U bent hier

Het statuut van student-ondernemer

Zit het ondernemen je in het bloed of heb je een goed idee dat niet kan wachten? Dan is het mogelijk om je studies te combineren met het uit te grond stampen van een eigen project. Met het statuut van student-ondernemer kun je je eigen droom realiseren en tegelijk je diploma behalen. We proberen dan samen deze beide werelden te combineren. Om het statuut van student-ondernemer te verkrijgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen, welke deze zijn en de verdere procedure om een en ander aan te vragen, lees je hieronder.

Voorwaarden

  • Je bent een ondernemer of kandidaat-ondernemer. Dit kan zowel in de profit als not-for-profit sector zijn.
  • De kandidaat-student-ondernemer voert een actieve, zelfstandige, economische activiteit uit.
  • De kandidaat-student-ondernemer kan een business model-canvas of een gelijkwaardig business plan voorleggen waaruit de intentie blijkt om binnen maximaal 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden met een duidelijk groeiperspectief. Kandidaat-student-ondernemers moeten een ondernemingsnummer kunnen voorleggen binnen de 6 maanden na aanvraag van het statuut student-ondernemer.
  • De student-ondernemer dient minstens de helft van de opgenomen studiepunten te hebben behaald in het voorgaande academiejaar, tenzij het om een eerste inschrijving in het hoger onderwijs gaat.

Procedure

Eerst heb je een intakegesprek met de trajectbegeleider, daarna volgt er een advies. Dit moet vervolgens bekrachtigd worden door de Departementsraad (of bij delegatie de departementsdirecteur). Hoe dit precies verloopt verneem je eens je je aanvraag hebt ingediend.

Vereiste documenten

Mogelijke redelijke voorzieningen

Afhankelijk van het project, kunnen de volgende aanpassingen gebeuren:

  • Een vrijstelling van het volgen van onderwijsactiviteiten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is;
  • Het veranderen van groep om een aangepast uurrooster te bekomen, wanneer meer dan één groep georganiseerd wordt;
  • Het voorzien van een vervangingsopdracht;  
  • Een alternatief tijdstip voor feedback;
  • Het uitzonderlijk verplaatsen van één of meerdere examens naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar.

Het is het opleidingshoofd dat beslist over de concrete modaliteiten van de toegekende faciliteiten

 

(Foto: Student-ondernemers Ruben en Glenn van Design & Technologie, EhB!magazine Lente 2016)