U bent hier

Visie

De Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten en medewerkers uit een toonaangevende rol op te nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten.

 • We focussen op maatwerk in onze kerntaken, in co-creatie met het werkveld en de maatschappij en in lijn met onze kernwaarden.
 • We zijn een knooppunt voor duurzame innovatie en een preferentiële partner in een internationaal netwerk van maatschappelijke actoren.
 • Onze opleidingen bieden alle kansen op een duurzaam professioneel en persoonlijk traject in een snel veranderende wereld.
 • Onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten creëren toegevoegde waarde voor onderwijs en stakeholders.

Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden gestimuleerd door een persoonlijke benadering en begeleiding.

 • Studenten ontwikkelen zich tot meertalige, ondernemende wereldburgers met een internationale ingesteldheid via Brussel als leerlaboratorium.
 • Studenten kunnen omgaan met verandering en superdiversiteit en kunnen zich positioneren in het werkveld.
 • Via een coachende en gedifferentieerde aanpak dagen we alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Studenten zijn de architect van hun studieloopbaan en geven via keuzes in het studieprogramma kleur aan hun ontwikkeling.
 • Via blended learning als ontwerpstrategie openen opleidingsprogramma’s ruimte voor differentiatie, leren van mekaar en digitaal leren.
 • Alle medewerkers en in het bijzonder de studentenvoorzieningen bevorderen het welzijn van de studenten en geven hen het gevoel thuis te zijn aan onze hogeschool.

Onze medewerkers zijn gepassioneerde, nieuwsgierige en empathisch ingestelde experten. De werkvloer weerspiegelt de diversiteit van de maatschappij.

 • Onze medewerkers zijn teamspelers en netwerkers die studenten en collega’s inspireren en motiveren. Ze zijn veranderingsgericht en multidisciplinair ingesteld.
 • Een inspirerende werkomgeving stimuleert onze medewerkers zich te ontwikkelen en zo hun eigen loopbaan mee vorm te geven.

De Erasmushogeschool Brussel is een wendbare organisatie waar in een sfeer van autonomie, transparantie, integriteit, vertrouwen en engagement wordt samengewerkt.

 • Onze opleidingen, departementen en diensten vinden elkaar in kruisbestuiving en samenwerking.
 • De grote verscheidenheid aan competenties en expertise binnen de hogeschool wordt gewaardeerd en optimaal aangesproken.
 • De organisatiestructuur en -cultuur ondersteunen maximaal het realiseren van onze kerntaken, met aandacht voor eenheid, leiderschapsontwikkeling en eigenaarschap.