U bent hier

Groot spandoek aan Conservatorium 'Adopteer een raamkozijn'

Op maandag 17 oktober heeft de VZW Conservamus (opgericht met als doel de restauratie en de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel) een stelling laten aanbrengen op één van de gevels van de binnenplaats van het Conservatorium (Regentschapsstraat, 30), als symbool voor de hoogstnoodzakelijke restauratie- en renovatiewerken aan dit beschermd monument.
Het spandoek spoort het publiek aan een "raamkozijn te adopteren" in de afwachting dat de Federale Regering en de regeringen van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap werk maken van hun engagementen. Voor hen is het spandoek een herinnering aan de urgentie van de situatie.

Net zoals de rest van het gebouw zijn de raamkozijnen in slechte staat. Omdat elke vorm van actie van de betrokken regeringen uitblijft, heeft Conservamus, zonder langer te wachten, de restauratie van deze bijzonder kwetsbare architecturale onderdelen georganiseerd.
Een gespecialiseerd architect is begonnen met het samenstellen van het vergunningsdossier. De werken zouden in de lente van 2017 kunnen beginnen.
De leden van Conservamus stellen vast dat ondanks het politiek akkoord over de restauratie van het Conservatorium - met veel vertoon in oktober 2013 aangekondigd - en ondanks de belofte van de regeringen om de renovatie nog tijdens deze legislatuur van start te laten gaan, elk spoor van concrete actie rond de oprichting van de NV die de werken aan het gebouw zal bestellen ontbreekt.

Deze inertie houdt de overheidsopdrachten, de vergunningaanvragen en de werken tegen, die door Beliris (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voorbereid zijn. De VZW zal deze feiten aankaarten tijdens het Jaarlijks Steunconcert op 25 oktober, en nodigt de pers uit voor dit evenement. De VZW verzoekt de pers deze informatie bij een breed publiek te verspreiden.

Foto’s van de stelling

Bekijk hier de weerklank in de pers van deze actie. 

Meer info: info@conservamus.bewww.conservamus.be

Thema

Departement

Deel dit artikel