U bent hier

Studiedag: hoe omgaan met gevoelige thema’s?

Begin-Einddatum

Beschrijving

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing in onze huidige samenleving stelt het onderwijs voor nieu we uitdagingen. De school is de plaats waar al deze verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en voor leerkrachten is het niet eenvoudig om hiermee constructief om te gaan. Leerkrachten en leerlingen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor dit tot weerstand of conflict kan leiden. In sommige gevallen worden deze onderwerpen onder de mat geveegd alsof ze onbestaande zijn. Wanneer de dialoog omwille van cultuur-religieuze redenen dreigt vast te lopen is het belangrijk om over de juiste kennis en tools te beschikken om een positieve dialoog te behouden. Het team van Democratische Dialoog (DD) van de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel nodigt u uit voor een boeiende praktijkgerichte studiedag waarin verschillende coaches & experts toelichten hoe je door de juiste kennis, dialoogvaardigheden en positieve attitude verschillende gevoelige thema’s en uitdagingen kunt identificeren, analyseren en aanpakken. Deelname is GRATIS.

Het programma en meer info vind je hier

Departement

Thema