corona
Updates

Coronavirus: updates en richtlijnen

[English version here]

Naar aanleiding van het coronavirus/Covid-19 geven we regelmatig een update naar onze studenten en personeelsleden. Alle specifieke informatie voor studenten of personeel kan je terugvinden op onderstaande pagina's. We geven op deze pagina's ook een antwoord op vaakgestelde vragen.

We kiezen voor contactrijk onderwijs waar noodzakelijk, digitaal waar mogelijk. Tegelijkertijd nemen we de nodige initiatieven om tijdens het komende academiejaar waar noodzakelijk toch ‘contactrijk’ onderwijs aan te bieden. We verkiezen echter digitaal onderwijs waar dat de veiligere optie blijkt te zijn. 

Voor wie naar de campus moet komen, gelden de algemene regels die uitgevaardigd worden door de overheid en na te lezen zijn op www.info-coronavirus.be. Daarnaast hanteert EhB volgende verplichte basisregels, die verplichte lectuur zijn voor iedereen. Lees dus zeker onderstaande pagina én de richtlijnen door die voor jou van toepassing zijn.

 

Alle algemene richtlijnen kan je hier lezen

Corona-veiligheidsbeleid 

Het mag duidelijk zijn dat de veiligheid van alle studenten en personeel een absolute basisvoorwaarde is bij het gebruik van onze campussen.

 • We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke EhB-omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.
 • Social distancing is altijd en overal de regel.
 • Mondmaskers en mondneusbedekkingen maken een cruciaal deel uit van het veiligheidsbeleid.
 • Met oog op tracing, zullen we via lijsten bijhouden wie in de les aanwezig is. Deze gegevens worden 2 weken bewaard. Indien iemand uit je les besmet blijkt met COVID, zullen we je informeren.

Er worden richtlijnen verspreid voor enerzijds mensen die aanwezig zijn op de campussen, anderzijds voor het personeel dat de activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen moet inplannen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen. EhB hanteert code oranje.

Verplichte basisregels 

Deze regels gelden voor iedereen op de campus: studenten, personeel en bezoekers. 
Social distancing

Bij verplaatsingen hou je 1,5m afstand. Het dragen van een mondmasker op de campus is verplicht, ook tijdens de les. Zit je in het leslokaal ver genoeg van elkaar (> 1,5m) dan mag je je masker afnemen. Bij voldoende afstand mogen docenten een faceshield dragen. Staat de docent op meer dan 4m van de eerste rij studenten, dan hoeft dit niet.

Hygiëne 

EhB voorziet hygiënisch materiaal om handen te wassen. Wanneer ben je verplicht je handen te wassen:

 • Bij het betreden van de campus, na toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de EhB, na het hoesten of niezen, voor en na bedienen van machines, instrumenten,…
 • Een door EhB ontwikkelde app zal de reiniging van de lokalen opvolgen. Zo ben je zeker dat je telkens een hygiënisch veilige ruimte betreedt.
Bescherming
 • Mondmaskers of mondneusbedekkingen zijn verplicht voor iedereen en worden tijdens het hele verblijf op de campus aangehouden
 • Schoonmaakpersoneel draagt mondmaskers én handschoenen
 • Er zijn plexischermen voorzien bij 1-op-1 gesprekken, bv. met studentenbegeleiders.
Risicogroepen

We houden maximaal rekening met zieke personen en personen die tot een risicogroep behoren:

 • Zieke studenten en personeelsleden blijven thuis. Vermoedelijk zieke studenten en personeelsleden worden naar huis gestuurd.
 • Studenten die tot de risicogroep behoren, kunnen digitaal onderwijs blijven volgen.
 • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, worden aangeraden om van thuis te blijven werken. Als thuiswerk onmogelijk blijkt kunnen die personeelsleden genieten van een overmachtsregeling.
Wat in geval van besmetting?
 • Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting wordt dit onmiddellijk gemeld via corona@ehb.be.
 • Ouders van studenten die ziek worden op EhB worden meteen gecontacteerd om hen op te halen. De studenten met COVID-symptomen worden meteen uit de activiteit gehaald en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal moet ontsmet worden.
Risicoanalyses per locatie
 • EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE.
 • De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB-bestuur in samenwerking met de interne en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.
Welzijn van studenten en personeel
 • Voor de studenten zijn de studentenbegeleiders het aanspreekpunt, en in tweede instantie de dienst Stuvo.
 • Er zijn via de HR-dienst afspraken gemaakt met de afdeling psychosociaal welzijn van de externe dienst IDEWE.
 • We houden bij de heropstart rekening met de lange periode waarin studenten en het EhB-personeel elkaar niet gezien hebben (ook in kader van het naleven social distancing net na de heropstart)
Tussentijdse evaluaties
 • De EhB zorgt voor een regelmatig overleg met de verschillende interne diensten, departementen en opleidingen om te weten wat er leeft binnen de EhB. Er zal voldoende toezicht georganiseerd worden om erop toe te zien dat alle maatregelen nageleefd worden.
 • Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met derden (schoonmaak, leveranciers, …).
 • We voorzien maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) zoveel als mogelijk te weren.

Coronavirus mailbox 

We zijn voorbereid om bezorgdheden en vragen op te vangen. Daartoe werd een e-mailadres corona@ehb.be aangemaakt. Je kan er terecht met vragen of meldingen:

 • bij een bevestigde besmetting met het coronavirus
 • bij een vermoeden van besmetting
 • bij vragen allerhande over het coronavirus

 

Lees zeker ook de aanvullende maatregelen op onderstaande pagina's, aangepast per doelgroep

 

Nuttige links:
Share this