U bent hier

Doelgroep

Het flexibele programma Landschaps- & Tuinarchitectuur is uniek en richt zich tot mensen die door hun job niet aan de normale dagcolleges kunnen deelnemen. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook werkzoekenden tot dit programma worden toegelaten.

Om de bacheloropleiding te starten, moet je beschikken over een diploma van het secundair onderwijs. Door de hoge studielast (combinatie studie en werk) worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft je motivatie en werkervaring. Als je al een ander diploma hoger onderwijs hebt, moet je minimaal twee jaar werkervaring hebben. Volgde je geen hoger onderwijs, dan wordt vier jaar werkervaring gevraagd.

Traject

De opleiding omvat het plannen, ontwerpen, uitvoeren en beheren van tuinen, groene en stedelijke ruimten en landschappen. Dit betekent dat je leert hoe je best natuurlijke en door de mens gemaakte elementen kan ordenen en vormgeven en dit met behulp van wetenschappelijke en intuïtieve middelen.

De bachelor telt 180 studiepunten, gespreid over 7 semesters. Volgende vakken staan op het programma:

  • Artistieke Vorming: esthetica, kleurenleer, tekenen, vormleer
  • Ontwerpen: ontwerpleer, ontwerpatelier
  • Plantenleer: ecologie, plantenleer, plantaardrijkskunde, toegepaste plantenkunde
  • Wetenschappen: geografie, aard- en bodemkunde, publieke ruimte
  • Technieken: bouwkundig tekenen, inrichting, topografie, materialenkennis
  • Computerapplicaties: CAD

Beschik je al over relevante diploma’s, kennis of werkervaring? Via Eerder Verworven Competenties (EVC) en Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kan je vrijstellingen krijgen voor bepaalde vakken. Meer informatie over EVC en EVK vind je op www.ehb.be/evcevk.

Heb je een hoger diploma Architectuur, Interieurarchitectuur, Groenmanagement of Bio-Ingenieur, dan kan je de bachelor volgen via een verkort traject. Dit is mogelijk omdat je voor een groot aantal vakken in aanmerking komt voor vrijstellingen op basis van EVK (Eerder Verworven Kwalificaties). Zo wordt de studie een stuk minder zwaar.

Praktische informatie

Het verloop van de hoorcolleges en ateliers is uiteraard anders ingedeeld dan bij het klassieke dagtraject. In het flexibele programma wordt gewerkt met synthese-lessen over de leerstof, aangevuld met een individuele begeleiding door docenten.

De colleges en ateliers worden wekelijks georganiseerd op één avond, donderdag van 18 tot 22u, en één volledige dag, vrijdag van 8 tot 18u. Als donderdag of vrijdag een feestdag is, wordt de les een dag naar voren geschoven.

Je kan de lesdagen terugvinden in de academiejaarkalender.

Diploma

Als student van het flexibele programma krijg je dezelfde leerstof en cursussen als de studenten uit het modeltraject. Het bachelordiploma Landschaps- & Tuinarchitectuur van het flexibel programma is dan ook gelijkwaardig.

Studiegeld

Hoeveel het studiegeld bedraagt, lees je op www.ehb.be/studiegelden. Je vindt daar ook de meest actuele informatie over de studiegelden.

Contact

Interesse? Neem contact op met Steven Goossens of Jan Sents (trajectbegeleider) van de bachelor Landschaps- & Tuinarchitectuur. Je kan hen ook bereiken op 02/472 52 23.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de opleidingspagina van de bachelor Landschaps- & Tuinarchitectuur.