U bent hier

Wat staat je te wachten?

Met de bachelor van Voedings- & Dieetkunde kan je vele wegen op. Naast het beroep van diëtist, waarbij je patiënten begeleidt bij hun eetpatroon, kan je ook terecht in grootkeukens of in voedingsbedrijven.

Ben je al aan het werk, maar ben je toch geïnteresseerd in een professioneel bachelordiploma Voedings- & Dieetkunde? Aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je studie en werk combineren. De opleiding bestaat uit een evenwicht van afstandsonderwijs en een aantal praktische en wetenschappelijke vakken die via contactonderwijs worden aangeboden.

Traject

Het opleidingsprogramma van 180 studiepunten wordt in een modeltraject gespreid over 4 jaar. Op basis van je persoonlijke werk- of gezinssituatie kan je een individueel traject samenstellen.

Deze opleiding combineert studeren ‘op afstand’ en contactonderwijs. De praktische vakken, zoals projectwerk, practica en werkcolleges, worden verplicht aangeboden. Daarnaast worden een aantal wetenschappelijke vakken via contactonderwijs aangeboden. Bij die laatste kan je dus kiezen hoe je ze gaat studeren. Naar het einde van je traject toe, ga je ook op stage. De stages worden flexibel ingericht in samenspraak met jou, de stageplaats en de stagecoördinator.

Dit traject bewaart dus een evenwicht tussen contactonderwijs, afstandsonderwijs, projectonderwijs en stages, zodat je optimaal begeleid wordt in het behalen van een volwaardig diploma van bachelor in de Voedings- & Dieetkunde.

Als je al een masterdiploma in een wetenschappelijke richting behaalde (Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Kinesitherapie, Lichamelijke Opvoeding, Biologie, Chemie, ...), heb je recht op vrijstellingen en kan je je studieduur verkorten tot 2,5 à 3 jaar.

Praktische organisatie

Bij je inschrijving houden we een intakegesprek. In dit gesprek komen onder meer je job, je gezinssituatie en je motivatie aan bod. Ook je leerstijl wordt bekeken, zodat je al van bij de start van je studie je sterktes en zwaktes op dit vlak kan inschatten. Een coach wordt je centrale aanspreekpunt, zodat de communicatie vlot kan verlopen.

De lesmomenten (zowel theoretische als praktische) hebben plaats op vrijdag; er is geen avond- of weekendonderwijs. Naast deze contactmomenten word je ook begeleid via andere kanalen (zoals het elektronisch leerplatform van de hogeschool) voor de theoretische onderdelen. We organiseren ook coachingmomenten voor de cursussen op afstand. Voor de stages word je individueel begeleid, en als je situatie het toelaat, kan je bepaalde stages al vroeger lopen, waardoor je je studieduur kan verkorten.

Diploma

Aangezien je hetzelfde traject doorloopt en dezelfde competenties verwerft als de reguliere studenten, behaal je na afloop van je studie een volwaardig diploma bachelor in de Voedings- & Dieetkunde.

Inschrijvingsgeld

Voor deze opleiding gelden de normale studiegelden die je kan terugvinden op www.ehb.be/studiegelden.

Locatie

Alle lessen vinden plaats op de Campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel aan de Laarbeeklaan 121 in 1090 Jette, vlakbij het UZ Brussel. 

Meer informatie

Interesse? Neem contact op met Marie-Louise Decoster (tel.: 02/472 52 17), opleidingshoofd van de ba Voedings- & Dieetkunde.