus ‘Strategic Futures Orientation’. Het vak is een introductie tot methoden en benaderingen van toekomstonderzoek. De lessen worden in het Engels gegeven en maken ook deel uit van een internationaal programma voor uitwisselingsstudenten. EhB brengt hiermee een primeur: nooit eerder werd ‘futures’ onderwezen in België.

Lector Maya Van Leemput: ”In onze buurlanden, in Scandinavië, de VS of Taiwan zitten er al langer futures en foresight vakken in curricula van hoger onderwijsinstellingen. We zijn trots dat onze studenten in Brussel nu ook dit vak kunnen volgen. Toekomstdenken is geen luxe, maar een noodzaak. Steeds meer overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen willen op een systematische en grondige manier vooruitkijken en aandacht besteden aan lange-termijnevoluties en transformatie.”

Toekomstonderzoek maakt de afgelopen jaren een doorgedreven specialisering en professionalisering door. Naast dit vak richtte EhB vorig jaar ook al het kenniscentrum Applied Futures Research op.

Opleidingshoofd Katy Vancoillie: “Met het kenniscentrum Applied Futures Research en onze unieke opleiding Idea & Innovation Management willen we, samen met een supergemotiveerd team van 230 studenten, docenten en researchers, vanuit Brussel onze bijdrage leveren aan de wereld van morgen.”


De eerste les van het vak Strategic Futures Orientation start op vrijdag 7 oktober om 9u in lokaal 3.03 van de EhB-campus Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel).

Meer info

 

Thema

Soort nieuwsbericht

Departement

Kenniscentrum

Deel dit artikel