U bent hier

Bibliotheek
Johan
Poukens e-mail Bibliotheek, Cursusdienst, Archivering
Directie
Ann
Langenakens e-mail Administratief directeur Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering en Studentenvoorzieningen
Ann
Meeus e-mail Diensthoofd Algemene Administratie
Gilles
Rasson e-mail Administratief Directeur Financiën, Facility en ICT
Luc
Van de Velde e-mail Algemeen Directeur
Ignace
Van Dingenen e-mail Administratief Directeur Personeel en Kwaliteitszorg
Directiesecretariaten
Leen
Vanden Noortgate e-mail Secretariaat directie Onderwijs, Ankerpunt financiën, Administratie NARIC diploma adviezen
Facility
Jan
Verbeeck e-mail Diensthoofd
Financiën, infrastructuur en informatica
Henri
Lefevre e-mail Diensthoofd
Informatica
Philippe
Van Laethem e-mail Diensthoofd
Internationaal
Johan
De Sterke e-mail Studentenmobiliteit Mobility Online
Annelore
Schittecatte e-mail
Hilde
Van Lindt e-mail Erasmus + Key Action 2, Internationale projecten, Docentenmobiliteit, Miscelaneous Calls, Erasmus Mundus PEACE 14-15
Kabinet Voorzitter
Bart
De Schutter e-mail Voorzitter
Kwaliteitszorg en informatiebeheer
Aina
Callaert e-mail Adviseur kwaliteitszorg & informatiebeheer
Sander
Delaere e-mail Adviseur Informatiebeheer
Nora
Laermans e-mail Diensthoofd
Brecht
Ranschaert e-mail Adviseur strategische planning
Marketing & Communicatie
Nike
Bauters e-mail
Dorien
Brouwer e-mail Adviseur corporate communicatie
Valéry
De Smet e-mail Vormgeving en fotografie
Kris
Franceus e-mail Adviseur wervingscommunicatie
Geert
Van Gent e-mail Webmaster
Walter
Walgraeve e-mail domeinhoofd Marketing & Communicatie
Onderwijs
Tobe
Baeyens e-mail adviseur onderwijstechnologie, elektronische leeromgeving
Jonas
Berwaerts e-mail Bamaflex databankbeheer, Studentenzaken algemeen, DHO
Annemie
De Rouck e-mail Regelgeving, Studentenbegeleiding, EVC-beleid, Studentenparticipatie, Diversiteit
Marlies
Noerens e-mail Curriculumontwikkeling, taalbeleid, trajectbegeleiding
Gert
Van den Broeck e-mail Diensthoofd onderwijs en internationalisering
Véronique
Vandenbossche e-mail HBO5 Erasmus
Anneleen
Verckens e-mail Didactisch concept, Toetsbeleid, ELO Desiderius, Onderwijsprofessionalisering, Afstandsonderwijs
Nele
Vranckx e-mail Bamaflex databankbeheer, Studentenzaken algemeen
Onderzoek en dienstverlening
Bert
De Bisschop e-mail Diensthoofd
Steven
Vanden Broucke e-mail Adviseur
Personeel
Britt
Fonderie e-mail
Jurgen
Stesmans e-mail
Nadine
Vandenbrande e-mail Secretariaat
Stuvo
Sofie
Haegemans e-mail Studentenwerking - cultuur
Angelique
Roels e-mail Goede raad - Centen voor studenten
Dagmar
Schwall e-mail Studentenwerking - sport
Joeri
Van den Brande e-mail Directeur
Sarah
Van Ransbeeck e-mail Sociale dienst (Dansaertstraat)
Veiligheid
Stephan
De Cuyper e-mail
Wetenschapscommunicatie
Bart
Verheecke e-mail Expertisecel Wetenschapscommunicatie