U bent hier

Ben je aan het werk als administratief medewerker en heb je al minstens 3 jaar ervaring? Wens je je loopbaan een nieuwe wending te geven? Werken én de Bachelor Office Management behalen kan aan de Erasmushogeschool Brussel via afstandsonderwijs.

Doelgroep

De professionele bacheloropleiding Office Management in afstandsonderwijs richt zich, via twee verschillende trajecten, tot administratief medewerkers met minstens 3 jaar ervaring én zij die al een CVO-getuigschrift op zak hebben.

Wat staat je te wachten?

Werken én studeren is vaak zeer moeilijk te combineren en vergt een strak timemanagement. Het afstandsonderwijs dat wij beogen, is dat jij bepaalt waar en wanneer je studeert. Behalve een minimum aantal contactmomenten (10 vrijdagen per jaar), bieden we de cursussen aan via Desiderius, ons digitaal leerplatform. Ook de examens leg je af op de campus.

Wil dat zeggen dat je er alleen voor staat? Neen! Uiteraard bieden wij, óók online, de nodige pedagogische begeleiding. Bovendien is het platform een online communicatiemiddel tussen de studenten en de docenten en tussen de studenten onderling.

Traject

Ben je administratief medewerker en heb je minstens 3 jaar ervaring?

Je studietraject bevat evenveel studiepunten (180) en duurt even lang (3 jaar) als het reguliere traject in dagonderwijs. Maar aangezien je al minstens drie jaar werkt als administratief medewerker, kan je vrijstellingen aanvragen op basis van je ervaring, wat we Eerder Verworven Competenties (EVC) noemen.

Om in aanmerking te komen voor EVC dien je een dossier in met je portfolio. Dit dossier en een intakegesprek zullen bepalen of je vrijstellingen ontvangt. Door de ervaring die je de voorbije jaren opdeed in je job, is de kans reëel dat je een vrijstelling krijgt voor het groepswerk, het praktijkwerk en de stages, samen goed voor 40 studiepunten.

Volgde je al bijkomende opleidingen, dan kan je ook hiervoor extra vrijstellingen aanvragen. Dat zijn dan Elders Verworven Kwalificaties (EVK).

Dankzij EVC en EVK kan je je studieduur en studiebelasting dus behoorlijk inkorten.

Heb je een getuigschrift Meertalig secretariaat van een CVO?

Wij hebben voor jou een aangepast aanvullingstraject dat rekening houdt met je Elders Verworven Kwalificaties (EVK). Al naargelang je traject in het CVO, kan je vrijstellingen bekomen via EVK. Heb je bovendien werkervaring in de administratieve sector, dan kan je ook vrijgesteld worden van stages via Eerder Verworven Competenties (EVC).

Heb je een diploma Rechtspraktijk of Openbare besturen van een CVO?

Ook dan houden we rekening met je Elders Verworven Kwalificaties (EVK). Uiteraard biedt je ervaring in de administratieve sector je ook vrijstelling van stages via EVC.

Praktische organisatie

Voor je de opleiding start, toetsen we in een gesprek de wederzijdse verwachtingen. Door de hoge studielast en de combinatie van werken en studeren, willen we je motivatie nagaan en bespreken we de mogelijkheden om deze opleiding met succes te volbrengen.

De lessen worden gebundeld in 10 contactmomenten per academiejaar, die telkens plaatsvinden op vrijdag. Naast deze contactmomenten doe je aan zelfstudie, waarbij je kan rekenen op begeleiding via een digitaal leerplatform.

Contactpersonen: Bea De Pauw (coördinator afstandsonderwijs ba Office Management) en Hilde Hendrickx (trajectbegeleider Office Management).

Diploma

Als je je studie succesvol afrondt, behaal je een volwaardig diploma bachelor Office Management.

Inschrijvingsgeld

Hoeveel het studiegeld bedraagt, lees je op www.ehb.be/studiegelden. Je vindt daar ook de meest actuele informatie over de studiegelden.

Meer informatie

Interesse? Neem contact op met Bea De Pauw via e-mail, of telefonisch: 02/213 61 10.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de opleidingspagina van de ba Office Management.