U bent hier

Wat staat je te wachten?

Een eerste belangrijke taak van de vroedvrouw is het grondig informeren van de toekomstige ouders. Als vroedvrouw speel je een centrale rol in de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding. Niet alleen ten aanzien van de vrouw, maar ook ten aanzien van het gezin en de maatschappij.

Je begeleidt de gezonde vrouw en haar partner gedurende de zwangerschap én tijdens én na de bevalling. Je herkent mogelijke risico’s en verwijst zo nodig door naar de medisch specialisten.

Naast het informeren en begeleiden, dien je ook zorgen toe tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Ook de zorgen aan de pasgeborene behoren tot je takenpakket.

Ga je later aan de slag in een ziekenhuis, dan verstrek je naast verloskundige zorgen ook hoogtechnologische zorgen op de verloskamer, op de kraamafdeling, op de couveuseafdeling of in de fertiliteitskliniek. Je werkt er in een multidisciplinair teamwaarin zowel gynaecoloog, pediater, kinesist als vroedvrouw hun specifieke taken vervullen.

Doelgroep

Heb je al een job, maar wil je graag vroedvrouw worden? Dan kan je de opleiding Vroedkunde in afstandsonderwijs starten. Ook als thuiswerkende ouder kan je de flexibele opleiding aanvatten. In beide gevallen moet je beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs.

Traject

De opleiding telt 180 studiepunten die verdeeld worden over minstens 3,5 jaar.

Als je over een ander diploma hoger onderwijs of relevante praktijkervaring beschikt, kan je vrijstellingen aanvragen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) of EVC (eerder verworven competenties). Dan kan je eventueel voor een aantal opleidingsonderdelen vrijgesteld worden.

Heb je al een bachelor in de Verpleegkunde, dan word je op basis van EVK vrijgesteld voor een derde van de opleiding, zodat de studieduur aanzienlijk wordt ingekort.

Praktische organisatie

Voor je de opleiding start, toetsen we in een intakegesprek de wederzijdse verwachtingen. Door de hoge studielast en de combinatie van werken en studeren, willen we je motivatie nagaan en bespreken we de mogelijkheden om deze opleiding met succes te volbrengen. Je krijgt een persoonlijke coach toegewezen die je het hele academiejaar begeleidt.

De lesmomenten (zowel de theoretische lessen als de vaardigheidslessen) worden in het eerste deeltraject beperkt tot donderdagavond en vrijdag (voor- en namiddag). Vanaf het tweede jaar heb je les op donderdagnamiddag en -avond en vrijdag (voor- en namiddag). Naast deze lesmomenten doe je aan begeleide zelfstudie voor andere theoretische onderdelen. De begeleiding wordt ondersteund door een digitaal leerplatform. Daarnaast worden coachingmomenten georganiseerd voor de cursussen op afstand.

De stages beginnen in het tweede semester, na het afronden van essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk. Ze worden flexibel ingericht in samenspraak met de student, de stageplaats en de stagecoördinator.

Diploma

Als je je studie succesvol afrondt, behaal je een volwaardig diploma bachelor in de Vroedkunde.

Inschrijvingsgeld

Hoeveel het studiegeld bedraagt, lees je op www.ehb.be/studiegelden. Je vindt daar ook de meest actuele informatie over de studiegelden.

Contact

Interesse? Neem contact op met  Vanessa Verlinden, coördinator afstandsonderwijs van de ba Vroedkunde.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de opleidingspagina van de ba Vroedkunde.