U bent hier

Onderzoek

gepubliceerd in:

Studiedag: hoe omgaan met gevoelige thema’s?

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing in onze huidige samenleving stelt het onderwijs voor nieu we uitdagingen. De school is de plaats waar al deze verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en voor leerkrachten is het niet eenvoudig om hiermee constructief om te gaan. Leerkrachten en leerlingen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor dit tot weerstand of conflict kan leiden. In sommige gevallen worden deze onderwerpen onder de mat geveegd alsof ze onbestaande zijn.

Symposium BEELD(vorming)

 

Beeldvorming is een thema dat veel facetten en invullingen kent, een vlag die vele ladingen dekt. Met dit symposium willen we een brede doelgroep van educatieve & pedagogische professionals uit onderwijs, welzijn, vrije tijd en cultuur laten kennis maken met een ruime waaier aan benaderingen, inzichten en projecten om:
· handvaten aan te reiken
· blikken te verruimen
· referentiekaders zowel scherp te stellen als in twijfel te trekken 
· brillen op en af te zetten