U bent hier

Heb je duidelijk belangstelling voor het recht? Beschik je over logisch denkvermogen, over een behoorlijke dosis leergierigheid, zelfstandigheid en zin voor initiatief? Dan is de opleiding Rechtspraktijk iets voor jou.

Ze richt zich zowel naar studenten die aan de slag willen in de juridische wereld als naar professionals die er al werken en hun kennis willen uitbreiden. Naast een aantal algemene vaardigheden, besteden we in de opleiding Rechtspraktijk uitgebreid aandacht aan de verschillende rechtstakken, zoals burgerlijk recht, handels- en economisch recht, administratief recht, sociaal en fiscaal recht. Onze lectoren zijn praktijkgericht en beschikken over de nodige professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit, gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van het recht. De lessen zijn interactief en geven je een duidelijk inzicht in de leerstof. Het huidige rechtssysteem is immers een kluwen van regelgeving, maar onze aanpak verhoogt je slaagkansen sterk.

Programma

Het avondtraject telt 3 schooljaren (1440 lestijden) en gaat door in Leuven op CVO Volt. Je kunt ook een individueel traject aanvragen op jouw maat. Een beperkt aantal modules wordt op zaterdag geprogrammeerd. De volledige opleiding bestaat uit 23 modules en 7 pijlers:

  • Een eerste pijler omvat algemene vaardigheden en bestaat uit modules als Bedrijfsmanagement, Inleiding tot het recht en methodologie, Toegepaste informatica, Communicatievaardigheden en Juridisch Frans.
  • De pijler rechtspracticus openbare besturen gaat dieper in op Europees recht, Grondwettelijk recht, Administratief recht en Ruimtelijk ordenings- en milieurecht.
  • De pijler rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht bestaat uit Gerechtelijk privaatrecht, Personen-, familie- en zakenrecht, Huwelijksvermogens- en erfrecht, Verbintenissenrecht en belangrijke contracten en als laatste een Seminarie burgerlijk recht.
  • Daarop volgt een pijler rond handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht. De volgende modules zijn erin opgenomen: Handels- en economisch recht, Vennootschapsrecht, Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht en ook Verzekeringsrecht.
  • In de pijler rechtspracticus sociaal en fiscaal recht zijn er twee modules: Sociaal recht en Fiscaal recht.
  • Daarop volgt de pijler rechtspracticus strafrecht en strafvordering met twee modules rond Strafrecht en Strafvordering.
  • In de laatste pijler Seminarie en projectwerk integreer je de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkcase.

Waar kun je aan de slag? 

De tewerkstellingsperspectieven zijn zeer gunstig, want de opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector: advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren, griffies van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren, enz. Je kunt ook aan de slag als juridisch medewerker bij de overheid.

Vervolgtrajecten of -opleidingen

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Rechtspraktijk vrijstellingen aanvragen voor vakken van een aantal professionele bachelors van de Erasmushogeschool Brussel. De opleiding biedt daarnaast ook aansluiting bij de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk.

Praktisch

Kom langs op één van onze infomomenten:

  • Dinsdag 23 januari 2018 | 18u - 20u 

CVO Volt | campus Heverlee | www.cvovolt.be | info.rechtspraktijk@cvovolt.be

Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee | tel.: 016/31 99 20