EhB
Postgraduaat

Diabetes-educator 18-19

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Zorgverleners die actief zijn binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal, zullen steeds vaker geconfronteerd worden met de problematiek van diabetes. Het is dan ook belangrijk om meer deskundigheid op vlak van diabetes te gaan ontwikkelen in al deze sectoren en bij de verschillende zorgverleners.

De diagnose ‘diabetes’ brengt een levenslange aanpassing van de levensstijl en een aantal belangrijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Patiënten trachten controle te krijgen over hun ziekte en worden geconfronteerd met veranderde toekomstperspectieven, beperkingen en vaak ook vrees voor complicaties. Het is belangrijk dat diabetespatiënten ondersteund worden in het management van hun ziekte en het uitbouwen van hun zelfzorg.

Met de opleiding ‘diabeteseducator’ biedt de Erasmushogeschool Brussel zorgverleners de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in de therapeutische patiënteneducatie.

Tijdens de opleiding verwerf je de kennis, vaardigheden en attitude om voor patiënten met diabetes de hulpvraag, zorg- en educatiebehoefte vast te stellen en vervolgens de gespecialiseerde verpleegkundige zorg en educatie aan hen te geven.

Daarnaast kun je na het succesvol afronden van de opleiding:

  • Zowel inter- als intradisciplinair consult verlenen en advies geven over het verplegen en educeren van patiënten met diabetes;
  • Je kennis van en vaardigheden in het verplegen en educeren van deze patiënten overdragen aan anderen.

Attest

In het kader van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten kunnen verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV, waarmee zij specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg kunnen attesteren. Dit registratienummer kunnen zij aanvragen na het voltooien van de opleiding ‘diabetes-educator’. De bepalingen van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn van toepassing. De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. Onze opleiding voldoet aan de voorwaarden van het RIZIV.

Indien je beschikt over een bachelordiploma dan ontvang je – na het succesvol doorlopen van de opleiding én het afleggen van een schriftelijk en mondeling examen – een diploma ‘postgraduaat diabetes-educator’ van 20 studiepunten. Indien je beschikt over een HBO5-diploma, dan ontvang je een getuigschrift.

Programma

De lessen starten in oktober 2018 en gaan wekelijks door op vrijdag tussen 8u en 17u, campus Jette, Laarbeeklaan 121 - 1090 Jette.  Het postgraduaat loopt tot juni 2019

Het postgraduaat is opgebouwd uit 3 modules:

Module 1: Diagnosticeren en behandelen van diabetes

In de eerste module zoomen we dieper in op de biomedische aspecten van diabetes. Het ontstaan, de risicofactoren, de verschillende types, de behandeling en mogelijke complicaties worden uitgebreid besproken.

Module 2: Educatieve benadering van de diabetespatiënt

De tweede module verkent de rol van de diabetes-educator en maakt je wegwijs in de methodiek van therapeutische patiënteneducatie. Tijdens deze module bieden we een aantal praktische workshops aan, waar je zelf aan de slag gaat met het begrip ‘educatie’.

Module 3: Stage

De laatste module in de opleiding bestaat uit een stagemodule. De stage is een verplicht onderdeel van de opleiding. Om de opleiding succesvol te kunnen beëindigen moeten minimum 32 stage-uren bewezen worden in een diabetesconventiecentrum. Daarnaast volg je minimum 4 educaties (4u) in de eerstelijns gezondheidszorg.

Voor de opleiding ‘diabetes-educator’ is een stagepakket uitgewerkt, waarin je kennis kan maken met alle verschillende diensten die betrokken zijn bij diabeteszorg. Er bestaat steeds de mogelijkheid om zelf je stageplaats te kiezen. Je staat dan wel zelf in voor de praktische organisatie van de stage. Meer info kan je bekomen bij de opleidingsverantwoordelijke. De stage-uren dienen voor het examen afgewerkt te zijn.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €800 - inclusief cursusmateriaal. Het cursusmateriaal wordt online beschikbaar gemaakt. Bij aanvang van de opleiding ontvang je een kopieerkaart ter waarde van €25, waarmee de cursus kan afgedrukt worden op school.

Je kan gebruik maken van opleidingscheques, kijk hier op de site van VDAB of je hiervoor in aanmerking komt.

Doelgroep

De opleiding diabetes-educator is multidisciplinair gericht en dus toegankelijk voor studenten met een diverse basisopleiding.

  • bachelor in de Verpleegkunde
  • gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5)
  • bachelor in de Vroedkunde
  • bachelor in de Voedings- en Dieetleer
  • bachelor in de Podologie
  • kinesitherapeuten
  • huisartsen

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.  Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.