U bent hier

Cultuurverschillen in gevangenissen onderzocht

Bart Claes, onderzoeker bij de opleiding Sociaal Werk, was op uitnodiging van de Nederlandse  Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) als spreker aanwezig op hun jaarlijks congres. Hij sprak er over zijn onderzoek, waarover je alles leest in onderstaande tekst die we uit het conclusieverslag van het congres overnemen.

Wakker liggen van (gevangenis)cultuur: cultuursensitief werken in detentie, uitdagingen en drempels

Dr. B. (Bart) Claes, postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Recht en Criminologie) en aan de Erasmushogeschool Brussel en verbonden
aan de onderzoeksgroep Crime & Society

Claes heeft twee jaar onderzoek gedaan naar de cultuurverschillen in gevangenissen in België, Engeland en Wales en heeft verschillende gevangenissen met elkaar
vergeleken. De heterogeniteit van de groep gedetineerden tegenover de overheersende homogeniteit van het personeel veroorzaakt door het verschil in cultuur, religie en vooral de taal
veel problemen. De activiteiten zijn veelal gericht op de autochtone gedetineerden. Persoonlijke gesprekken zijn uitzonderlijk moeilijk te realiseren. Het personeel houdt
zich alleen bezig met functionele contacten en stelt zich terughoudend op. De cultuursensitieve bejegening ontbreekt. De gevangenis in Antwerpen is een voorbeeld waar
men projectmatig bezig is om het intercultureel werken te bevorderen. Een wegwijzerbrochure voor de eerste 24 uur (met o.a. cartoons en pictogrammen), de inzet op de
verhoging van de participatie van de gedetineerde en het aanbod van hulp- en dienstverlening op maat zijn hier voorbeelden van. Uit de discussie komt naar voren dat men ook in Nederland hard werkt aan interculturalisatie (van beveiliging naar bejegening) binnen de gevangenismuren. Motiverend bejegenen is in ontwikkeling. De volgende twee stellingen zijn naar voren gekomen: 

  • elke communicatie van het personeel met de gedetineerde moet cultuursensitief zijn;
  • als het aanbod van de activiteiten op maat is van de gedetineerde, dan moet het cultuursensitief zijn.
     

Thema

Departement

Deel dit artikel