U bent hier

Algemene informatie

De departementen van de Erasmushogeschool Brussel beschikken over goed uitgebouwde studielandschappen of bibliotheken. De studielandschappen combineren de functie van vakbibliotheek en studeer- of groepswerkruimte. Je kan er vakliteratuur, tijdschriften en (internationale) kranten uitpluizen en informatie opzoeken in algemene en gespecialiseerde naslagwerken en woordenboeken of samen met je medestudenten werken aan opdrachten en gebruik maken van alle aangeboden faciliteiten, zoals computers, kopieertoestellen, printers en scanners. Daarnaast beschikt de Erasmushogeschool ook over een digitale bibliotheek met informatiebronnen die raadpleegbaar zijn via het internet.

Bereikbaarheid

Contact en openingsuren

De contactgegevens en openingsuren vind je op de pagina's van de studielandschappen.

Sluitingsdagen

De bibliotheken en studielandschappen zijn gesloten op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Afwijkende openingsuren worden aangekondigd via de Biblioblog.

[terug naar boven]

Toegang en registratie

Studenten en personeelsleden van de Erasmushogeschool Brussel en van de Vrije Universiteit Brussel hebben gratis toegang tot de bibliotheken en studielandschappen van de hogeschool. Zij kunnen de collectie ter plaatse raadplegen en mogen ook materialen ontlenen. De studenten- of personeelskaart doet dienst als bibliotheekkaart.

Studenten en personeelsleden van de Erasmushogeschool hebben eveneens toegang tot de bibliotheken van de Vrije Universiteit Brussel en mogen materialen ontlenen. De reglementen van de Universiteitsbibliotheek zijn hierop van toepassing.

Alle andere bezoekers hebben gratis toegang tot de studielandschappen van Erasmushogeschool Brussel. Zij mogen de catalogus en de collectie ter plaatse raadplegen en kopiëren voor persoonlijk gebruik, maar kunnen geen materialen ontlenen. Bezoekers dienen zich aan te melden aan de balie.

[terug naar boven]

Ontlenen/verlengen/reserveren

Lees zeker ook het bibliotheekreglement. Op deze pagina vind je ook alle benodigde formulieren.

Ontlenen

Studenten en personeelsleden van de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel kunnen gratis materialen ontlenen in ieder studielandschap van de Erasmushogeschool. Het maximaal aantal materialen dat ontleend mag worden en de uitleentermijn  verschillen naargelang de lenerscategorie.

Lenerscategorie Boeken AV-materialen Uitleentermijn
Studenten EhB 3 stuks 3 stuks 3 weken
Personeelsleden EhB 5 stuks 3 stuks 6 weken
Externen 3 stuks 3 stuks 3 weken

Voor de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel gelden afwijkende modaliteiten.

In bepaalde gevallen kan het studielandschap voor bepaalde groepen studenten (bv. naar aanleiding van stages, eindwerken) op gemotiveerd advies van een onderwijzend personeelslid van de hogeschool toestaan dat meer dan het toegestane aantal werken tegelijk ontleend worden of dat de uitleentermijn langer is. Hiervoor dient formulier 6.30 te worden ingevuld door de student en ondertekend door een betrokken onderwijzend personeelslid.

Handboeken waarvan slechts 1 exemplaar aanwezig is, worden niet uitgeleend, net zoals tijdschriften, eindwerken, losbladige werken, documentatiemappen, naslagwerken, encyclopedieën, zeldzame en kostbare werken, woordenboeken, enzovoort. Of materialen al dan niet uitleenbaar zijn, wordt duidelijk vermeld in de catalogus en aangeduid op de materialen. 

Educatieve spellen en topografische kaarten kunnen enkel uitgeleend worden mits toestemming van een onderwijzend personeelslid via formulier 6.34.

Om alle studenten een gelijke toegang tot het materiaal te garanderen, kunnen bepaalde uitleenbare referentiematerialen rond cursussen, projecten of opdrachten door het bibliotheekpersoneel ‘"tijdelijk niet uitleenbaar" verklaard worden. Onderwijzend personeel dient het bibliotheekpersoneel een week vooraf op de hoogte te brengen van de referenties rond een project door formulier 6.32 in te vullen.

Studenten van de hogeschool kunnen uitleenbaar materiaal dat zich in een ander studielandschap van de hogeschool bevindt, gratis ontlenen. Dit moet aangevraagd worden in het eigen studielandschap aan de hand van formulier 6.37. Als het aangevraagde materiaal aanwezig is en niet door iemand anders gereserveerd werd, zal het binnen vijf werkdagen beschikbaar zijn in het studielandschap waar de aanvraag werd ingediend. De aanvrager wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Hij of zij heeft vanaf die datum één week tijd om het materiaal op te halen. Het inleveren gebeurt in het studielandschap waar de aanvraag werd ingediend binnen de geldende uitleentermijn.

Boeken en tijdschriftartikels uit andere bibliotheken dan die van de Erasmushogeschool kunnen aangevraagd worden via interbibliothecair leenverkeer.

Verlengen

De uitleentermijn kan één maal verlengd worden, tenzij de uitgeleende materialen  gereserveerd werden. Deze verlening dient uiterlijk op de datum van inlevering te gebeuren. Verlengen kan aan de balietelefonisch, per e-mail of via de catalogus (er is een handleiding over online verlengen via de catalogus beschikbaar).

Alle ontleende materialen moeten ingeleverd worden vóór de zomersluiting van de studielandschappen. Ontleningen voor gebruik tijdens de zomervakantie zijn enkel mogelijk indien de student hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van een onderwijzend personeelslid via formulier 6.31.

Reserveren

Reservatie van materiaal is mogelijk, bijvoorbeeld omdat een andere lezer het reeds heeft ontleend. Reserveren kan aan de balietelefonisch, per e-mail, of via de catalogus. Je zal verwittigd worden wanneer het gereserveerde materiaal beschikbaar is en hebt één week de tijd om het gereserveerde materiaal op te halen.

[terug naar boven]

Interbibliothecair leenverkeer

Studenten en personeelsleden van Erasmushogeschool kunnen een boek of tijdschrift dat niet aanwezig is in de collectie van de Erasmushogeschool aanvragen via interbibliothecair leenverkeer (IBL). Dit kan via EhBIB Search of aan de balie van je studielandschap (zie “Werkwijze” hieronder).

Een IBL-aanvraag is niet gratis, maar voor studenten van de Eramushogeschool neemt de hogeschool een deel van de kosten op zich. Studenten van de Erasmushogeschool betalen een forfaitair bedrag van € 3,00 per aangevraagd item voor leveringen door binnenlandse instellingen. De kosten moeten betaald worden bij aanvraag.  Voor personeelsleden van Erasmushogeschool worden de kosten voor IBL betaald door de opleiding of het onderzoeksproject.

De uitleentermijn wordt meegedeeld bij ontvangst van de materialen. Na afloop van de uitleentermijn moeten de materialen ingeleverd worden aan de balie van het studielandschap waar de aanvraag geplaatst werd. Tijdschriften worden zelden uitgeleend: bij aanvraag van een tijdschriftartikel krijg je dus een (digitale) kopie van het gewenste artikel.

Werkwijze

Via EhBIB Search

Indien een boek of artikel niet aanwezig is in de collectie (fysiek of digitaal) van de Erasmushogeschool, verschijnt bij het zoekresultaat in EhBIB Search een link naar een IBL-formulier ("Plaats een IBL-aanvraag voor dit item").

  • Vul het formulier aan en verstuur via de optie “Aanvragen”. Er wordt automatisch een e-mail met je aanvraag naar het studielandschap van jouw departement gestuurd.
  • Betaal je aanvraag in het studielandschap (€ 3,00 per item). Na betaling wordt je aanvraag verwerkt. Je krijgt een e-mail wanneer het aangevraagde materiaal beschikbaar is aan de balie.

Aan de balie

Boeken of tijdschriftartikels die niet beschikbaar zijn via EhBIB Search, kan je aanvragen aan de balie van het studielandschap.

  • Druk het formulier voor de aanvraag van een boek of tijdschriftartikel af en vul het volledig in.
  • Geef het ingevulde formulier af aan de balie van het studielandschap van jouw departement en betaal je aanvraag (€ 3,00 per item). Je krijgt een e-mail wanneer het aangevraagde materiaal beschikbaar is aan de balie.

[terug naar boven]