Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding (zowel professioneel als academisch) volstaat een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend.

Wil je een graduaatopleiding volgen (HBO5), dan kan je al starten met een getuigschrift van het 6de jaar BSO of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden). Starten met een getuigschrift 6de jaar BSO kan wel enkel als dat getuigschrift al minstens 3 jaar behaald is.

Heb je specifieke vragen over de toelatingsvoorwaarden, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Een bachelor starten zonder diploma secundair onderwijs?

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je een aanvraag indienen om deel te nemen aan een bekwaamheidsproef. Deelname kan enkel als je minstens 21 jaar bent. Je kan trouwens eenmaal per academiejaar deelnemen aan de proef.

Ben je een virtuoos in een bepaalde discipline of leef je als vluchteling in België, dan geldt deze leeftijdsbeperking niet.

Aanmelden kan bij Annemie De Rouck.

Deadline aanmelding Datum proef Locatie
22 mei 2019 29 mei 2019 EhB, campus Kaai
4 september 2019 11 september 2019 VUB
18 september 2019 25 september 2019 EhB, campus Kaai
4 december 2019 11 december 2019 VUB
22 januari 2020 29 januari 2020 EhB, campus Kaai

 

Studenten in overleg aan de campus
Toelatingsvoorwaarden EhB

Een graduaat starten zonder diploma secundair onderwijs?

Heb je geen diploma secundair onderwijs dan mag je toch starten als je slaagt voor de toelatingsproef. Deze toelatingsproef bestaat uit 2 delen.

 

  1. In het eerste deel zullen je schriftelijke en rekenkundige vaardigheden worden getest. Je kan voor dit gedeelte van de toelatingsproef vanaf 19 augustus aanmelden op het studentensecretariaat van de campus waar je een graduaatsopleiding wil starten
  2. Na verbetering van het eerste deel word je gecontacteerd door de hogeschool en word je uitgenodigd voor het tweede deel van de toelatingsproef. Tijdens dit tweede deel zullen je mondelinge vaardigheden worden getest. Je zal onder andere vragen krijgen rond eerder gevolgde opleidingen en cursussen, eventuele beroepservaring, interesses, verwachtingen, motivatie voor de gekozen opleiding, ...

Instaptoets lerarenopleidingen

Wil je Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs studeren? Dan ben je verplicht om de instaptoets voor lerarenopleidingen te doen voor je je inschrijft. Laat je niet afschrikken, deze toets is niet bindend. Ook als je een minder resultaat behaalt, kan je je zonder enig probleem inschrijven.

Studenten lerarenopleiding

Toelatingsproeven RITCS, Koninklijk Conservatorium Brussel en graduaatsopleidingen

Start je graag met een kunstopleiding, dan moet je slagen voor een toelatingsproef. Meer info hierover vind je op de webpagina’s van het RITCS, het Koninklijk Conservatorium Brussel en Digital Design & Development.

De toelatingsproef voor de graduaatsopleidingen bestaat uit 2 delen. In het eerste deel zullen je algemene (schriftelijke en rekenkundige) vaardigheden worden getest. Na verbetering van het eerste deel word je gecontacteerd door de hogeschool en word je uitgenodigd voor het tweede deel van de toelatingsproef. Tijdens dit tweede deel zullen je mondelinge vaardigheden worden getest. Je zal onder andere vragen krijgen rond eerder gevolgde opleidingen en cursussen, eventuele beroepservaring, interesses, verwachtingen, motivatie voor de gekozen opleiding,

Voortgezette opleidingen

Het spreekt voor zich dat voor heel wat voortgezette opleidingen, zoals een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat of een bij- en nascholing, specifieke toelatingseisen kunnen gelden. Meer info vind je op de pagina’s van die opleidingen.

Buitenlandse student op tocht in Brussel

Is het Nederlands niet je moedertaal?

Voor het overgrote deel van onze opleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op B2-niveau. Om dit te bewijzen, volstaat een van de volgende attesten: 

Leerkrediet

Om je te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet. Dit geldt niet voor graduaatsopleidingen.