U bent hier

Brusselse subsidies voor bijzondere Brusselse onderzoeksprojecten

De Brusselse regering heeft de subsidieaanvraag voor het EFRO-project 'Divers Elderly Care', ingediend door de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde, goedgekeurd.

Het project is geselecteerd voor een bedrag van 667.092,72 euro, wat 66% is van het gevraagde bedrag. Het project heeft een looptijd van 2015 tot en met 2020 en focust op de ontwikkeling van nieuwe cultuursensitieve technieken voor sociaal werkers en verpleegkundigen voor Brusselse allochtone ouderen. 

Daarnaast participeren de opleiding Sociaal Werk ook nog als partner  in een ander EFRO-project 'Move-it-Kanal' dat ook goedgekeurd werd. Hierbij krijgt de opleiding SW  financiering (ongeveer 250.000 euro) om het luik praktijkgericht onderzoek uit te voeren (noden, drempels en interesse van Brusselse allochtone jongeren voor cultuurparticipatie) waarvan de resultaten opgenomen worden in het breder project dat loopt tot en met 2020. Het promotorschap en de regie van dit project ligt bij de vzw LASSO.

Thema

Departement

Deel dit artikel