studenten Digital Design & Development
Professionele Bachelor in de Kunsten

Digital Design & Development

Interesse in deze opleiding? Kom naar

De digitale ontwerpers van de toekomst

We leiden je op tot digital experience designer. Samen met ons ga je op zoek naar toepassingen van digitale technologieën waarbij de mens centraal staat, en niet de technologie. Zo creëer je unieke ervaringen en belevingen die het leven van de mens zo aangenaam mogelijk maken.

Creativiteit

Je gaat op zoek naar manieren waarop je digitale technologieën kan gebruiken om unieke ervaringen en belevingen te creëren, die het leven van de mens zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken. Je ontwikkelt jezelf tot een veelzijdig en creatief technoloog, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Visuele communicatie

Je wenst grafische, artistieke designs van professioneel niveau te realiseren. Je sterke concepten leer je zelf te realiseren dankzij je development skills. Je ontwerpt voor 2D (grafisch ontwerp), 3D (product design) en 4D (games in virtual en augmented reality, interactieve installaties)

Projectmatig werken

Je wordt graag uitgedaagd en je bent op zoek naar onderwijs 2.0. In de studio ga je in teams op een artistieke, experimentele en oplossingsgerichte manier werken aan concrete problemen uit het dagelijkse leven. Hierbij word je begeleid door docenten en externe partners uit de digitaal-technologische wereld.

TEDx 2017. (c) NoComputer

"Mijn stagebedrijf heeft mij het vertrouwen gegeven en beslist om mij de leiding te geven op een volledig project. Bij het binnenkomen van TEDx werd van iedereen een foto in perspectief genomen. Zodra er een aankondiging gebeurde begonnen de gezichten te veranderen zodat iedereen zichzelf op het grote scherm te zien kreeg."

Lander Meeuws op stage bij NoComputer.

We dompelen je onder in de wereld van grafisch en audiovisueel ontwerp, maar ook van storytelling en UX design. Door middel van schetsen, fotograferen en filmen kan je je ideeën visualiseren. Dankzij speculatief innoverend ontwerpen in digital product design leg je de basis van de advanced technology van morgen.

We geven je programmeerskills in creative development om prachtige interactieve visuals te genereren. Je kan als digital maker je ontwerpen realiseren in 3D-print, hout, keramiek, textiel en metaal en zo echte prototypes maken in ons Fab Lab. Installaties, robots en producten komen tot leven dankzij electronics en artificial intelligence.

Je kritische geest wordt gevoed en verder ontwikkeld in digital media theory, digital culture & society en critical thinking & ethics. We inspireren je met voorbeelden van belangrijke kunstenaars en ontwerpers.

Elk semester vorm je in kleine groepjes je eigen studio. Ver- nieuwende concepten worden uitgewerkt en in een tentoonstelling gepresenteerd aan de buitenwereld. De zelfstandigheid en vrijheid is terug te vinden in de uitwerking van je project: binnen de grenzen van de opdracht bepaal je zélf hoe en op welke manier je het beste resultaat bereikt. Tijdens het eerste semester begeleiden we je, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. Zin voor experiment, artistieke attitude, spel en uitdaging staan hierin centraal.

State-of-the-art infrastructuur

student met VR headset

Je projecten en ideeën kan je realiseren dankzij onze state-of-the-art voorzieningen, en dit alles in een uitgebreide infrastructuur.

Digital Design & Development

Project based learning

De 6 thema’s gaan je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijk aan de tools, technieken en kennis bijbrengen die je nodig hebt. Het werken aan echte projecten en opdrachten uit het dagelijkse leven, noemen we de project based learning-methode. De hele opleiding is hierrond opgebouwd. Het is de manier van onderwijs die het grootste succes kent bij opleiding rond hedendaagse digitale technologieën. Zo doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook gaandeweg zelf te leren uit ervaringen en creaties. 

Yppah van Margo Cousin & Robin van Roy

De studio

De studio vormt de kern van de opleiding. Zin voor experiment, durf, artistieke attitude, spel en uitdaging staan hier centraal. Je krijgt alle ruimte om je concepten te realiseren. De docenten en experten uit het werkveld coachen je hierin.

Elk semester is er een nieuw level, met een nieuw thema, dat steeds oploopt in complexiteit en zelfstandigheid. Zo word je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding geloodst.

Het gerealiseerde eindresultaat wordt na elk level gepresenteerd tijdens een tentoonstelling, waarop het werkveld wordt uitgenodigd.

 

Het lessenpakket

De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de Studio tot een goed einde te brengen worden je aangereikt in de andere vakken. Hierbij zetten we volop in op een gezonde dosis designskills, aangevuld met technologische en programmatorische kennis. De nodige theoretische- en achtergrondkennis stellen je in staat een kritisch standpunt in te nemen om zo je eigen creatieve zelfstandigheid te ontwikkelen. Je wordt hierbij begeleid door de studiocoördinator, het docententeam en externe partners. 

Artistieke en autonome attitude

De zelfstandigheid en vrijheid is terug te vinden in de uitwerking van je project: binnen de grenzen van de opdracht bepaal je zélf hoe en op welke manier je het beste resultaat bereikt. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen. Zin voor experiment, artistieke attitude, spel en uitdaging staan hierin centraal.

studenten in studio

Werkzekerheid gegarandeerd

Beroepsprofielen

Neem eens een kijkje naar het werk van volgende artiesten:

De arbeidsmarkt verandert ingrijpend. Vele trends die aan bod komen in de opleiding zullen een stempel drukken op de werkgelegenheid. Zo zijn bedrijven recentelijk o.a. op zoek naar:

 • Digital Product Designer
 • Creative Developer
 • Creative Technologist
 • Digitaal Strateeg
 • Digital Art Director
 • Digital Creative Prototyper
 • Experience (UX) Designer
 • Human Computer Interface onderzoeker
 • Multimedia Innovator
 • Project Manager 360°/VR/3D
 • Spatial Interaction Designer
 • Special Technologies Architect
 • Visual Storyteller
 • Artificial Intelligence Architect

Daarnaast maakt de opleiding je ook tot een erg gegeerde technologische ondersteuning voor artistieke projecten. Maar uiteraard kan je ook zélf als mediakunstenaar aan de slag.

Werkveld

De creatieve industrie staat te popelen naar beroepsprofielen zoals het jouwe. Zo kan je aan de slag bij

 • kunstenaars(collectieven)
 • (interactieve) ontwerpbureaus
 • sociaal-culturele organisaties
 • start-ups
 • productie- en mediabedrijven
 • onderzoeksinstellingen
 • reclamebureaus

Na elk semester wordt je werk getoond op een tentoonstelling waar het werkveld op uitgenodigd wordt.

Entrepreneurship

Spring op de trein van de nieuwe digitale transformatie. Doorheen de opleiding werk je aan je ondernemerszin voor de nieuwe economie. “Technologie is voor die start-ups geen doel meer, maar een wapen en ze richten dat wapen vandaag op elke sector die je kan bedenken” schrijft Peter Hinssen. Zo kan je tijdens je studie reeds een start-up beginnen, of kan je een collectief opstarten.

Verder studeren

Door middel van een schakeljaar kan je een academisch masterdiploma Game Design of Interaction Design behalen.

Overzicht

De opleiding is ontwikkeld in nauw overleg met partners uit de digitaal-technologische wereld. Op deze manier bieden we een lessenpakket aan dat nauw aansluit bij de noden en verwachtingen van de maatschappij, en kunnen we je optimaal voorbereiden op een carrière in een snel veranderende digitale wereld. 

Up-to-date

Onze partners bieden ook kennis en expertise aan onder de vorm van gastcolleges en workshops, en ondersteunen de opleiding. Daarnaast zullen ze per semester één actueel thema aanreiken met een bijhorende project waarrond je aan de slag zal gaan.

6 levels

Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema's die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijk aan die tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema's lopen op in complexiteit en zelfstandigheid.

De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde 'leerlijnen': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.

De studio staat centraal. Hier ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen.

De vakken die gegeven worden staan in het teken van de ondersteuning van je creatieve realisaties binnen de studio. De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee.

Hieronder vind je een overzicht van het opleidingsprogramma per semester:

Field
Credits
Design
Design Foundations

Je krijgt de universele ontwerpprincipes onder de knie. Je maakt kennis met creativiteit en vormgeving in het algemeen, en aspecten van grafische vormgeving in het bijzonder. Ook komen tekenen en schetsen aan bod.
Er wordt o.a. aandacht besteed aan kleur, vorm, patronen, typografie, beeldvoering, perspectief en lay-out. Je doet de nodige theoretische kennis omtrent deze principes op, en past dit ook toe in korte en gerichte oefeningen.

Semester
1
5
Media Foundations

Dit opleidingsonderdeel richt zich specifiek op dié creatieve- en designskills die van toepassing zijn op het thema van de eerste Studio - Visueel Essay. Je leert de basisprincipes van fotografie en cinematografie. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan beeldvorming, belichting, compositie, brandpuntsafstand, scherptediepte en de opnamehoek. Door middel van workshops krijg je inzicht in de theorie. Wekelijks is er een ander onderwerp opgegeven. De oefeningen concentreren zich op het vertalen van concepten naar beelden. Op het einde van het semester worden alle werken gebundeld in een portfolio.

Semester
1
5
Development
Media Development

In Media Development ontdek je de tools die nodig zijn om een digitaal idee on-en offline tot leven te wekken. Je wordt ondergedompeld in HTLM5, CSS en javascript.
De focus ligt voornamelijk op het leren gebruiken van front-end webtechnieken, maar er wordt ook ingegaan op het gebruik van een webserver. De specifieke tools en technieken die gebruikt worden staan in het teken van de Studio-opdracht.

Semester
1
5
Creative Development

In dit vak leer je op een eenvoudige en toegepaste manier gestructureerd creatief programmeren via een zogenoemde visual programming language. Je wordt uitgedaagd om grafische ontwerpen te maken door middel van een algoritme.
Vervolgens stap je over naar procedureel grafisch programmeren met behulp van javascript en het P5.js framework. 

Semester
1
5
Context
Design Thinking, Project Management, Kunst- en designgeschiedenis

Dit vak bestaat uit drie delen:

Design Thinking vormt de basis van je opleiding. Vanaf dag één maak je kennis met de basisprincipes van de Design Thinking methodologie, en besteed je aandacht aan onderzoekend handelen, kritische reflectie, brainstorming, en itererend werken.

Om een project tot een goed einde te brengen is een goede planning nodig. Via projectmanagement leer je praktijkgericht een efficiënte projectplanning opzetten.

Aspecten uit de kunst- en designgeschiedenis bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst-, design- en technologiegeschiedenis. Zo leer je de belangrijkste figuren uit de kunst- en designgeschiedenis kennen.

Semester
1
3
Explorations I

Tijdens stimulerende en uitdagende lezingen, workshops, gastcolleges, uitstappen en bezoeken kom je in aanraking met mensen met jouw toekomstig beroepsprofiel, de sociaal-maatschappelijke organisaties en de wereld buiten school. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
1 & 2
4
Studio
Studio I

De Studio vormt de kern van de opleiding. Zin voor experiment, durf, artistieke attitude, spel en uitdaging staan centraal. Het thema van deze eerste Studio is 'Hello World... Open je ogen en maak kennis met de digitale wereld'.

Deze Studio wil je op een gecontroleerde, maar experimentele manier laten kennismaken met de digitale cultuur om je heen. De nadruk ligt op drie doelen: leren observeren, leren documenteren en leren communiceren. Het gerealiseerde eindresultaat wordt gepresenteerd op een tentoonstelling.

Semester
1
5
Field
Credits
Design
Creative Play / Storytelling

In Creative Play / Storytelling ligt de focus op de beginselen van verhalend handelen. Het overtuigend communiceren van een idee is cruciaal in het werken met digitale producten. Zo leer je hoe een verhaal, product of toepassing in interactie gaat met de gebruiker.

Via schetsen, schema's, tekeningen, storyboards en verhaallijnen worden ideeën overtuigend gecommuniceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en verwachtingen van het doelpubliek.

Semester
2
5
Design in Interaction

In Design in Interaction leer je interfaces te maken voor toepassingen. Je leert grafische ontwerpen te maken vanuit de noden en verwachtingen van de gebruiker, en je houdt hierbij rekening met de gebruikservaring.

Semester
2
5
Development
Interaction Technology

Je komt in aanraking met sensoren, input/output devices, motoren en actuatoren,... en maakt fysieke prototypes via lasercutting en 3D-printing. Je leert eenvoudige interfaces te programmeren die op een slimme manier in interactie gaan met de gebruiker. Je ervaart het samenspel tussen mens, machine, materiaal en maatschappij.

Semester
2
5
Digital Maker / Electronics

Je maakt niet alleen kennis met de basisprincipes van elektronica, zoals schema's, componenten en schakelingen, maar ook met elektriciteit, veiligheid en de filosofie van de Maker Movement. Via technieken als reverse engineering leer je elektronische appartuur begrijpen. Door middel van prototyping-boards zoals Arduino en Raspberry Pi zet je zelf de eerste stappen tot het ontwikkelen van fysieke en functionerende prototypes voor digitale producten. Hiervoor wordt er uitvoerig gebruik gemaakt van de uitgebreide lab-infrastructuur. Tenslotte werk je rond begrippen zoals Machine Art en Internet of Things.

Semester
2
5
Context
Human Interactions, Kunst- en designgeschiedenis

In Human Interactions wordt ingezoomd op teamwork, motivaties, waardes, attitudes, socio-culturele verschillen, groepsdynamieken en creatief leiderschap.

Aspecten uit de Kunst- en designgeschiedenis bouwt verder op wat er in het eerste smester werd gestart. Het bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst- design- en technologiegeschiedenis en laat je kennis maken met het werkveld waarin je je begeeft.

Semester
2
3
Studio
Studio II

Het thema van deze tweede Studio is 'Let's Play Together... Ga in dialoog met de wereld'. In deze Studio ligt de nadruk op het leren dialogeren, analyseren en maken. Voortbouwend op de ervaringen uit de eerste Studio ga je hier in interactie met je medestudenten en de wereld om je heen. Je duikt het Fablab in, leert materialen, machines en productieprocessen kennen, en leert hoe deze gebruikt kunnen worden om eigen ideeën vorm te geven.

Ondersteund door de andere opleidingsonderdelen van dit semester maak je een interactieve installatie. Door middel van een artistieke combinatie van hardware- en softwarematige elementen reflecteer je over de onderlinge interacties tussen mens, machine, materiaal en maatschappij.

Semester
2
5
Field
Credits
Design
Experimental Design

Je wordt uitgedaagd om vernieuwende en originele artistieke oplossingen te conceptualiseren en uit te werken. Hier komen o.a. media-art, artistieke installaties, design artefacts en speculatief design aan bod. Je krijgt de nodige ruimte om op een experimentele manier met digitale media om te gaan.

Semester
3
5
VFX

VFX (of Visual Effects) behandelt digitale beeldmanipulatie. Het richt zich op motion design en de ontwikkeling van animatie en grafische schermelementen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan visuele effecten en postproductie voor video en film zoals kleurcorrectie, motion-tracking, special effects,... Door middel van deze tools en technieken kan je de realiteit naar je hand zetten.

Semester
3
5
Development
Hacking

Hacking wil je niet opleiden tot hacker, maar bewust maken van de sterke en zwakke punten van de digitale en geconnecteerde wereld. De 'achterkant' van deze intergeconnecteerde omgeving wordt onder de loep genomen, en digitale systemen worden via reverse-engineering geanalyseerd. Dit resulteert in kritische vragen over deze systemen: hoe functioneren ze? Welke informatie kunnen we eruit verkrijgen? Hoe kunnen we deze informatie verwerken? Hoe kunnen we deze systemen manipuleren? En wat met veiligheid?

Semester
3
5
Digital Maker / Building

Digital Maker / Building staat in het teken van het ontwerpen en ontwikkelen van fysieke prototypes, artefacten en ingrepen in de realiteit. Gebruikmakend van de uitgebreide lab-faciliteiten leer je geavanceerde productietools te gebruiken zoals lasercutting, 3D-printing, CNC-frezen, vacuum-forming, materiaalbewerking,...

Inputmethodes zoals fotogrammetrie en 3D-scanning worden behandeld, evenals de benodigde softwaretools om deze technieken te verwerken.

Semester
3
5
Context
Research Through Design, Digital Media Theory, Critical Thinking & Ethics

In Research Through Design wordt gefocust op praktijkgericht onderzoek binnen kunst en design. Het reikt designmethodes aan die kunnen worden ingezet binnen onderzoek. De theorie wordt hands-on toegepast op het project van Studio III.

Digital Media Theory behandelt onderwerpen zoals beeldvorming, framing, beveiliging, identiteitsdiefstal, copyright, privacy, algoritmes en fake news.

Aan de hand van cases wordt in Critical Thinking & Ethics op een interactieve, kritische en ethische manier gekeken naar digital media, technologie en design.

Semester
3
3
Explorations II

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die je in aanraking brengt met de bredere sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld.

Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
3 & 4
3
Studio
Studio III

Het thema van de derde Studio is 'Change Today... Manipuleer de wereld'. 
De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van het deconstrueren, reflecteren en vernieuwen.

Deze Studio staat in het teken van het manipuleren van de realiteit rondom ons. In teams wordt er gewerkt rond digitale ingrepen, interventies in onze realiteit en artistieke installaties die deze realiteit in vraag stellen of beïnvloeden. Je duikt opnieuw het Fablab in, maar komt ook uitvoerig in contact met digitale processen en productiemethodes om de realiteit te veranderen en te manipuleren. Je leert hoe objecten, situaties en processen in elkaar zitten en analyseert ze. Je bedenkt aanpassingen of verbeterpunten, en voert deze via hard- en softwareoplossingen door.

Semester
3
6
Field
Credits
Design
Digital Product Design

Via creative methodologieën en via de reeds aangeleerde tools leert je op een originele manier sociaal-maatschappelijke vraagstukken analyseren, en hier op een gepaste wijze en in functie van het doelpubliek vernieuwende antwoorden op formuleren. Door middel van brainstorming combineer je verschillende producten en diensten tot één ecosysteem, zoals bv. Uber of Airbnb.

Semester
4
5
4D

4D richt zicht op animatie. Aspecten die aan bod kunnen komen zijn o.a. 3D design, digital storytelling, advanced interfacing, virtual reality, augmented en mixed reality, interfacing in 3D en usability. Op het einde van het opleidingsonderdeel kan je een virtuele installatie creëeren en tot leven wekken.

Semester
4
4
Development
Digital Realities & Gameplay

Dit vak legt de nadruk op tools en technieken die nodig zijn om de ontworpen digitale realiteit tot leven te wekken. O.a. het gebruik van game engines en specifieke programmeermethodes voor virtual en augmented reality komen aan bod.

Semester
4
4
Product Installation & Development

In Product Installation & Development leer je tools en technieken voor het presenteren en opstellen van digitale oplossingen in de fysieke ruimte. Onder andere tentoonstellingsontwerp, podium- en decortechnieken, licht- en geluidsturing komen aan bod. Zo ontwikkel je een multimediale tentoonstellingservaring.

Semester
4
4
Context
Entrepreneurship & Innovation, Digital Culture & Society

Jonge designers en starters worden vandaag met heel wat verandering geconfronteerd. Het onderdeel Entrepreneurship & Innovation geeft je inzicht in creatief ondernemenerschap. We staan ook stil bij het maken van een ondernemingsplan, helpen je op weg als creatieve ondernemer, en bieden je de tools om jezelf en je werk in de markt te zetten via een (online) portfolio.

Semester
4
3
Studio
Studio IV

Het thema van Studio IV is 'Create for Tomorrow... Maak je eigen wereld'.
De nadruk ligt op verbeelden, innoveren en ondernemen. Via geavanceerde tools en technieken leer je volwaardige eigen digitale werelden en ervaringen te realiseren als antwoord op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

De vierde Studio laat je voor het eerst je als Digital Experience Designer profileren. Alle aspecten van de opleiding en het speelveld komen aan bod. Je zal in deze Studio een fysiek of virtueel digitaal ecosysteem ontwerpen en realiseren. De opdracht wordt aangereikt vanuit een concrete probleemstelling binnen de beroepspraktijk, maar de oplossing verwacht wel een sterke creatieve en artistieke oplossing.

Semester
4
8
Field
Credits
Design
Transmedia

Transmedia (storytelling) richt zich op het vertellen of communiceren van een verhaal over verschillende platformen en media heen. Je gaat op zoek naar een optimale manier om een verhaal zo overtuigend mogelijk over te brengen. Door vernieuwende narratieve mogelijkheden toe te voegen wordt de ervaring van de gebruiker of toeschouwer optimaal ondersteund.

Semester
5
5
Tangible Design

Tangible Design is een interdisciplinaire designvorm die zich richt op het ontwerpen van digitale interfaces en systemen die in fysieke objecten of omgevingen verwerkt zitten.

Dit onderdeel gaat dieper in op advanced interfacing, haptic feedback, sensoren, Internet of Things. Denk hierbij bv. aan een kledingstuk dat je gemoedstoestand toont via het tonen van verschillende kleuren.

Semester
5
5
Development
Immersive Technologies

Immersive Technologies dompelt de gebruiker onder in multi-zintuiglijke audiovisuele ervaringen. Via technologie worden omgevingen en situaties gecreëerd die een emotionele reactie bij de gebruiker oproepen. Voorbeelden en toepassingen zijn onder meer advanced AR en VR, realtime 3D, projection mapping en 360 video.

Semester
5
5
Experimental Development

Experimenten en creatieve exploraties vereisen vaak technieken en tools waarvoor geen pasklare oplossing klaarligt. Je exploreert methodes, softwaretools en technieken om op een zo toegankelijk en eenvoudig mogelijke manier artistieke en creatieve ideeën en oplossingen samen te brengen en technisch te realiseren. Softwaretools en talen zoals o.a. Pure Data, MAX/MSP, TouchDesigner, vvvv, NodeBox en GLSL komen hier aan bod.

Semester
5
5
Context
Future Studies / Trends / Lab, Mediated Narrative Environments, Research

Binnen het luik Future Studies / Trends / Lab kijken we naar toekomstige technologische trends en maatschappelijke evoluties die invloed hebben op het Digital Experience Design. Hoe ga je daar als maker mee om? Future studies is een lab waarbinnen geëxperimenteerd wordt en waar mogelijke scenario's voor de toekomst onder de loep worden genomen.

Mediated Narrative Environments introduceert interessante voorbeelden van transmedia storytelling in een geconnecteerde en gemediatiseerde wereld nog voor dat het transmedia werd genoemd. Het raakt aan het immersieve karakter van Digital Experience Design.

Het onderzoeksluik tenslotte, spitst zich volledig toe op het afwerken van de Major Studio.

Semester
5
3
Explorations III

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die de student in aanraking brengt met de brede sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.

Semester
5 & 6
3
Studio
Major Studio

De bachelorproef wordt ingericht als de laatste Major Studio en vormt het logische sluitstuk van je opleiding. Het is een uitgelezen visitekaartje, waarbij je laat zien dat je alle competenties van de opleiding beheerst. Je realiseert doorheen het derde deeltraject zelfstandig een werkstuk dat je unieke eigenheid als jonge Digital Experience Designer aantoont.

Het uitwerken van de bachelorproef beoogt enerzijds het kunnen toepassen van de tijdens de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en attitudes maar zal anderzijds ook een verdere uitbreiding of grotere specialisatie eisen. Het is bedoeld als een leertraject waarin zelfstandig nieuwe kennis en inzichten verworven worden en waarin je je professionele en artistieke vaardigheden doet gelden. Je bent in staat om geheel zelfstandig te functioneren als een beginnend Digital Experience Designer.

Semester
5 & 6
12
Field
Credits
Studio
Apprenticeship

Tijdens het laatste semester doorloop je in binnen- of buitenland een apprenticeship (stage) waarbij je een professionele en zelfstandige houding in het werkveld gaat opnemen.

Het apprenticeship kan de vorm van een klassieke stage in een bedrijf of organisatie aannemen, maar je kan ook kiezen voor een vernieuwende werkervaring, zoals het meewerken in een artistieke praktijk of in een onderzoeksgroep. Je kan ook onder begeleiding van een mentor en de pre-incubator een start-up oprichten.

Semester
6
22

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.

Campus Kaai

Je creatieve bastion bevindt zich op Campus Kaai, op 15 minuten wandelafstand van het station Brussel-Zuid. Campus Kaai evolueert gestaag naar dé creatieve en technologische broedplek van de Erasmushogeschool. Zo deel je de campus met de studenten Multimedia- en Communicatietechnologie, Toegepaste Informatica, Podiumtechnieken, Drama en Musical, en zijn het Fablab Brussels en Medialab er gehuisvest. Momenteel wordt er geinvesteerd in gloednieuwe audiovisuele studio's, zijn er verschillende nieuwe 'labs' in ontwikkeling, en maken we de campus klaar om de gloednieuwe opleiding Digital Design & Development te huisvesten.

campus kaai

Een unieke leeromgeving

Bij een vernieuwende opleiding zoals Digital Design & Development hoort uiteraard een aangepaste leeromgeving. Bij ons kom je niet terecht in het traditionele klaslokaal of auditorium, maar staat alles in het teken van een aangename en stimulerende werk-, leer- en doe-omgeving waarin jij je talenten optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor stellen we verschillende aangepaste ruimtes en infrastructuur ter beschikking. Al deze infrastructuur kan je niet enkel gebruiken binnen de context van je opleiding, maar ook voor je eigen projecten. Verschillende labs zijn trouwens ook toegankelijk voor het brede publiek.

Om jou deze unieke ervaring te geven zijn we ons licht gaan opsteken bij andere gerenommeerde scholen in het buitenland, met name in Scandinavië, Nederland en Amerika.

student in open studio

Open Studio

De Open Studio is het hart van je opleiding. Het is een grote open werkomgeving waarin je zelfstandig of in teamverband aan je projecten kan werken. Je krijgt een eigen werkplek die je naar hartelust kan individualiseren. Noem het gerust je eigen 'bureau'. Via deze Open Studio willen we samenwerking stimuleren en je leren over de grenzen van je eigen kunnen heen te kijken.

spreker en publiek op open stage

Talks

De Open Stage is een vernieuwde versie van het klassieke auditorium. Bij ons geen klassieke rijen zitbanken met een docent vooraan, maar een dynamische en interactieve opstelling waarin iedereen op gelijke voet staat, en waarbij we een open dialoog tussen spreker en publiek willen bekomen. Theoretische onderdelen, lezingen, gastcolleges en voorstellingen worden als een 'Talk' gebracht waardoor we de leerstof zo toegankelijk mogelijk tot bij jou brengen.

fablab brussel

Fablab

Het Fablab Brussels is een begrip. Als één van de eerste, grootste en meest complete fablabs van het land is het een referentie op zich.

Een fablab is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier geldt het principe 'Learning by Doing': al doende leert men. In het fablab vind je o.a. lasercutters, 3D-printers, CNC-machines, tools voor hout- en metaalbewerking, vacuumformers, werkplaatsen voor elektronica en noem maar op. Wil je iets maken? Het Fablab is the place to be!

studenten in medialab

Medialab

Het Medialab is een zogenoemde 'black-box': een modulaire ruimte vol met de nieuwste multimediale apparatuur. De ruimte beschikt over een grote greenkey-opstelling, een degelijke licht- en geluidsinstallatie en de nodige audiovisuele apparatuur voor video- en geluidsopname.

Daarnaast is het Medialab een experimenteerruimte voor toepassingen zoals virtual reality, augmented reality, motion capture en projection mapping. Het probeert steeds de nieuwste technologische trends en evoluties te volgen, en deze voor jou ter beschikking te stellen.

Tenslotte wordt het Medialab regelmatig gebruikt voor de organisatie van workshops, shows en event.

studenten in Open Devicelab

Open Devicelab

Het Open Devicelab is een proeftuin voor toestellen zoals smartphones, tablets, smartwatches en andere mobiele devices. Toepassingen die door de studenten ontwikkeld worden kunnen hier uitvoerig getest en geëvalueerd worden.

Het Open Devicelab is onlangs door Smashing Magazine uitgeroepen tot één van de beste labs in zijn soort ter wereld.

open business lab

Open Businesslab

Deze nieuwste telg in onze familie is een zogenoemde 'pre-incubator': een combinatie van een fysieke ruimte en ondersteunende dienstverlening die jou helpen je eerste stappen in de wereld van het ondernemerschap te zetten.

Indien je een product, dienst of geniaal idee hebt dat je graag zou willen commercialiseren kan je in het Open Businesslab terecht voor begeleiding, ondersteuning en een werkplek op maat. Wij helpen je je concept te verfijnen, adviseren je op vlak van regelgeving, helpen je met je businessplan brengen je in contact met mogelijke stakeholders

 

 

 

Internationaal, Intercultureel & Interdisciplinair

In de huidige digitale en genetwerkte maatschappij is internationaal en intercultureel werken een must. Als student moet je over de grenzen kunnen kijken, en daarom krijgt het internationale aspect belangrijke aandacht binnen de opleiding. We zetten stevig in op studentenmobiliteit via programma's zoals Erasmus+ en internationale stages als internationalisering@home.

Gezien de opleiding uniek is in België dienen we ons automatisch internationaal te positioneren. Het internationale aspect loopt dus als een rode draad doorheen de opleiding. Vanaf je eerste dag maak je via het opleidingsonderdeel Explorations kennis met het internationale karakter van Brussel, ga je naar internationale meetings en evenementen, en ontmoet je (inter)nationale experten via lezingen, workshops en masterclasses.

In het tweede jaar richten we een internationaal project in: hier word je in Studio IV uitgedaagd om internationaal te werken aan de hand van een project dat de opleiding samen opzet met een partnerschool uit het buitenland. In deze Studio werk je in internationale en interdisciplinaire teams zowel lokaal of via videoconferencing aan een gezamenlijk project.

In het derde jaar van je opleiding richten we zelfs een volledig internationaal semester in. Tijdens dit semester ontvangen we buitenlandse studenten en docenten, en geven we jou de kans een deel van je vakken in het buitenland te volgen. Dit semester wordt in het Engels onderwezen.

Tot slot zijn er veel mogelijkheden om je stage in het buitenland te doorlopen.

Maar je hoeft het niet altijd ver te zoeken: Brussel is een bruisende, internationale en interculturele stad die we uitvoerig samen zullen ontdekken en ervaren. Zelfs op de campus zal je de kracht en meerwaarde van deze culturele mix voelen. We stimuleren je dan ook om je eigen culturele achtergrond uit te dragen en te delen met je medestudenten.

Binnen de opleiding zorgt een communitymanager er voor dat de contacten en samenwerkingen met internationale partners en opleidingen vlot verlopen. Deze persoon coördineert ook het internationale project en het internationaal semester.

 

 

 

De opleiding Digital Design & Development is ontwikkeld in nauw overleg en samenwerking met onze partners. Op deze manier bieden we een opleiding aan die zeer nauw aansluit bij de noden en verwachtingen van de maatschappij, en die studenten optimaal voorbereid op een boeiende carrière in een snel veranderende digitaal-technologische omgeving.
Digital Design & Development hecht veel belang aan deze samenwerkingen. Zij vormen immers de ruggengraat van de opleiding. Onze partners geven niet alleen mee richting aan de opleiding, maar reiken ook de concrete opdrachten aan waarrond de studenten in de Studio aan de slag gaan. Daarnaast bieden ze kennis en expertise onder de vorm van gastcolleges en workshops, en ondersteunen de opleiding in adviesorganen. Zo bieden we niet enkel optimale real-world cases aan onze studenten aan, maar ook een concrete meerwaarde voor onze partners. 
 
Wens jij als bedrijf of organisatie samen te werken met de opleiding Digital Design & Development, neem dan rechtstreeks contact op met arno.geens@ehb.be

logos partners

De opbouw van deze opleiding weerspiegelt duidelijk de verschuiving aan noden en verwachtingen van de sector, en houdt terdege rekening met de huidige evoluties binnen het beroepenveld en het digitale technologielandschap.
Onze bijzondere steun gaat uit naar de artistieke inbreng in dit totaalproject. Wij geloven dat kunstenaars vandaag niet alleen kritische antennes van de maatschappij zijn, maar dat zij ook fungeren als motoren van innovatie in andere sectoren. Een evolutie die door de digitale ontwikkelingen steeds versnelt.

Christophe De Jaeger
Directeur Gluon

Je eigen laptop

Voor je opleiding beschik je over een eigen laptop. Een groot deel van je opleiding speelt zich immers in de digitale en geconnecteerde wereld af. Tijdens projecten, ateliers en studiowerk werk je aan praktijkgerichte opdrachten en tijdens de hoorcolleges volg je op een interactieve manier de lessen mee op je eigen computer. Je hebt altijd en overal je documenten en cursusmateriaal ter beschikking, samenwerken met je medestudenten en docenten verloopt elektronisch.

Lees meer over de minimumvereisten en het voordelig aanbod bij onze commerciële partners.

Software

We werken enkel met legale software, die je uiteraard dient aan te kopen. Maar dit hoeft niet veel te kosten. We onderhandelden zeer scherpe studentenprijzen voor de gebruikte softwarepakketten. Daarnaast zoeken we ook steeds naar Open Source alternatieven waar mogelijk. Meer info hierover krijg je tijdens de introductieweek.

Cursussen

De opleiding werkt zoveel mogelijk met online cursussen. Zo spelen we in op gewijzigde onderwijsvormen, een snel veranderende sector en houden we de kosten van papieren cursussen en boeken laag. De kostprijs voor betalende online cursussen zit verwerkt in een forfaitaire vergoeding.

Eerst slagen voor de artistieke toelatingsproef

Om je in te schrijven voor de opleiding Digital Design & Development moet je eerst slagen voor de artistieke toelatingsproef. Lees hier alle informatie over deze proef.

Ben je een student uit Nederland?

Digital Design & Development heet studenten uit Nederland zeer welkom!

 • Nederlandse studenten met een VWO of MBO-
diploma niveau 4, kunnen na slagen voor de artistieke toelatingsproef meteen starten met de bachelor. Zij volgen het gewone studietraject.
 • Wie enkel een HAVO-diploma heeft, moet eerst slagen in ten minste één jaar van het hoger onderwijs in Nederland (hogeschool of universiteit) of geslaagd zijn voor het landelijk examen dat in Nederland toegang geeft tot universitair onderwijs.

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf juni 2019.

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - eerste verdieping, lokaal 101

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 559 02 55) of via e-mail (dt.secretariaat@ehb.be). 

Artistieke Toelatingsproef

Om te kunnen starten in 2019-2020 aan deze opleiding dien je te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Hiermee willen we vooral polsen of je over de juiste 'goesting' beschikt en het potentieel hebt om een goede digital experience designer te worden. Daarnaast willen we je zo optimaal voorbereiden op een stevige start.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen:

 • een thuisopdracht: stel jezelf op een creatieve manier voor
 • een opdracht op de campus
 • een interview waar we polsen naar je motivatie

Specifieke voorkennis is niet vereist, maar een stevige dosis creativiteit, een artistieke houding, een gezonde dosis probleemoplossend vermogen, nieuwsgierigheid en een goede kennis van de actualiteit zijn eigenschappen waar we naar op zoek zijn. 

Artistieke toelatingsproeven 2019

Voor de artistieke toelatingsproef word je een halve dag op de campus verwacht. 

 • woensdag 8 mei vanaf 13u30 
 • woensdag 15 mei vanaf 13u30 
 • woensdag 3 juli vanaf 10u
 • donderdag 4 juli vanaf 10u
 • woensdag 4 september vanaf 10u
 • woensdag 11 september vanaf 10u

Registreer je nu voor de toelatingsproef

Tijdens deze registratie vragen we naar je basisgegevens en je voorkeur voor de dag van de toelatingsproef. Via de bevestigingsmail krijg je vervolgens meer informatie over de registratie en de inhoud van je proef. 

Registreer je via https://voorinschrijving.ehb.be

Kies vervolgens de volgende opties:

 • Academiejaar 2019-2020
 • Soort opleiding Professioneel gerichte Bacheloropleiding
 • Opleiding Bachelor in Digital Design & Development

 

Het resultaat van de toelatingsproef is enkel geldig voor de opleiding Digital Design & Development van de Erasmushogeschool Brussel én voor het academiejaar 2019-2020. De toelatingsproef is niet herkansbaar voor dezelfde opleiding, je kan dus maar éénmaal deelnemen aan een toelatingsproef voor een specifieke opleiding per academiejaar. Het aantal studenten wordt voor het academiejaar 2019-2020 gelimiteerd. Wees er dus tijdig bij. Het slagen op de artistieke toelatingsproef betekent niet dat je automatischingeschreven bent voor de opleiding. Daarom finaliseer je best zo snel mogelijkje inschrijving via het studentensecretariaat. De voorwaarde om je in te schrijven is het bezitten van een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend.

 

 

 

FAQ - Veelgestelde vragen

Welk diploma krijg ik na afloop?


Na het succesvol doorlopen van je opleiding mag je een diploma Professionele Bachelor of Arts in Digital Design & Development binnen het studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunst in ontvangst nemen.


Waarom een kunstopleiding?


De opleiding leidt je op tot Digital Experience Designer. Deze discipline verwacht dat je nieuwsgierig, creatief, experimenteel, ondeugend, kritisch, karaktervol, uitdagend en origineel bent, met een sterke eigen mening en een hoog empatisch inlevingsvermogen. Dit zijn allen eigenschappen die we binnen de kunsten terugvinden.
Verschillende studies en onderzoeken tonen ook aan dat een artistieke benadering van digitale technologie een absolute meerwaarde oplevert in de kwaliteit en de gebruikservaring, en dat een artistieke attitude originelere oplossing levert.
De Europese Commissie onderschrijft aktief de noodzaak aan de kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en technologie via STARTS (Science, Technologie + Arts). De opleiding Digital Design & Development is één van de eerste opleidingen die specifiek vanuit het STARTS-principe is ontwikkeld.

Dien ik een toelatingsproef af te leggen?

Ja. Zoals elke opleiding binnen de kunsten dien je ook voor deze opleiding een toelatingsproef af te leggen. Let wel: specifieke voorkennis is echter niet vereist. De toelatingsproef peilt vooral naar je motivatie, interesse, zin voor durf en experiment.


Waar kan ik na mijn opleiding terecht?


Kort gezegd: de digitale jobs van de toekomst, die vandaag nog niet bestaan.
De opleiding leidt je in eerste instantie op tot een erg veelzijdig creatief technoloog, die doormiddel van een terdege kennis en kunde en een sterke artistieke attitude zélf zijn/haar weg in de digitale maatschappij en de uitdagingen van de toekomst vindt. Maar wees niet ongerust, de markt staat te popelen naar beroepsprofielen zoals het jouwe. Zo zijn bedrijven recentelijk o.a. op zoek naar:
    •    Digital Product Designer
    •    Creative Developer
    •    Creative Technologist
    •    Digitaal Strateeg
    •    Digital Art Director
    •    Digital Creative Prototyper
    •    Experience Designer
    •    Human Computer Interface onderzoeker
    •    Multimedia Innovator
    •    Project Manager 360°/VR/3D
    •    Spatial Interaction Designer
    •    Special Technologies Architect
    •    Visual Storyteller
Daarnaast maakt de opleiding je ook tot een erg gegeerde technologische ondersteuning voor artistieke projecten. Maar uiteraard kan je ook zélf als mediakunstenaar aan de slag.
 

Kan ik deze opleiding enkel in Brussel volgen?

Ja. Enkel in Brussel kan je een BA in Digital Design & Development volgen die je opleidt tot Digital Experience Designer.
Dit is een erg nieuwe discipline, met slechts een handvol buitenlandse voorbeelden.
 

Waarom in Brussel?

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, maar tevens de enige échte metropool en culturele en technologische hotspot van ons land. Daarnaast hebben ook de Europese instellingen er hun plek. Dit alles maakt dat Brussel bruist als geen ander. Het is de perfecte internationale, interculturele en interdisciplinaire mix die jij als digital experience designer nodig hebt. Dankzij onze centrale ligging kunnen we ook de juiste partnerships aanknopen om jou de beste opleiding te bieden.
 

Contact

Digital Design & Development

Erasmushogeschool Brussel
Campus Kaai
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

dxd@ehb.be
02/520 18 10

Openbaar vervoer:
Met de trein vanuit heel het land bereikbaar.
Neem de trein tot station Brussel-Zuid.
Vervolgens metrolijnen 2 of 6 tot halte Delacroix (2 haltes).
De campus ligt op 500m van de metrohalte

Any question?

Neem contact met ons op via dxd@ehb.be of op 02/520 18 10.

Open days

Infodagen 2019

 • zaterdag 16 maart
 • zaterdag 27 april
 • zaterdag 22 juni
 • zaterdag 7 september

telkens van 10u tot 15u.