U bent hier

Programma | symposium: BEELD(vorming)

9u00 – 9u30: Beeldende ontvangst met koffie

9u30 – 10u00: Inleiding door Frank Noten (directeur Onderwijs & Pedagogie Erasmushogeschool Brussel) & Jean-Paul Van Bendegem (VUB)

10u00 – 10u45: KEYNOTE Onbewuste discriminatie - Els Consuegra (VUB - IDLO)

11u00 – 12u30: keuze uit 10 verschillende workshops
WORKSHOP: Creatieve blik op klas & stad - Griet Deknopper (Bril.Brussels project EhB)
LEZING: Opgroeien met inspirerende gender(voor)beelden - Ilse Ghekiere (ROSA - PUSH)
LEZING: Oogklepdenken - Racisten in het diepst onzer gedachten? - Ruben Mersch
WORKSHOP: Beeldvorming in de kleuter- en lagere school: de praktijk - Steffie De Baerdemaeker (Cavaria)
WORKSHOP: Scènes van onrecht, beelden van verandering - Olivier Forges (Umove4peace)
LEZING: (Kans)armoede en onderwijs: schoolpoortwerk en brugfiguur voor ouders in (kans)armoede - Vrienden van het Huizeke
LEZING: Over hoe leerkrachten met hun denkbeelden de uitkomsten van leerlingen beïnvloeden - Mieke Van Houtte (UGent)
WORKSHOP: De bouwstenen van beeldtaal - Bert Pieters (Mediawijs - Imec)
WORKSHOP: Beeldvorming en perceptie: aan de slag met schemata - Pascal Verhoest, Kevin Smets, Joke Bauwens (CEMESO VUB) 
WORKSHOP: Van boekbeeld naar beeldvorming. Diversiteit weerspiegeld in (voor) leesmateriaal - Heidi Desmet (EhB en GO!) & Jan Fransen (GO!)

12u30 – 13u15: Middagpauze met "beeldende prikkels" (met o.a. Nelson Hoedekie van "Face (in) the mirror" en kortfilms van studenten RITCS-EhB)

13u15 – 14u00: KEYNOTE Wij-zij: polarisatie als verrijking en bedreiging - Christophe Busch (Dossin Kazerne)

14u00 – 15u30: keuze uit 10 verschillende workshops

LEZING: Hoe omstandigheden ons wereldbeeld beïnvloeden - Jan Vandemoortele (MO)
WORKSHOP: Beeldvorming in het secundair onderwijs: de praktijk - Steffie De Baerdemaeker (Cavaria)
LEZING: Samen door één deur - Guillaume Van der Stighelen
LEZING: Superdiversiteit als nieuw paradigma om de wereld te begrijpen - Ico Maly (Tilburg University)
LEZING: Op weg naar een nieuw collectief en constructief narratief voor de samenleving - Omar Ba (Democratische Dialoog, EhB)
LEZING: Diverse stemmen in beeld - Bert Pieters (Mediawijs) 
WORKSHOP: Interculturele dialoog: tips & tricks voor een open, diepgaande en waardevolle communicatie - Arzu Yentür (Democratische Dialoog, EhB) - VOLZET
WORKSHOP: Impact van levensbeschouwingen, (sociale) media en polarisering op jongeren en de gevolgen voor klas, school en maatschappij - Cherif El Farri (Democratische Dialoog, EhB) - VOLZET
LEZING: Het belang van beeldvorming door leerkrachten voor de overgang van basis naar secundair onderwijs - Dimokritos Kavadias (VUB)
WORKSHOP: “Wie onkunde ziet, oogst ellende”: over de impact van de bril waarmee we naar het Zuiden kijken en hoe hieraan te ontsnappen… - Sylvie Walraevens (Echos Communication)

15u30 – 16u30: DEBATcafé met Cherif El Farri, Guillaume Van der Stighelen, Arzu Yentür, Sigrid Arents, Eric Corijn, Ico Maly, Miguel de Clerck  en Aline Nyirahumure (moderator: Sara Van Boxstael

Iedereen is welkom om nog wat na te praten met een fris drankje aan onze "toog". 

Alle gebeurtenissen van de dag worden gevolgd door een groep kinderjournalisten. Zij brengen in de loop van de dag een kritisch verslag in woord en beeld.

terug naar boven

 

Keynotes

KEYNOTE: Els Consuegra (VUB - IDLO)
10u00 - 10u45

Nieuwe onderzoekstechnieken brengen steeds overtuigender in kaart hoe de meeste mensen foute beelden hebben van de werkelijkheid en onbewust discrimineren, ook in ons onderwijs. Confrontatie met cijfers over onderwijsongelijkheid en onbewuste discriminatie kan stress veroorzaken omwille van de cognitieve dissonantie: ons gedrag is tegengesteld aan onze overtuiging. En net daarom wordt er vaak fel gereageerd tegen getuigenissen of wetenschappelijke bewijzen. Keynotespreker prof. dr. Els Consuegra (VUB, UGent) bespreekt 7 vormen van bias en presenteert verrassende cijfers en onderzoeksresultaten over diversiteit, stereotypen en ongelijkheid in onderwijs. Ook geeft ze voorbeelden van manieren waarop je als onderwijsprofessional onbewuste discriminatie kan bestrijden.  

Prof. dr. Els Consuegra is docent aan het Interfacultair Departement LerarenOpleiding van de VUB en gastprof aan de vakgroep Onderwijskunde van de UGent. Ze geeft les over en doet onderzoek naar verschillende aspecten van omgaan met diversiteit in onderwijs en docentprofessionalisering. 

 

KEYNOTE: Christophe Busch (Dossin Kazerne)
13u15 - 14u00

De voortschrijdende globalisering en informatisering van onze wereld maakt samenleven een steeds grotere uitdaging. Spanningen kunnen leiden tot polarisering en uiteindelijk steeds radicaler wordende groepen in onze samenleving. Vanuit historische en groepsdynamische inzichten worden verschillende modellen getoond hoe polarisatie zich voltrekt, welke verschillen er zijn met conflictmanagement en welke effectieve strategieën er zijn om te depolariseren. Een toolkit voor elke burger die wil bijdragen tot een duurzaam samenleven / verbinden. 

Christophe Busch is algemeen directeur van Kazerne Dossin en mede-stichter van UFUNGU: een netwerk van professionals inzake radicalisering en polarisering. Hij is expert dadergedrag bij collectief geweld (genocide & terrorisme) en werkt voornamelijk omtrent de onderliggende dynamieken van geweldprocessen.  

terug naar boven

 

Lezingen

LEZING: Opgroeien met inspirerende gender(voor)beelden
Ilse Ghekiere (ROSA - PUSH)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs | Initiatieven kinderopvang | Gezinsondersteuning | Vrije tijd | Cultuur | Algemeen (interessant voor iedereen)

De afgelopen jaren kwam genderondergelijkheid regelmatig aan bod in de media. Eén op twee leerkrachten in Vlaanderen geeft toe dat meisjes anders worden behandeld dan jongens. Hoe komt dat toch? Als we kijken naar speelgoed, kledij, boeken, films en vele andere factoren in de leefwereld van het kind, zien we jammergenoeg dat gender samengaat met een tal van verwachtingen. Veel kinderen kunnen die genderverwachtingen echter niet invullen. Hoe gaan we als zorgverlener om met deze kwestie? En hoe zorgen we ervoor dat we meisjes, jongens én transgender kinderen een veilige plek aanbieden waar ze onafhankelijk van genderverwachtingen zichzelf kunnen ontdekken? Deze lezing geeft u alvast enkele inspirerende voorbeelden vanuit de cultuur- en kunstsector.

Ilse Ghekiere is kunstenares en activiste. Ze maakt deel uit van PUSH, een Europees netwerk dat gendergelijkheid in jongerentheater stimuleert. Daarnaast is ze artist in residency bij RoSa - kenniscentrum gender en feminisme.

terug naar boven

 

LEZING: Oogklepdenken - Racisten in het diepst onzer gedachten?
Ruben Mersch
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Racisten in het diepst onzer gedachten? Wij hebben geen vooroordelen. Anderen wel maar wij niet. Dat denken we in ieder geval graag over onszelf. Maar klopt het wel? Tijdens deze lezing neemt Ruben Mersch je mee naar de diepste spelonken van jouw brein. We ontdekken er dat we een stuk minder rationeel zijn dan we zelf graag denken en dat eeuwenoude morele intuïties nog steeds heer en meester zijn over onze standpunten.

Ruben Mersch studeerde filosofie en biologie aan de Universiteit Gent. Door een speling van het lot belandde hij na zijn studies in de farma-industrie. Daarna besloot hij schrijver te worden en werd hij columnist voor De Standaard. Zijn eerste boek, "Oogklepdenken" verscheen in 2012. Vorige jaar publiceerde hij “Waarom iedereen altijd gelijk heeft”.

terug naar boven

 

LEZING: (Kans)armoede en onderwijs: schoolpoortwerk en brugfiguur voor ouders in (kans)armoede
Vrienden van het Huizeke
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs | Gezinsondersteuning

In deze lezing staat (Kans)armoede en Onderwijs centraal. We lichten de schoolpoortwerking van “Vrienden van het Huizeke” toe en gaan in op de rol en betekenis van een brugfiguur in de school voor ouders uit (kans)armoede en voor het schoolteam. Wij doen dit aan de hand van een kortfilm waarin ouders, kinderen, leerkrachten en directies aan het woord komen. Daarnaast gaan we in op het concept van de duobaan maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige en de meerwaarde daarvan. En last but not least geven we tips en advies aan de hand van een aantal casussen.

Vrienden van het Huizeke. Tien jaar geleden is Ann in het Huizeke begonnen aan het project (Kans)armoede en Onderwijs. Dit gebeurde op vraag van een 5-tal ouders die als bezoekers in het onthaal van het Huizeke kwamen en toch een aantal problemen ondervonden in de scholen van hun kinderen. We organiseerden eerst oudergroepen in ons onthaal om ouders hierin te ondersteunen en ook opvoedingstips mee te geven. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een oudergroep van een 40-tal ouders en doen we zoveel meer dan alleen ouders ondersteunen. Wat vooral belangrijk is, is dat we steeds vanuit de ouders vertrekken om opbouwend te werken in de scholen. Het empoweren en ont-stressen van ouders en gezinnen is hier van groot belang.

terug naar boven

 

LEZING: Over hoe leerkrachten met hun denkbeelden de uitkomsten van leerlingen beïnvloeden
Mieke Van Houtte (UGent)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs

Verwachtingseffecten zijn gekend in het onderwijs: wat een leerkracht verwacht van leerlingen, bepaalt de uitkomsten van leerlingen. Hoewel de inschatting die leerkrachten maken vaak gewoon accuraat is, is het belangrijk stil te staan bij hoe leerkrachten denken over hun leerlingen, vanwaar deze ideeën komen en welke impact ze hebben.  Wanneer een team bepaalde overtuigingen over leerlingen deelt, ontstaat een leerkrachtencultuur. Hoe hangen leerkrachtenculturen samen met de samenstelling van de leerlingenpopulatie? Welke invloed heeft dit op leerkrachten, en op leerlingen?  

Mieke Van Houtte is hoogleraar sociologie (CuDOS, Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent). Haar onderzoek situeert zich in de onderwijssociologie: schooleffecten op uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, vanuit gelijke kansen.

terug naar boven

 

LEZING: Hoe omstandigheden ons wereldbeeld beïnvloeden
Jan Vandemoortele (MO)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Algemeen (interessant voor iedereen)

Dagelijks worden onze gedachten en gedrag beïnvloedt door externe omstandigheden en toevalligheden waarvan we amper bewust zijn. Het wereldbeeld dat we voorhouden is eveneens onderhevig aan zo’n factoren. Vanuit zijn multilaterale en multiculturele ervaring zal de spreker aantonen hoe onze ideeën en overtuigingen veelal vorm krijgen door omstandigheden en factoren waarvan we niet altijd bewust zijn. De lezing zal hulpmiddelen bespreken om dergelijke onbewuste beïnvloeding te beperken.

Jan Vandemoortele werkte en leefde in Ivoorkust, Kenia, Ethiopië, Malawi, New York en Pakistan als VN-econoom en diplomaat. Nu is hij freelance docent op universiteiten, scholen en culturele verenigingen.

terug naar boven

 

LEZING: Guillaume Van der Stighelen
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Algemeen (interessant voor iedereen)

In deze lezing vertrekt Guillaume Van der Stighelen vanuit zijn boek “Samen door één deur” om een kader aan te reiken voor het samenleven in onze hedendaagse maatschappij. Als reclamemaker in hart en nieren prijst hij de waarden van het Verlichtingsdenken aan om zijn 'klant' met een ongelukkige merknaam te verdedigen: de seculiere samenleving. Hij breekt daarbij met de gedachte dat de seculiere samenleving alleen maar een 'tolerante' samenleving is waarbij levensbeschouwingen elkaar maar moeten leren verdragen. Hij ziet ze als een ‘prikkelende’ samenleving waarin verschillende gedachten elkaar uitdagen en wakker houden.

Guillaume Van der Stighelen werd bekend als reclamemaker en mede-oprichter van het internationale reclamebureau Duval Guillaume. In 2011 stapte hij uit de reclamewereld en werd columnist, auteur en werkte hij mee aan televisieprogramma’s. Zijn meest recente boek is getiteld “Samen door één deur. Hoe wij, kinderen van de Verlichting, onze samenleving moeten beschermen.” Hij omschrijft dit werk zelf als een moderne handleiding voor al wie Europa zijn thuis wil noemen, van vluchtelingen tot verwarde Europeanen zelf.

terug naar boven

 

LEZING: Superdiversiteit als nieuw paradigma om de wereld te begrijpen
Ico Maly (Tilburg University)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

 

Wat bedoelt men nu net met het idee van superdiversiteit? Wat betekent het dat we in een superdiverse samenleving leven? In deze lezing introduceert Ico Maly (Tilburg University) superdiversiteit als een nieuw paradigma om onze samenleving en de wereld te begrijpen in tijden van globalisering en digitale media. Aan de hand van online en offline voorbeelden schetst hij die veelbesproken superdiversiteit en schetst hij de uitdagingen van die evoluties. 

Ico Maly is assistent-professor (Tilburg University) en is de hoofdredacteur van Diggit Magazine (www.diggitmagazine.com). Maly schreef o.a. 'N-VA | Analyse van een politieke ideologie' en 'De beschavingsmachine', 'Wij en de islam'. In 2014 schreef hij samen met Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub het boek Superdiversiteit en democratie. In hetzelfde jaar bracht hij ook het e-boek Superdiversiteit in Oostende uit (Gratis downloadbaar op kifkif.be).

terug naar boven

 

LEZING: Op weg naar een nieuw collectief en constructief narratief voor de samenleving
Omar Ba (project Democratische Dialoog, EhB)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Onderwijs | Algemeen (interessant voor iedereen)

In deze lezing wordt ingegaan op de oorzaken van negatieve beeldvorming om ze te ontkrachten. Vanuit het persoonlijke wordt de stap gezet naar het collectieve en institutionele niveau.
Beleidmakers lijken niet altijd te geloven dat verscheidenheid werkt. Bepaalde berichtgevingen en sommige maatregelen op beleidsniveau staven dit vermoeden. De bestaande narratieven in onze samenleving zijn te versplinterd, bestaan meestal op micro-niveau en worden minimaal tot niet gedragen door de huidige politieke leiders.
Een nieuw collectief narratief voor de samenleving dringt zich op om de toekomst constructief en sterk tegemoet te gaan als volk, burgers, mensen. Dit narratief moet meer vertrouwen scheppen om als burger een nieuw maatschappelijk en gezamenlijk verhaal/project te delen. 

Omar Ba is diversity & inclusion consultant, activist, historicus en publicist. Hij geeft nationaal en internationaal lezingen en vormingen en is als opiniemaker actief rond hoe de samenleving omgaat met diversiteit in een geglobaliseerde wereld. Hij was voordien coördinator van European network against racism (ENAR) en directeur van het Platform Afrikaanse Gemeenschappen. 

terug naar boven

 

LEZING: Diverse stemmen in beeld
Bert Pieters (Mediawijs - Imec)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Onderwijs | Vrije tijd | Cultuur

Jongeren met een migratie-achtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Ze worden enkel aan het woord gelaten over hun etnische achtergrond of geloof, maar hebben ook iets te zeggen over andere thema’s. Dat bleek uit rePresent, een project waarin meer dan 200 jongeren in dialoog gingen met 12 journalisten. In deze sessie gaan we na hoe je in een klaspraktijk kunt werken aan een betere beeldvorming. Wat kan je doen om meer diverse stemmen in beeld te brengen? En hoe kan je het vertrouwen tussen jongeren, media en de samenleving versterken – of helpen herstellen?

Bert Pieters werkt voor Mediawijs, het Kenniscentrum Mediawijsheid. Zij ondersteunen leerkrachten, bibliotheekmedewerkers en jeugdwerkers om van de Vlaming een bewuste, kritische én creatieve mediagebruiker te maken. Bert volgt o.a. alles op over kritisch kijken – én creatief gebruiken – van beelden.

terug naar boven

 

LEZING: Het belang van beeldvorming door leerkrachten voor de overgang van basis naar secundair onderwijs
Dimokritos Kavadias
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Onderwijsonderzoek heeft al herhaaldelijk aangetoond dat de sociale achtergrond van leerlingen zich vertaalt in systematische verschillen in leerresultaten. Jongeren van hogere sociale lagen scoren systematisch gemiddeld beter, terwijl jongeren van lagere sociale groepen systematisch gemiddeld lager scoren. Om deze verschillen te verklaren dienen we verklaringen te zoeken in de familiale achtergrond, maar ook in de school. Een deel van deze verschillen kunnen dus worden verklaard door een ongelijke toegang tot hulpbronnen (tijd, geld, informatie, mogelijkheden) van het gezin. Een aantal andere puzzelstukken bevinden zich op het niveau van processen binnen de school en bij de leerkrachten. We gaan hier kort in op de mogelijke wijze waarop leerkrachten zowel op de resultaten als op de keuzes van jongeren een invloed kunnen uitoefenen.

Dimokritos Kavadias is docent Politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op burgerschapseducatie, onderwijsbeleid en politieke psychologie. Sedert 2015 is hij directeur van het Brussels Informatie, Documentatie, & Onderzoekscentrum – BRIO – aan de VUB. Hij begeleidt er tevens het Brussels Tutoringprogramma BRUTUS.

terug naar boven

 

Workshops

WORKSHOP: Creatieve blik op klas & stad
Griet Deknopper (Bril.Brussels project EhB)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs  

Meet jezelf een creatieve bril aan in deze workshop. Dit doe je aan de hand van de principes achter BRIL.brussels; een online, creatief denktraject voor klas en stad. Met eenvoudige tips en tricks daag je jezelf uit, open je het brein, kijk je door bijzondere brillen en creëer je mogelijkheden die je eerder niet zag. Je verlaat hierdoor je bestaande beeldvorming over klas en stad. Je kruipt even in het hoofd van die leerling met vreemde, ‘foutieve’, originele invallen...

Griet Deknopper is werkzaam in het Kenniscentrum Urban Coaching and Education op het project BRIL.brussels. Sinds 2001 is zij als pedagoog verbonden aan de lerarenopleiding van EhB. Daarnaast is zij freelance creatief therapeute in binnen- en buitenland.

terug naar boven

 

WORKSHOP: Beeldvorming in de kleuter- en lagere school: de praktijk
Steffie De Baerdemaeker (Cavaria)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs

In deze praktijkgerichte sessie stellen we in vraag welke denkbeelden kleuters en lagere schoolkinderen van ons oppikken op vlak van diversiteit. Welke ideeën geven we (al dan niet per ongeluk) mee over jongens/meisjes, verschillende gezinsvormen, mensen met een andere dan hun huidskleur of religie, mensen met een beperking, enz.? We bestuderen hiervoor voorbeelden recht uit de klas. Je verlaat deze sessie met een (nog) meer kritische blik op je eigen taal- en beeldgebruik, een pak concrete tips en nieuwe, in de klas bruikbare denkkaders.

Steffie De Baerdemaeker is leerkracht en begeleidt voor çavaria scholen bij het werken aan een diversiteitsvriendelijk schoolklimaat. Onderwijswetenschap en een pak ervaring mengt zij tot een prettig gestoord en in de klas bruikbaar resultaat.

terug naar boven

 

WORKSHOP: Scènes van onrecht, beelden van verandering
Olivier Forges (Umove4peace)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Algemeen (interessant voor iedereen)

Participatief theater kan vormen van beeldvorming blootleggen en transformeren. In plaats van enkel in dialoog te treden met woorden gebruiken we een andere taal, een beeldtaal. Diverse dramatechnieken zorgen ervoor dat iemand vanuit diverse perspectieven zaken kan bekijken en veranderen. Door afstand te nemen of bv. door een andere rol op te nemen. Het gezegde “een beeld zegt meer dan 1.000 woorden” krijgt in deze workshop handen en voeten. Theaterervaring is geen vereiste. Methode is breed inzetbaar.

Olivier Forges werkt bij Pax Christi Vlaanderen. Hij zet participatief theater in als methode voor dialoog en sociale verandering. Hij werkt hierbij samen met o.a. vluchtelingen, minderheden en gedetineerden.

terug naar boven

 

WORKSHOP: De bouwstenen van beeldtaal
Bert Pieters (Mediawijs - Imec)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs | Vrije tijd | Cultuur

Als leerkracht breng je beelden binnen in je lessen: je toont foto’s, laat leerlingen een filmpje bekijken of laat hen een presentatie voorbereiden. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En die boodschap wordt versterkt door de beeldtaal: de invalshoek, de kadrage, de afstand tot het gefilmde. Daarmee kunnen beeldmakers je meer beïnvloeden dan je wellicht zelf beseft. Deze elementen noemen we de ‘bouwstenen’ van de beeldtaal. In deze sessie staan we stil bij de belangrijkste bouwstenen én oefenen we enkele didactische tips. Zo spijker je snel je eigen kennis over beeldtaal en die van je klas bij. (Deelnemers krijgen ook het handboek ‘Leren Met Beelden’ mee)

Bert Pieters werkt voor Mediawijs, het Kenniscentrum Mediawijsheid. Zij ondersteunen leerkrachten, bibliotheekmedewerkers en jeugdwerkers om van de Vlaming een bewuste, kritische én creatieve mediagebruiker te maken. Bert volgt o.a. alles op over kritisch kijken – én creatief gebruiken – van beelden. 

terug naar boven

 

WORKSHOP: Beeldvorming en perceptie: aan de slag met schemata
Pascal Verhoest, Kevin Smets, Joke Bauwens (CEMESO VUB)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs | Cultuur | Algemeen (interessant voor iedereen)

Beeldvorming wordt vaak eenzijdig beschouwd vanuit het perspectief van de makers van beelden. Tijdens deze workshop willen we echter vooral de zijde van de ontvangers belichten. We doen dit via een interactieve workshop die focust op ‘schemata’. Dit zijn de mentale schemas in ons hoofd die ervoor zorgen dat wij op een bepaalde manier naar de wereld kijken. Vertrekkend van onderwerpen die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee het onderwijs te maken krijgt (zoals etnische diversiteit en sociale ongelijkheid) behandelen we in deze workshop hoe onze schemata resoneren in de schemata die wij in media terugvinden. De deelnemers aan de workshop worden aan de hand van een experiment geconfronteerd met de eigen mentale schema’s. Deze ervaring wordt vervolgens theoretisch uitgediept. Daarna wordt ruimte gemaakt voor het uitwisselen van good practices op het vlak van omgaan met diverse schemata in de context van onderwijs.

Pascal Verhoest, Kevin Smets en Joke Bauwens zijn docenten verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, en lid van CEMESO: Research Centre on Culture, Emancipation, Media & Society. Voor meer informatie, zie: http://cemeso.vub.ac.be/

terug naar boven

 

WORKSHOP: Een (voor)leesbeleid uitwerken met de focus op (voor)leesplezier van 0 tot 12 jaar én aandacht voor beeldvorming
Heidi Desmet (EhB en GO!) & Jan Fransen (GO!)
Voormiddagsessie 11u00 - 12u30

Doelgroep: Onderwijs | Initiatieven kinderopvang 

De invulling van het begrip diversiteit hangt af van verschillende uitgangspunten:
•Iedereen is gelijk
•Iedereen is verschillend
•Iedereen heeft overeenkomsten en verschillen
We gaan in op een aantal pragende vragen: Waarom willen we reeds bij jonge kinderen in gezins- of groepsopvang inzetten op het leren omgaan met ‘diversiteit’? Waarom zo vroeg ermee beginnen? Stereotypen en vooroordelen zijn een projectie van je eigen referentiekader, maar sluipen ook in boekbeelden … hoe behoed je kinderen tegen verengde beeldvorming op een leeftijd van 0 tot 12 jaar?

I want books that are diverse but not labeled and marketed just for their diversity value. I want more books that do not pigeonhole African-Americans or Asian-Americans or Native Americans but include diversity as a matter of reality. Children need both mirrors and windows. Many children of color see the world only through windows and they need mirrors. And other children only see mirrors and they need to see the world through windows.‘
SHARRON McELMEEL, Cedar Rapids, Iowa, March 17, 2014

Heidi Desmet: Kleuterleraar en leraar lager onderwijs, directeur basisonderwijs, pedagogisch begeleider basisonderwijs, pedagogisch coördinator kinderopvang, docent kwaliteitszorg en stagebegeleiding Pedagogie van het Jonge Kind Erasmushogeschool Brussel. Jan Fransen is beleidscoördinator bij de afdeling Beleid en Strategie GO!.

 

terug naar boven

 

WORKSHOP: Beeldvorming in het secundair onderwijs: de praktijk
Steffie De Baerdemaeker (Cavaria)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Onderwijs

Voor de ene is homo zijn tegen de natuur. Een ander heeft er geen probleem mee (zolang het zijn kinderen maar niet zouden zijn). Voor een derde kan het niet ‘vanwege mijn godsdienst’. Sommige van onze leerlingen hebben genuanceerde meningen, andere heel extreme. Een deel van de klas zegt niets als het over een gevoelig thema gaat. Hoe ga je met die diversiteit om in de klas? We vertrekken vanuit beeldfragmenten, maar focussen op interactie: Welke vragen stel ik (niet)? Hoe antwoord ik op radicale uitspraken van leerlingen? Je verlaat deze sessie met een (nog) meer kritische blik op je eigen taal- en beeldgebruik, een pak concrete tips en nieuwe, in de klas bruikbare denkkaders.

Steffie De Baerdemaeker is leerkracht en begeleidt voor çavaria scholen bij het werken aan een diversiteitsvriendelijk schoolklimaat. Onderwijswetenschap en een pak ervaring mengt zij tot een prettig gestoord en in de klas bruikbaar resultaat.

terug naar boven

 

WORKSHOP: Interculturele dialoog: tips & tricks voor een open, diepgaande en waardevolle communicatie
Arzu Yentür (project Democratische Dialoog, EhB)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Onderwijs | Gezinsondersteuning | Cultuur

Tijdens deze workshop maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers kunnen een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt. Deze workshop biedt de deelnemer handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema's om te gaan.

Arzu Yentür is co-coördinator van het project Democratische Dialoog. Ze is als Dialoogcoach en projectmedewerker verbonden aan het kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmushogeschool Brussel. Arzu is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (HIG). Ze geeft vormingen en workshops over interculturele dialoog, cultuursensitieve zorg en geweldloze communicatie. Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie. Arzu is ook co-auteur van het boek ‘Cultuursensitieve Zorg’, waarin concrete tools en tips worden aangereikt op maat van de zorg- en hulpverlener. Talen: Nederlands, Frans, Engels en Turks.

terug naar boven

 

WORKSHOP: Impact van levensbeschouwingen, (sociale) media en polarisering op jongeren en de gevolgen voor klas, school en maatschappij
Cherif El Farri (project Democratische Dialoog, EhB)
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Onderwijs | Vrije tijd | Cultuur | Algemeen (interessant voor iedereen)

Onze maatschappij evolueert razend snel en de superdiversiteit neemt enorm snel toe. Zowel professionals als vrijwilligers staan dag in dag uit in het veld en worden geconfronteerd met allerlei uitdagingen en nieuwe ingewikkelde thema’s. Jongeren worden beïnvloed op verschillende manieren en vanuit verschillende hoeken. Tijdens de workshop maken we kennis met de impact van levensbeschouwingen, media, sociale media en polarisering op de jongeren en wat voor gevolgen dit heeft voor onze klassen, scholen en maatschappij.

Cherif El Farri heeft een uitgebreide theologische opleiding genoten in landen als Marokko, Noorwegen, England, Turkije en België en specialiseert zich verder op het gebied van jurisprudentiele meningsverschillen binnen de Soennitische en Sjiitische stromingen van de Islam en de wetenschap van Fundamenten van Jurisprudentie. Sinds 1999 bestudeert hij de verschillende ideologische strekkingen van het gewapende islamitische extremisme en onderzoekt hij de verschillende terreurgroepen met als doel om een diepe kennis en expertise te ontwikkelen en om theologische antwoorden te ontwikkelen en te bieden tegen deze gevaarlijke ideologieën. Sinds mei 2014 heeft hij zijn professionele carrière ingeruild voor de fulltime strijd tegen radicalisering bij jongeren en houdt hij zich bezig met onderzoek, training, interventie en preventie met als doel om jongeren te deradicaliseren en preventief te beschermen tegen gevaarlijke extremistische ideologieën. Dit doet hij in België met de organisatie CEAPIRE (Centrum van Expertise en Advies voor Preventie en Interventie bij Radicalisme en Extremisme) en in Nederland bij CONTOURDETWERN. Tevens is hij als Dialoogcoach aan de Erasmushogeschool verbonden in het kader van het project “Democratische Dialoog” dat als doel heeft om door middel van verschillende gesprekstechnieken(pedagogie, argumentatie, socratische gesprekken…) gevoelige thema´s en onderwerpen bespreekbaar te maken.

terug naar boven

 

WORKSHOP: “Wie onkunde ziet, oogst ellende”: over de impact van de bril waarmee we naar het Zuiden kijken en hoe hieraan te ontsnappen…
Sylvie Walraevens
Namiddagsessie 14u00 - 15u30

Doelgroep: Algemeen (interessant voor iedereen)

De bril waarmee we naar het Zuiden kijken en erover communiceren heeft een enorme impact op ons handelen, op de menselijke relatie, op zelfbeeld en ontwikkelingskansen. Wie onkunde ziet, oogst ellende. Wie mogelijkheden ziet, oogst mogelijkheden. Niemand is volledig vrij van vooroordelen en stereotypen - ze zijn inherent aan ons mens-zijn. Maar nadat we ons bewust zijn geworden van de mechanismen erachter, hebben we wel keuzevrijheid in ons handelen. Oefening baart kunst!

Sylvie Walraevens is hoofdredacteur van n'GO Magazine, een publicatie van de ngo Echos Communication, die denkbeelden, attitudes en gedrag centraal stelt als sleutel voor een duurzame  interculturele relatie. 

terug naar boven

Fatal error: Call to undefined function boost_log() in /var/www/drupal_vagrant/sites/all/modules/boost/boost_crawler/boost_crawler.module on line 74

Fatal error: Allowed memory size of 205520896 bytes exhausted (tried to allocate 11300979 bytes) in /var/www/drupal_vagrant/includes/common.inc on line 1525

Fatal error: Call to undefined function boost_log() in /var/www/drupal_vagrant/sites/all/modules/boost/boost_crawler/boost_crawler.module on line 74