U bent hier

Algemeen bibliotheekreglement voor studenten en personeelsleden

Vanaf het academiejaar 2012-2013 is er één algemeen reglement op studielandschapgebruik dat zowel voor studenten en personeelsleden van de hogeschool, als voor externe gebruikers geldt.

Neem zeker de moeite om dit reglement eens door te nemen zodat u weet welke de bepalingen zijn omtrent de uitleentermijnen en boeteregelingen.

Hieronder staan de invulformulieren die nodig zijn om specifieke toelatingen te bekomen of aanvragen te doen.

Invulformulieren

Invulformulier voor punt 5.3 uit het bibliotheekreglement

Werken uit het archief (oudere jaargangen van een tijdschrift, eindwerken e.d.) moeten voor consultatie opgevraagd worden bij het bibliotheekpersoneel door het betreffende formulier in te vullen.

Invulformulier voor punt 6.30 uit het bibliotheekreglement

In bepaalde gevallen kan het SLS voor bepaalde groepen studenten (bv. naar aanleiding van stages, eindwerken) op gemotiveerd advies van een onderwijzend personeelslid van de hogeschool toestaan dat meer dan het toegestane aantal werken tegelijk ontleend worden of dat de uitleentermijn langer is. Hiervoor dient het betreffende formulier ingevuld te worden door de student en ondertekend door een betrokken onderwijzend personeelslid.

Invulformulier voor punt 6.31 uit het bibliotheekreglement

Ontleningen voor gebruik tijdens de zomervakantie voor studenten zijn enkel mogelijk indien de student hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van een onderwijzend personeelslid via het betreffende formulier.

Invulformulier voor punt 6.32 uit het bibliotheekreglement

Om alle studenten een gelijke toegang tot het materiaal te garanderen, kunnen bepaalde uitleenbare referentiematerialen rond cursussen, projecten of opdrachten door het bibliotheekpersoneel ‘tijdelijk niet uitleenbaar’ verklaard worden. Onderwijzend personeel dient het bibliotheekpersoneel een week vooraf op de hoogte te brengen van de referenties rond een project door het betreffende formulier in te vullen.

Invulformulier voor punt 6.34 uit het bibliotheekreglement

Educatieve spellen en topografische kaarten kunnen enkel uitgeleend worden mits toestemming van een onderwijzend personeelslid via het betreffende formulier.

Invulformulier voor punt 6.37 uit het bibliotheekreglement

Studenten van de hogeschool kunnen uitleenbaar materiaal dat zich in een ander SLS van de hogeschool bevindt, gratis ontlenen. Dit moet aangevraagd worden in het eigen SLS aan de hand van het betreffende formulier. Als het aangevraagde materiaal aanwezig is en niet door iemand anders gereserveerd is, zal het binnen vijf werkdagen beschikbaar zijn in de bibliotheek waar de aanvraag is ingediend. De aanvrager wordt via e-mail op de hoogte gebracht over de beschikbaarheid. De aanvrager heeft vanaf die datum 1 week tijd om het materiaal op te halen. Het inleveren gebeurt in de bibliotheek waar de aanvraag ingediend werd binnen de geldende uitleentermijn.