U bent hier

Wat staat je te wachten?

De bachelor Verpleegkunde leidt je op tot een veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het hele verpleegkundige proces. Je geeft onder meer injecties, legt infusen aan, dient geneesmiddelen toe of helpt de patiënt bij het opstaan na een operatie. Daarnaast coördineer en organiseer je de zorgverlening en bewaak je de kwaliteit ervan. Dit betekent dat je zelfstandig en in teamverband samenwerkt met collega’s en andere deskundigen uit de gezondheidszorg.

De Erasmushogeschool Brussel biedt je de mogelijk om je job te combineren met een bacheloropleiding Verpleegkunde (eventueel via afstandsonderwijs). Om de opleiding te starten, moet je beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs. Heb je al ervaring of beschik je over bijkomende diploma’s en getuigschriften, dan kan je vrijstellingen of studieduurverkorting aanvragen.

Traject

De bacheloropleiding Verpleegkunde telt 180 studiepunten, die gespreid worden over een modeltraject van minstens 3,5 jaar. Op basis van je werk- en thuissituatie stellen we samen met jou een persoonlijk traject op (zie ‘Praktische organisatie’).

Heb je al een diploma hoger onderwijs (bachelor of master) of een diploma HBO5 Verpleegkunde (vroeger A2), dan kan je vrijstellingen aanvragen op basis van je Eerder Verworven Competenties (EVC) of Eerder Verworven Kwalificaties (EVK). Als HBO5-verpleegkundige moet je minstens één jaar voltijdse werkervaring hebben als verpleegkundige om EVC aan te vragen. Aansluitend bij het intakegesprek zal je individueel traject en de procedure duidelijk worden.

Na je opleiding ben je breed inzetbaarheid in de gezondheidszorg. In het laatste deel van het traject kan je je wel verdiepen in de acute, chronische, sociale, geestelijke gezondheidszorg en kinderverpleegkunde.

Praktische organisatie

Voor je inschrijving doe je een intakegesprek. In dit gesprek komen onder meer je job, je gezinssituatie en je motivatie aan bod. Ook je leerstijl wordt bekeken, zodat je al van bij de start van je studie je sterktes en zwaktes op dit vlak kan inschatten.

Op basis van al deze factoren wordt samen met jou een optimaal studie-traject uitgestippeld. Je krijgt ook een coach toegewezen die je het hele academiejaar door begeleidt.

Samen met je coach, de trajectbegeleider en de docenten stel je een ontwikkelplan op. Met dit plan kan je binnen de gekozen studieduur de professionele competenties verwerven. Het ontwikkelplan maakt deel uit van je elektronisch portfolio, waarin je ook je opdrachten en taken bijhoudt. Met dit e-portfolio gaat je coach na of je, onder andere, je ontwikkelplan kan volgen. Je kan dus rekenen op een intensieve begeleiding en ondersteuning, ook vanop afstand.

De lesmomenten (zowel theoretische lessen als vaardigheidslessen) vinden plaats op één vaste lesdag, namelijk vrijdag en enkele donderdagavonden. Naast deze lesmomenten doe je aan begeleide zelfstudie voor andere theoretische onderdelen. De begeleiding wordt ondersteund door een digitaal leerplatform. Daarnaast worden coachingmomenten georganiseerd voor de cursussen op afstand.

De stages beginnen in het tweede semester, na het afronden van essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk. Ze worden flexibel ingericht in samenspraak met de student, de stageplaats en de stagecoördinator.

Diploma

Als je je studie succesvol afrondt, behaal je een volwaardig diploma bachelor in de Verpleegkunde.

Inschrijvingsgeld

Hoeveel het studiegeld bedraagt, lees je op www.ehb.be/studiegelden. Je vindt daar ook de meest actuele informatie over de studiegelden.

Als je werkzoekend bent, kan je de opleiding trouwens aanvatten in dagonderwijs via VDAB (voor meer info surf je naar www.vdab.be, klik op ‘Opleidingen’ en voer bij ‘Trefwoorden’ het nummer 900611 in).

Contact

Interesse? Neem contact op met Merjem Ouelahdj (tel.: 02/479 18 90), opleidingshoofd van de bachelor Verpleegkunde. Je kan ook rechtstreeks terecht bij de coördinator van het werktraject, Sophie Brasseur.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de opleidingspagina van de bachelor Verpleegkunde.