U bent hier

Denk je aan een bijkomend diploma van leraar?
De specifieke lerarenopleiding muziek kan je volgen aan het KCB en is onontbeerlijk om in het muziekonderwijs aan de slag te gaan!

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Muziek leidt de masterstudent muziek op tot leraar-kunstenaar via een actuele, degelijke en innovatieve opleiding. Het curriculum richt zich op het bereiken van de basiscompetenties voor leraar voor diverse leeftijdscategorieën en niveaus.
Als afgestudeerde leraar-kunstenaar ben je zowel vakspecialist als polyvalent. Naast je vakgebied, dat je zowel inhoudelijk als didactisch beheerst, zal je je veelzijdigheid aantonen in de andere gebieden waarvoor je onderwijsbevoegdheid verkrijgt. De didactische werkvormen die daarmee samenhangen beheers je in ruime mate en je bent in staat je lespraktijk soepel aan te passen zowel aan het vak dat je onderwijst als aan de schoolcultuur waarin je terechtkomt.

De onderbouwde wetenschappelijke ondersteuning vanuit de opvoedkundige en psychologische wetenschappen en de theoretische en practische kennis van het werkveld, stellen je in staat een pedagogisch verantwoorde onderwijspraktijk uit te bouwen. 
De lerarenopleiding zorgt voor een optimale integratie van theorie en praktijk, waarvoor intensief wordt samengewerkt met stageplaatsen in Vlaanderen. 
Dankzij flexibilisering zijn diverse leertrajecten mogelijk. Het modeltraject kan in overleg individueel worden aangepast, mits inachtneming van de volgtijdelijkheid.
De specifieke lerarenopleiding muziek wil bijdragen in het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs binnen de Universitaire Associatie Brussel.